English version of this page

Ledige stillingar

  • Arkeologisk feltarbeid 2020
    Avdeling: Arkeologisk seksjon
    Fakultet: Kulturhistorisk museum
    Språk: Bokmål
    Søknadsfrist: 30. september 2020

Open søknad?

Ledige stillingar ved museet vil bli kunngjort offentleg og på denne sida. Vi har ikkje kapasitet til å ta imot eller svare på opne jobbsøknader.