English version of this page

DIRE – Data Visualization Remote Access

Formålet med DIRE er å etablere Virtual Desktop Infrastructure (VDI) for forskergrupper ved Universitetet i Oslo og implementere denne i eksisterende og nye forskningssamarbeid ved universitetet.

DIRE vil legge til rette for en mer effektiv tilgang til den beste infrastrukturen for 3D-visualisering ved Universitetet i Oslo gjennom koordinering av tilgang til utstyr. Den vil bruke ny teknologi for å oppmuntre til avansert bruk gjennom ekstern tilgang til virtuelle infrastrukturer.

Publisert 26. mai 2022 16:46 - Sist endra 9. okt. 2022 09:44