Grethe Bjørkan Bukkemoen

Bilde av Grethe Bjørkan Bukkemoen
English version of this page
Telefon +47 22841919
Mobiltelefon 97173738
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Jeg har lang og bred erfaring som prosjektleder og utgravningsleder ved en rekke forvaltningsinitierte utgravningsprosjekter. De senere årene har jeg særlig jobbet med forvaltning og behandling av dispensasjonssøknader knyttet til kulturminneloven. For tiden er jeg i ferd med å avlutte min PhD hvor jeg forsker på endringer i husholdet mellom eldre og yngre jernalder med fokus på måltider som sosial praksis og teknologi. Mitt primære materiale omfatter kjøkkenutstyr av jern og kleber fra Merovinger- og Vikingtid. Mine forskningsinteresser  er i særlig grad rettet mot bosetning og hushold i eldre og yngre jernalder med spesiell vekt på sosiale relasjoner, identitet og håndverkspraksiser. Jeg har også jobbet mye med bruken av våtmark og våtmarksdeponeringer samt forståelsen- og utnyttelsen av landskapet i jernalder.

Emneord: Bosetningsarkeologi, Graver, Hushold, Landskapsarkeologi, Identitet, Våtmarksdeponeringer, Jernfremstilling, Jernalder, Arkeologi

Publikasjoner

 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Skare, Kjetil (2018). Humans, Animals and Water. The Deposition of Human and Animal Remains in Norwegian Wetlands. Journal of Wetland Archaeology. ISSN 1473-2971. 18(1), s. 35–55. doi: 10.1080/14732971.2018.1459264
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2016). Cooking and feasting: Changes in food practice in the Iron Age. I Iversen, Frode & Petersson, Håkan (Red.), The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-099-6. s. 117–131.
 • Wenn, Camilla Cecilie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Arnarsson, Oskar Leifur (2015). Hus, haug og det omkring – Arkeologiske undersøkelser langs rv. 9 i Setesdal. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 29–36.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Ett hus - mange livsløp : boligens biografi i førromersk jernalder belyst gjennom et gårdsanlegg i Askim. Viking. ISSN 0332-608X. 78, s. 95–118.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014). Sosiale strukturers romlige manifestasjon. Gravanlegg og landskap som kilde til mentalitet og sosiale inndelinger. AmS-Varia. ISSN 0332-6306. 55, s. 37–47.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Graver og kokegroper på Bergerjordet i Sørum. Varia. ISSN 1504-3266. s. 115–132.
 • Samdal, Magne & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 8. Bommestad 2 - Kokegropfelt og dyrkningsspor fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 247–264.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Der ingen tilfeldighet råder - anvendelse av gravanlegg i lokal kontekst, Red. Konstantinos; C, Lund, J. & Prescott, C. Facets of Archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo Archaeological Series. Unipub forlag. s. 465–474.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2007). Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder. I Hedeager, Lotte (Red.), Sjøreiser og stedsidentitet. Jæren/Lista i bronsealder og eldre jernalder. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-301-1. s. 135–310.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Måltidspraksis og endring mellom eldre og yngre jernalder.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Cooking, eating and feasting in times of transition - Food practice in Early and Late Iron Age at Guåker in Stange County, Hedmark .
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum. I Berg-Hansen, Inger Marie (Red.), Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-030-9. s. 121–135.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014). Nok et unikt beinfunn på Hedmarken. [Internett]. NRK.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Jæren-landskap og mentalitet.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Kokegroper og graver på Bergerjordet i Sørum.
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik & Pettersson, Susanne Helena [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006). Leir for gamle krigere? [Avis]. Aftenposten.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006). Intervju om kokegropfelt. [Radio]. Kanal 24.
 • Østmo, Mari Arentz; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne Helena & Gjerpe, Lars Erik (2006). E18-prosjektet sesongen 2006- hus, graver, kokegroper og smie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. mars 2017 10:54 - Sist endret 10. feb. 2021 19:24