Analyseutvalget

Analyseutvalget behandler søknader om analyse og prøvetaking av gjenstander og osteologisk materiale i Kulturhistorisk museums samlinger. Utvalget består av medlemmer fra museets ulike fagseksjoner.