Grethe Bjørkan Bukkemoen

Bilde av Grethe Bjørkan Bukkemoen
English version of this page
Telefon +47 22841919
Mobiltelefon 97173738
Brukernavn
Besøksadresse Kabelgata 34 Økern Næringspark Økern
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Jeg har lang og bred erfaring som prosjektleder og utgravningsleder ved en rekke forvaltningsinitierte utgravningsprosjekter. De senere årene har jeg særlig jobbet med faglig rådgivning og prosjektering i forbindelse med dispensasjonssøknader. Jeg er nå tilknyttet utgravningsprosjektet E18 Retvet-Vinterbro i Ås og Nordre Follo i Viken.

Faglige interesseområder

 • Hus og hushold i jernalder og vikingtid
 • Mat som sosial praksis
 • Håndverk og håndverkspraksiser, i særlig grad kjøkkenutstyr av kleber, jern og keramikk
 • Våtmarksdeponeringer og landskapsbruk
 • Graver og gravskikk
 • Forvaltning av kulturminner, utgravningspraksis og relasjonen mellom forskning og forvaltning

Utdanning

 • Ph.d., Universitetet i Oslo, 2021 med avhandlingen: An Archaeology of Commensal Spaces. Crafts, culinary practice and the household in the transition from the Early to the Late Iron Age in Norway.
 • Cand. Philol i Nord-Europeisk arkeologi, Universitetet i Oslo, med avhandlingen: Alt har sin plass. Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder.

Arbeidsbakgrunn

 • 2021–:  Utgravningsleder/ass. prosjektleder E18 Retvet-Vinterbro, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • 2017–2020:  Stipendiat ved IAKH, Universitetet i Oslo
 • 2011–2017: Rådgiver ved Arkeologisk seksjon og Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum. Saksbehandling, faglig rådgivning, prosjektledelse.
 • 2007–2008 Leder av Restanseprosjektet, Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum
 • 2007: Tekstforfatter Åpen arkeologi, Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum
 • 2006–2007: Utgravningsleder E18 Langåker-Bommestad, Kulturhistorisk museum
 • 2001–2006: Arkeologisk feltarbeid for Kulturhistorisk museum, Arkeologisk museum i Stavanger, NTNU, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune.
Emneord: Bosetningsarkeologi, Graver, Hushold, Landskapsarkeologi, Identitet, Våtmarksdeponeringer, Jernfremstilling, Jernalder, Arkeologi

Publikasjoner

 • Linderholm, Johan; Macphail, Richard; Bill, Jan; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Ericson, Samuel & Östman, Sofi [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). The Sørenga D1A borehole site, Oslo Harbour, Norway: a multianalytical geoarchaeological and paleoenvironmental approach. I Barnett, Catherine & Walker, Thomas (Red.), Environment, Archaeology and Landscape. Archaeopress. ISSN 978-1-80327-084-5. s. 65–76.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Skare, Kjetil (2018). Humans, Animals and Water. The Deposition of Human and Animal Remains in Norwegian Wetlands. Journal of Wetland Archaeology. ISSN 1473-2971. 18(1), s. 35–55. doi: 10.1080/14732971.2018.1459264.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2016). Cooking and feasting: Changes in food practice in the Iron Age. I Iversen, Frode & Petersson, Håkan (Red.), The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-099-6. s. 117–131.
 • Wenn, Camilla Cecilie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Arnarsson, Oskar Leifur (2015). Hus, haug og det omkring – Arkeologiske undersøkelser langs rv. 9 i Setesdal. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 29–36.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Ett hus - mange livsløp : boligens biografi i førromersk jernalder belyst gjennom et gårdsanlegg i Askim. Viking. ISSN 0332-608X. 78, s. 95–118.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014). Sosiale strukturers romlige manifestasjon. Gravanlegg og landskap som kilde til mentalitet og sosiale inndelinger. AmS-Varia. ISSN 0332-6306. 55, s. 37–47.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Graver og kokegroper på Bergerjordet i Sørum. Varia. ISSN 1504-3266. s. 115–132.
 • Samdal, Magne & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 8. Bommestad 2 - Kokegropfelt og dyrkningsspor fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 247–264.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Der ingen tilfeldighet råder - anvendelse av gravanlegg i lokal kontekst, Red. Konstantinos; C, Lund, J. & Prescott, C. Facets of Archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo Archaeological Series. Unipub forlag. s. 465–474.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2007). Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder. I Hedeager, Lotte (Red.), Sjøreiser og stedsidentitet. Jæren/Lista i bronsealder og eldre jernalder. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-301-1. s. 135–310.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2021). Culinary equipment and technological transition between the Early and the Late Iron Age in Norway (c. 300-900 AD).
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2020). Fremveksten av et kulinarisk håndverk. Servering og kokkelering i Skandinavisk jernalder.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2019). Kitchen technology and long-term change in Iron Age Scandinavia.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2018). Food technology as an entrance to socio-political change.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Skare, Kjetil (2018). Funnet av eldgamle skjelettdeler i myr gir ny kunnskap om offerskikk i jernalder. https://forskning.no/.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Cooking, eating and feasting in times of transition - Food practice in Early and Late Iron Age at Guåker in Stange County, Hedmark .
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Måltidspraksis og endring mellom eldre og yngre jernalder.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum. I Berg-Hansen, Inger Marie (Red.), Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-030-9. s. 121–135.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014). Nok et unikt beinfunn på Hedmarken. [Internett]. NRK.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Kokegroper og graver på Bergerjordet i Sørum.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Jæren-landskap og mentalitet.
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik & Pettersson, Susanne Helena [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006). Leir for gamle krigere? [Avis]. Aftenposten.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006). Intervju om kokegropfelt. [Radio]. Kanal 24.
 • Østmo, Mari Arentz; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne Helena & Gjerpe, Lars Erik (2006). E18-prosjektet sesongen 2006- hus, graver, kokegroper og smie.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2021). An Archaeology of Commensal Spaces. Crafts, culinary practice and the household in the transition from the Early to the Late Iron Age in Norway. 07 Gruppen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. mars 2017 10:54 - Sist endret 8. apr. 2022 15:29