Karoline Kjesrud

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Karoline Kjesrud
English version of this page
Telefon +47 22851853
Mobiltelefon +4791829094
Rom 207
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Karoline Kjesrud har bakgrunn i tverrfaglige middelalderstudier, med doktorgrad i norrøn filologi over temaet ridderlitteratur, og et postdoktorprosjekt med fordypning i kunsthistorie, der helgenen Maria var hovedtema. Kjesrud har jobbet med ulike temaer innenfor middelalderens litteratur, kultur og religion og studerer fortidens materielle og tekstlige kultur som kommunikasjon, og hvordan motiver og symboler har stor påvirkning på mennesker i fortid, nåtid og fremtid. Kjesrud har også kulturhistorisk interesse for gårdsdrift, menneske- og dyrerelasjoner, hester og ridekunst.  

I forskningsprosjektet Nordic People and Plants. Rediscovering and Safeguarding Nordic Botanical Heritage (SAMKUL, NFR) arbeider Kjesrud med menneskers kunnskap om og bruk av planter fra vikingtid frem til i dag. Hun spesialiserer seg på planteikonografi, norrøne legebøker og arkeobotanikk, og administrerer oppbyggingen av en database over arkeobotaniske data ved KHM.

Kjesrud er med i det tverrfaglige natur- og kulturhistoriske prosjektet REA:Life (UiO: Life Science) som søker å gjøre kulturhistorisk plantekunnskap til innovativ farmasi.  

Utstillingsprosjekter

 • ARV - ny basisutstilling for Historisk museum
 • Wake for Fehn - program i forbindelse med nedtaking av Sverre Fehn's Middelalderutstilling

Medlem av

Tidligere prosjekter

 • Mariamotiver i tekst og bilder (Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation) (Postdoktorprosjekt, NFR)
 • The Power of Motifs 
 • AglaHagla (Prosjekt i samarbeid med billedkunstner Petrine Vinje, Norsk Kulturråd)
Emneord: Middelalderkunst, Middelalder, norrøn filologi, helgenkult, botanikk, Kulturhistorie, planter, hester

