English version of this page

Forskingsprosjekt

Kulturhistorisk museums forskingsprosjekt utforskar tema innanfor museets satsingsområde og er gjerne knytt til ein eller fleire av Kulturhistorisk museums forskargrupper.

Utgangspunktet for Kulturhistorisk museums forskingsprosjekt er forholdet mellom forsking, forvalting og formidling, og museets unike mogelegheiter til å utføre grunnforsking på gjenstandar og samlingar som blir definert som kulturarv, og dei stadene dei kjem ifrå.

Pågåande prosjekt

 • Kart ADED – Archaeological Digital Excavation Documentation

  ADED – Archaeological Digital Excavation Documentation – skal øke tilgjengeligheten av arkeologisk og vitenskapelig dokumentasjon gjennom en felles digital infrastruktur.

 • Skjermbilde av bildedatabase BItFROST

  Bridging Research Across Heritage Studies.

 • DIRE – Data Visualization Remote Access

  Formålet med DIRE er å etablere Virtual Desktop Infrastructure (VDI) for forskergrupper ved Universitetet i Oslo og implementere denne i eksisterende og nye forskningssamarbeid ved universitetet.

 • Bildet kan inneholde: blåhalsarbeider. Human Sacrifice and Value

  Hvorfor menneskelig offer? Hovedmålet med prosjektet er å generere større kunnskap om arten av menneskelige offerritualer. Prosjektet vil skape en dypere forståelse av de sosiale mekanismene som ligger til grunn for det glatte forholdet mellom hellige ofre for ofre og vanærende former for vold.

 • Bildet kan inneholde: geologisk fenomen, jord, tre, yttertøy, landlig område. HumGIS

  Formålet med prosjektet HumGIS er å etablere en e-infrastruktur og en verktøykasse som gjør det mulig for forskere innen humaniora å georeferere egne data.

 • En tegning av en gutt i oransje genser, lys bukse. I intelligensens tidsalder

  Forskningsprosjektet studerer den historiske utviklingen av intelligenstester, IQ-skalaer og begreper om intelligens som slike tester er basert på og har bidratt til å skape.

 • logoer til IPERION-HS og E-RIHS IPERION-HS

  På vei til en europeisk forskningsinfrastruktur for kulturarv.

 • Naturlandskap. Kongsgårdprosjektet Avaldsnes

  Formålet med Kongsgårdprosjektet Avaldsnes er å undersøke kongsgårdenes plass i det norske kongedømmets tidlige historie og forhistorie gjennom det første årtusen e.Kr.

 • Bildet kan inneholde: steingods, keramisk. Matkultur i middelalderbyene (FOODIMPACT)

  Dette prosjektet er den første store studien av urban matkultur i middelalderens Norge. Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning hadde matkulturen for fremveksten av en urban identitet?

 • Plakat med illustrasjon av et rom. Prosjekt om utstillingsarkitektur

  Prosjektet undersøker hvordan en utstilling, dens gjenstander og arkitektur balanserer kunstnerisk fascinasjon, spirituelle opplevelser og dogmatisk innhold i et og samme rom.

 • Bildet kan inneholde: himmel, anlegg, tre, fjell, tre. Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp

  Hva slags sted var egentlig Hundorp i Gudbrandsdalen i førkristen tid?

 • UniMus: Kultur

  UniMus:Kultur skal sikre en felles, koordinert utvikling og bruk av IT-tekniske løsninger for samlingsforvaltningssystem for drift, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av museenes objektsamlinger.

 • Naturlandskap, grønne sletter. Viking Nativity: Gjellestad Across Borders

  Forskningsprosjektet Viking Nativity: Gjellestad Across Borders har som mål å sette skipsfunnet inn i en bredere kulturhistorisk ramme.