English version of this page

Kulturhistorisk museums visjon

Forskende, lekende og utfordrende. Kulturhistorisk museum forsker innen sosialantropologi, arkeologi, konservering, dokumentasjon, numismatikk, runologi og museologi.

Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty

  • Vi forvalter samfunnets hukommelse og tar vare på minner fra levd liv. Samlingene er vår kapital, en utømmelig kilde til kunnskap
  • Vi utforsker menneskelig mangfold og eksistensielle mysterier i et lekende og inkluderende kunnskapsmiljø
  • Vi sprenger faglige grenser og skaper ny viten
  • Våre utstillinger utfordrer og engasjerer; vi åpner dører, inviterer til dialog og deltakelse

Kulturhistorisk museums kjerneverdier

Troverdighet

  • forankring i forskning og faglig kunnskap 
  • fokus på kvalitet i alle ledd

Mot og kreativitet

  • til å utfordre grenser innen forskning, formidling og forvaltning
  • til å søke nye sammenhenger og utfordre etablerte sannheter

Gjensidig anerkjennelse og respekt

  • mellom kollegaer
  • i møte med publikum

Kulturhistorisk museums visjon, misjon og kjerneverdier ble vedtatt av Kultuhistorisk muesums styre 14. juni 2013.

Publisert 3. juli 2013 09:40 - Sist endret 27. juni 2019 08:53