Publikasjonar

 • Teixidor-Toneu, Irene; Kool, Anneleen; Greenhill, Simon J.; Kjesrud, Karoline; Sandstedt, Jade; Manzanilla, Vincent & Jordan, Fiona M. (2021). Historical, archaeological and linguistic evidence test the phylogenetic inference of Viking-Age plant use. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences.  ISSN 0962-8436.  376(1828) . doi: http://doi.org/10.1098/rstb.2020.0086
 • Kjesrud, Karoline (2020). The Distribution of Authority as Reflected in Literary Transmission, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  Kapittel 3.
 • Kjesrud, Karoline (2020). The Meaning of Ale: Understanding Political Conflicts in the North in Light of Cultural Practice, In Stefan Figenschow; Richard Holt & Miriam Jensen Tveit (ed.),  Myths and Magic in the Medieval Far North. Realities and Representations of a Region on the Edge of Europe.  Brepols.  ISBN 9782503588230.  s 157 - 180
 • Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (2020). Learning the Truth, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  Kapittel 1.  s 9 - 25
 • Teixidor Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline; Bjerke, Ernst; Parekh, Krupali Ashok & Kool, Anneleen (2020). From the “Norwegian Flora” (Eighteenth Century) to “Plants and Tradition” (Twentieth Century): 200 Years of Norwegian Knowledge about Wild Plants. Economic Botany.  ISSN 0013-0001. . doi: 10.1007/s12231-020-09507-y
 • Teixidor Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline & Kool, Anneleen (2020). Sweetness Beyond Desserts: The Cultural, Symbolic, and Botanical History of Angelica (Angelica archangelica) in the Nordic Region. Journal of Ethnobiology.  ISSN 0278-0771.  40(3), s 289- 304 . doi: https://doi.org/10.2993/0278-0771-40.3.289 Vis sammendrag
 • Iversen, Frode; Kjesrud, Karoline; Bjorvand, Harald; Kimball, Justin & Gundersen, Sigrid M. (2019). Irilen på Øverby i Vingulmark. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXXXII, s 63- 98 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/viking.7116 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjesrud, Karoline (2018). Marian Representations, In Jürg Glauser; Pernille Hermann & Stephen A. Mitchell (ed.),  Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044020-1.  II:13.  s 477 - 486
 • Kjesrud, Karoline (2018). Marian devotion in 14th century Norway, In Alessia Bauer & Alexandra Pesch (ed.),  Hvanndalir - Beiträge zur Europäischen Altertumskunde und Mediävistischen Literaturwissenschaft.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-056284-2.  Chapter 10.  s 177 - 190
 • Kjesrud, Karoline (2017). Himmeldronningen, I: Karoline Kjesrud & Nanna Løkka (red.),  Dronningen i vikingtid og middelalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  Kapittel.  s 43 - 65
 • Kjesrud, Karoline (2017). Runer som identitære symboler og fagmiljøenes ansvar. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 42- 52 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (2017). Dronningens historie, I: Karoline Kjesrud & Nanna Løkka (red.),  Dronningen i vikingtid og middelalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  Kapittel.  s 9 - 41
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (2017). A Constant Flow of Meaning, In Karoline Kjesrud & Petrine Vinje (ed.),  The Power of Motifs / MMMMM ... Alone (of all her sex).  KORO Kunst i offentlig rom / Public Art Norway.  ISBN 978-82-93033-14-1.  Kapittel 1.  s 4 - 9
 • Kjesrud, Karoline (2015). Conceptions of the Virgin Mary in Medieval Western Scandinavia, In Jonas Carlquist & Virginia Langum (ed.),  Words and Matter. The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life..  Sällskapet Runica et Mediævalia.  ISBN 978-91-88568-64-9.  Kap. 5.  s 87 - 103
 • Kjesrud, Karoline (2014). A dragon fight in order to free a lion, In Karl G. Johansson & Else Mundal (ed.),  Riddarasögur. The Translation of European Court Culture in Medieval Scandinavia.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-806-7.  Chapter.  s 225 - 244
 • Kjesrud, Karoline (2014). En kvinnelig helt, I: Nancy L. Coleman & Nanna Løkka (red.),  Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0129-3.  Kapittel 17.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (ed.) (2020). Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia. Brepols.  ISBN 9782503579009.  306 s.
 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (red.) (2017). Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  425 s.
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (red.) (2017). The Power of Motifs / MMMMM ... Alone (of all her sex). KORO Kunst i offentlig rom / Public Art Norway.  ISBN 978-82-93033-14-1.  92 s.
 • Kjesrud, Karoline (2014). Du er sterk i evighet (Herre)! Runer - fra skrifttegn til magi. Alfabetprodukt.  27 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kjesrud, Karoline (2020). Plant knowledge from the past for the future..
 • Kjesrud, Karoline & Foldvik, Therese (2020). Planter fra fortid til fremtid.
 • Kjesrud, Karoline; Foldvik, Therese; Dahl, June & Olsen, Luka Natassja (2020). Planter til mat og medisin i middelalderen.
 • Kjesrud, Karoline; Kool, Anneleen; Foldvik, Therese; Olsen, Luka Natassja & Dahl, June (2020). Medisinplanter i middelalderbyen Oslo.
 • Kool, Anneleen; Teixidor Toneu, Irene & Kjesrud, Karoline (2020). Jumping the fence - Collaboration across disciplines and museum sections to study human-plant interactions.
 • Kool, Anneleen; Teixidor Toneu, Irene & Kjesrud, Karoline (2020). Jumping the fence - Collaboration across disciplines and museum sections to study human-plant interactions.
 • Parekh, Krupali; Carlsen, Eira; Kool, Anneleen; Teixidor Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline; Grønbech, Marit Elisabeth & Vindegg, Gaute (2020). Humle gjennom tidene.
 • Bleken, Halfdan; Kjesrud, Karoline & Borgen, Linn Willetts (2019, 24. april). Fra stavkirke til Lambda: norske signalbygg gjennom 1000 år. [Radio].  NRK P2.
