Vår forskning

Mann i hvit frakk står foran hyller.

Forskergrupper

Kulturhistorisk museums tverrfaglige forskergrupper arbeider med tema innen museets satsingsområde. Forskergruppene er en del av internasjonale nettverk og arrangerer åpne Kulturhistorisk museum-seminar hvert år.

Forskingsprosjekter

Kulturhistorisk museums forskingsprosjekter utforsker temaer inneen museets satsingsområder og er gjerne knyttet til en eller flere av museets forskergrupper.

Forskningsinfrastruktur: SciCult-KHM

SciCult-KHM – Science for Cultural Heritage – er en forskningsinfrastruktur ved museet som tilbyr analysefasiliteter til forskningssamarbeid internt og eksternt.

Analyseutvalget

Analyseutvalget behandler søknader om analyse og prøvetaking av gjenstander og osteologisk materiale som ligger i Kulturhistorisk museums samlinger.

Finn forskere ved Kulturhistorisk museum

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

    Se gjenstandene våre

    Gjenstandene ved Kulturhistorisk museum er tilgjengelege i Unimusportalen.

    Stipendiater og forskere i tidlig karrierefase

    Kulturhistorisk museum har åtte stipendiatar og kvart år blir det lyst ut to opne stipendiatstillingar innanfor museets satsings-område, medan to av stillingane til ei kvar tid er reservert andre forskingsbehov som oppstår ved museet.

    Forskningsråd og foreninger