Analyseutvalget

Analyseutvalget behandler søknader om analyse og prøvetaking av gjenstander og osteologisk materiale i Kulturhistorisk museums samlinger. Utvalget består av medlemmer fra museets ulike fagseksjoner.

Analyser

Utvalget har faste møter annenhver måned der innkomne søknader behandles.

Søkere må regne med fire ukers behandlingstid på søknaden.

For retningslinjer og søknadsskjema, gå til Søknadsskjema.

Ved spørsmål om søknad, kontakt leder i Analyseutvalget: Per Åke Persson

 

Frister for innsending av søknader våren 2020 er:

  • 12. februar 2020
  • 8. april 2020
  • 3. juni 2020

For informasjon om tilgangen til materialet som søkes analysert, vennligst kontakt:

 

Publisert 15. nov. 2018 12:53 - Sist endret 2. jan. 2020 08:44