Støtte til bruk av analyseinstrumenter eller tilgang til samlinger i Europa

Den 2. november kunngjør det EU-finansierte prosjektet IPERION-HS sin første utlysning av midler til transnasjonal tilgang (TNA) til et bredt spekter av vitenskapelige instrumenter, metoder, data og verktøy for å fremme kunnskap og innovasjon på høyt nivå innen vitenskapelig forskning på kulturarv.

Bildet kan inneholde: tegnefilm, skrift, grafisk design.

Denne utlysningen er en flott mulighet til å utvikle idéer eller utføre mindre forskningsprosjekter. 

58 fasiliteter fordelt over hele Europa tilbyr gratis tilgang til mer enn 100 moderne vitenskapelige teknikker og 14 samlinger. Forslag for bruk av én eller flere teknikker kan rettes til en av de tre avanserte transnasjonale plattformene ARCHLAB (Scientific Archives), FIXLAB (Fixed research facilities) og MOLAB (Mobile Laboratory). 

På IPERIONs nettside kan du utforske den elektroniske tjenestekatalogen. Det elektroniske søknadsskjemaet er ledsaget av en dedikert brukerstøtte for å veilede brukeren (forsker, konservator, profesjonell) i skriving og innsending av et vellykket forslag. 

Med støtte fra et internasjonalt og uavhengig panel for fagfellevurdering velger IPERION HS de beste forslagene og dekker kostnadene til TNA-aktivitetene. 

Sjekk IPERION HS-nettstedet for å lære mer om det og oppdag hvordan du sender inn forslaget ditt! 

For ytterligere informasjon du trenger, kan du kontakte brukerstøtten på e-post: userhelpdesk@iperionhs.eu.

Norges deltakelse i IPERION-HS 

IPERION-HS er et prosjekt som forbereder etablering av den europeiske forskningsinfrastrukturen for naturvitenskapelig forskning på kulturarv (heritage science) E-RIHS. Transnasjonal tilgang (TNA) til fasiliteter hos flere av IPERIONs prosjektdeltakere inngår i disse forberedelsene. Fasiliteter i Norge er ikke en del av TNA-tilbudet, men Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo er partner i IPERION-HS på vegne av alle institusjoner i Norge. Dette gir alle en mulighet til å involvere seg i IPERIONs aktiviteter, i tillegg til TNA.  

Den norske andelen i prosjektet er beskjeden, men likevel viktig. På denne måten blir fagmiljøet bedre kjent med det europeiske initiativet. Erfaringer fra det IPERION og E-RIHS partnerne hjelper oss med å etablere en nasjonal infrastruktur for kulturarvfeltet undernavnet SciCult-Norge. Den norske samordning av kulturarvfeltet er ennå i en tidlig fase sammenlignet med mange europeiske land. Dette kan du lese mer om på prosjektsiden til IPERION-HS hos KHM. 

Av Louis Boumans
Publisert 10. nov. 2020 07:52 - Sist endra 23. feb. 2021 10:20