Forskning og samlinger

Bildet kan inneholde: skulptur, stone carving, lettelse, nærbilde, kunst.

Forskning og samlinger ved museet

Kulturhistorisk museum driver nyskapende forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv.

Våre samlinger og forskningskompetanse gjør tverrfaglige problemstillinger knyttet til kulturarv, innovasjon og landskap i krise til naturlige satsningsområder.

Samlingene

Kulturhistorisk museum har landets største arkeologiske og etnografiske samlinger, med oldsaker fra forhistorisk tid til reformasjonen, og med etnografiske og numismatiske gjenstander fra alle deler av verden og frem til i dag.

Forskergrupper

Kulturhistorisk museums tverrfaglige forskergrupper arbeider med temaer innenfor museets satsningsområder. Forskergruppene inngår i internasjonale nettverk og arrangerer åpne Kulturhistorisk museum-seminarer hvert år.

Forskningsprosjekter

Kulturhistorisk museums forskningsprosjekter utforsker temaer innenfor museets satsningsområder og er gjerne knyttet til en eller flere av museets forskergrupper.

Forskningsarrangementer

05 mars
14:15, KHM, Historisk museum, Frederiks gate 2, 3. etg.
26 mars

Stipendiater

Kulturhistorisk museum har åtte stipendiater og hvert år lyses det ut to åpne stipendiatstillinger innenfor museets satsningsområder, mens to av stillingene til enhver tid er forbeholdt andre forskningsbehov som oppstår ved museet.

Det Røde Rom

I Det Røde Rom kan forsker- og prosjektgrupper ta ut samlet forskningstid og få intensive arbeidsperioder sammen.