English version of this page

Forskning og samlinger

Satsningsområder

KHM driver nyskapende forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv.

Forskergrupper

KHM har for tiden syv tverrfaglige forskergrupper som arbeider med temaer innenfor museets satsningsområder. Forskergruppene inngår i internasjonale nettverk og arrangerer seks åpne KHM-seminarer hvert år.

Samlingene

KHM har landets største arkeologiske og etnografiske samlinger, med oldsaker fra forhistorisk tid til reformasjonen, og med etnografiske og numismatiske gjenstander fra alle deler av verden og frem til i dag. Museets samlinger inkluderer vikingskipene, kirkekunst fra middelalderen, Myntkabinettet, en Egyptsamling og en antikksamling.

Forskningsprosjekter

KHMs forskningsprosjekter utforsker temaer innenfor museets satsningsområder og er gjerne knyttet til en eller flere av KHMs forskergrupper.

Databaser

Gjenstandene ved KHM er tilgjengelige i databaser og nettportaler som utvikles og driftes av MUSIT.

Stipendiater

KHM har åtte stipendiater og hvert år lyses det ut to åpne stipendiatstillinger innenfor museets satsningsområder, mens to av stillingene til enhver tid er forbeholdt andre forskningsbehov som oppstår ved museet.

Det Røde Rom

I Det Røde Rom kan forsker- og prosjektgrupper ta ut samlet forskningstid og få intensive arbeidsperioder sammen.