English version of this page

Prosjekt om utstillingsarkitektur

Prosjektet undersøker hvordan en utstilling, dens gjenstander og arkitektur balanserer kunstnerisk fascinasjon, spirituelle opplevelser og dogmatisk innhold i et og samme rom.

Plakat med illustrasjon av et rom.

«Prosjekt om utstillingsarkitektur» er et samarbeidsprosjekt mellom ROM for kunst og arkitektur og Kulturhistorisk museum. Initiativet tar utgangspunkt i at Sverre Fehns utstillingsarkitektur fra 1979 i Historisk museums Middelaldersal er demontert. I tidsrommet frem til den nye utstillingen, Arv, skal åpne i 2022, er «Prosjekt om utstillingsarkitektur» en konseptuell demontering og dekonstruksjon av en lengelevende utstilling og produksjonen av en ny. Hvilken kraft har rom, gjenstander og arkitektur til å påvirke mennesker på ulike nivåer – gjennom kunnskap, sanseinntrykk og kroppslige erfaringer? Hvordan spiller utstillingsarkitektur og gjenstander hverandre opp?

Historisk museum er kanskje Norges vakreste jugendbygg, tegnet av Henrik Bull på starten av 1900-tallet. Middelaldersalen i museets første etasje har vist monumentale stavkirkeportaler og kirkekunst, og vært et yndet mål for et kunst- og kulturhistorieinteressert publikum, og dessuten for arkitekturfeltet, da utstillingsarkitekturen har vært designet av Sverre Fehn. Fehns status som arkitekt i Norge har bidratt til at gruppen av interessenter som berøres av at utstillingen nå nedmonteres er stor.

«Prosjekt om utstillingsarkitektur» er dynamisk organisert og arrangerer seminarer, initierer samtaler og produserer film og faglige publikasjoner knyttet til utstillingsproduksjon etter hvert som ideer, spørsmål og løse tråder dukker opp.

Prosjektet har som mål å skape en større forståelse for faglighetene som ligger bak en utstilling. I en utstilling møtes det estetiske, romlige, faglige og kuratoriske arbeidet og krever samarbeid mellom kunstnere, arkitekter, institusjoner og publikum.

Samarbeid

Samarbeid mellom ROM for kunst og arkitektur og Kulturhistorisk museum.

Publisert 12. apr. 2022 13:37 - Sist endra 20. mai 2022 14:38