English version of this page

ERC Starting Grant til Marianne Hem Eriksen

Førsteamanuensis i arkeologi Marianne Hem Eriksen har blitt tildelt et Starting Grant på 1,5 million euro fra det europeiske forskningsrådet med prosjektet ‘Body-Politics: Personhood, Sexuality, and Death in the Iron and Viking Ages’ I årets tildeling.

Bildet kan inneholde: stein, skulptur, steinutskjæring, kunst, utskjæring.

Dønnafallosen er en marmorstein fra folkevandringstida på Dønna i Nordland. Foto: Jensens/ Wikimedia Commons

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, briller, briller.
Marianne Hem Eriksen

Eriksen er den første arkeologen i Norge som får et ERC Starting Grant, og hun fikk altså tildelingen på første forsøk.

– Prosjektets kjernespørsmål handler om hvem og hva som er regnet som personer i det første årtusenet etter vår tid, og hvor grensene går mellom mennesker og ting, forteller Eriksen.

Teamet skal arbeide med en rekke ulike delprosjekter som alle kretser rundt kropp og politikk:

  • Barn og barndom i fortiden, og spedbarns overgang fra navnløse vesener til sosiale individer.
  • Kroppsforestillinger og idealiserte kropper i figurer og ikonografi.
  • Seksualitet i fortiden (på godt og vondt)
  • Kropper som ikke får en normal begravelse, men som er gravd ned stykkevis og delt i hus og våtmarker.
  • Konsepter, ord og uttrykk brukt om ulike grupper mennesker/ikke-mennesker i litteratur, dikt, og andre historiske kilder. 

– En hovedmålsetning med prosjektet er å vise at politikk ikke bare foregår i det vi ofte tenker på som politiske arenaer: på slagmarken, i kongens krigerfølge eller på tingstedet. Kroppen er også et politisk felt. Det innebærer også at prosjektet vil problematisere og utfordre vanskelige tema som seksuell vold, ufrie mennesker, rituell vold og utnyttelse, i en forhistorisk periode som ofte er romantisert og aldri har vært mer populær, sier Eriksen.

BODY-POLITICS tar for seg kroppen som politisk felt i Skandinavia i jernalder og vikingtid. Prosjektet skal vare I fem år, med et team bestående av to post docs, to stipendiater og en vitenskapelig assistent, i tillegg til Marianne selv. Prosjektet har også en fremragende internasjonal referansegruppe som vil være et viktig nettverk i årene fremover.

Publisert 3. sep. 2020 12:14 - Sist endra 3. feb. 2021 10:59