English version of this page

Forskningsprosjekter

Kulturhistorisk museums forskningsprosjekter utforsker temaer innenfor museets satsningsområder og er gjerne knyttet til en eller flere av Kulturhistorisk museumsforskergrupper. Utgangspunktet for Kulturhistorisk museumsforskningsprosjekter er forholdet mellom forskning, forvaltning og formidling, og museets unike muligheter til å utføre grunnforskning på gjenstander og samlinger som defineres som kulturarv, og de stedene de kommer fra.