 • Iversen, Frode; Kjesrud, Karoline; Bjorvand, Harald; Kimball, Justin J. L. & Gundersen, Sigrid M. (2019). Nytt runefunn fra 400-tallet gir ny kunnskap om de første jarlene i Skandinavia. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Gudsmoderen Maria og kongsdatteren Astrid.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Herskerinne eller kvinne? Middelalderens forvaltning av kvinneidealer.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Kvinnelige helgener og kristningen av Norge.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Marian Sculptures as Reflections of Mentality.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Mellom kull og stolpehull: Korn, mat- og nyttevekster fra Dilling.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Nordic People and Plants: early stages.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Plant Medicine in Medieval Scandinavia.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Ridekunst i middelalderen.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Vikingtidssymbolikk som virkemidler for identitet og ideologi.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Øl, lin og løk og magiske ritualer.
 • Kjesrud, Karoline; Kool, Anneleen & Schjølberg, Ulla Gjeset (2019, 27. september). Rasende vikingkrigere kan ha vært i urte-rus. [Internett].  www.forskning.no.
 • Kjesrud, Karoline; Kool, Anneleen & Teixidor Toneu, Irene (2019). Nordic People and Plants. Rediscovering and Safeguarding Nordic Ethnobotanical Heritage..
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Danielsen, Dag Inge (2019, 07. september). Forskere tror vikingene spiste mer planter enn kjøtt og fisk.  Aftenposten.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Danielsen, Dag Inge (2019, 07. september). Kartlegger bruk av planter fra vikingetiden til i dag. [Internett].  Forskningsdagene website.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Danielsen, Dag Inge (2019, 19. februar). Vikingenes urtehager blir gjenåpnet av forskere.  Forskning.no.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene; Vindegg, Gaute & Danielsen, Dag Inge (2019, 07. september). Kartlegger bruk av planter fra vikingtiden.  Forskning.no.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene; Vindegg, Gaute & Danielsen, Dag Inge (2019, 26. september). Nå kan DU delta i forskningen. [Fagblad].  Palmebladet.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline & Vindegg, Gaute (2019). Fra vikingkost til Michelin-stjerner.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline & Vindegg, Gaute (2019). Fra vikingkost til Michelin-stjerner - reprise.
 • Kool, Anneleen; Teixidor Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline & Danielsen, Dag Inge (2019, 25. januar). Pesthåndbøker og magiske oppskrifter åpner porten til vikingenes urtehager.  Titan.
 • Bjørke, Christian Nicolai; Kjesrud, Karoline & Iversen, Frode (2018, 09. oktober). Kaffe-steinen til Randi (78) forbløffer forskerne: – Får frysninger på ryggen. [Internett].  NRK.
 • Kjesrud, Karoline (2018). The Beautification of Viking Symbolism in Political Identity.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Bilit Hagen, Lars (2018, 09. juni). Gammel plantekunnskap kan bli en ny ressurs.  Nationen.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Toft, Martin (2018, 09. juni). Skal sjå på samlivet mellom menneske og plantar sidan vikingtida.  Uniforum.
 • Kool, Anneleen; Teixidor-Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline & Danielsen, Dag Inge (2018, 12. september). Stort tverrfaglig prosjekt skal lære oss om vikingenes plantebruk. [Fagblad].  Palmebladet.
 • Kjesrud, Karoline (2017). En problematisk anmeldelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kjesrud, Karoline (2017). From the Mother of God to the Mother of Mary.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Maria i nord - fra livgivende kraft til omsorgsfull mor.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Mariaskulpturer - refleksjoner av kirkens strategier gjennom århundrer.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Mary from European Sources to Indigenous Adaptations.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Maríu sagas funksjon(er).
 • Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs.
 • Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs: Introduction.
 • Kjesrud, Karoline & Bendiksen, Kristian (2017, 07. august). Intervju i Studio 2: Jomfru Maria - fra leder til sexobjekt. [Radio].  NRK P2.
 • Kjesrud, Karoline & Fillip-André, Baarøy (2017, 01. august). Jomfru Maria fra sterk leder til sexobjekt. [Internett].  www.uio.no.
 • Kjesrud, Karoline & Fonn, Maria Kjos (2017, 22. desember). Marias mange ansikter.  Klassekampen.
 • Kjesrud, Karoline; Lars O., Flydal & Vinje, Petrine (2017, 23. august). Fra gudeføderske til folketradisjonsbærer.  Vårt Land.
 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (2017). Gi oss hele historien!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kjesrud, Karoline & Reppen-Gjelseth, May (2017, 05. november). Jomfru Maria gjennom historien. [Radio].  NRK P1, Mellom himmel og jord.
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (2017). Mariamotivets undervurderte kraft. subjekt.
 • Kjesrud, Karoline; Vinje, Petrine & Brendmo, Elanor Halvorsen (2017, 15. desember). Maria - dronning, mor og ikon. [Tidsskrift].  Tidsskriftet Fett.
 • Kjesrud, Karoline; Vinje, Petrine & Rønning, Guri (2017, 29. august). Askim-søstre stiller ut.  Smaalenene.
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). MMMMM ... Alone (of all her sex).
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). MMMMM ... Alone (of all her sex).
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Det magiske ølets formål og funksjon.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Dronningen og symbolene i Hyllingsritualet.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Magical Ale: Purpose and Function in Old Norse Runic Inscription and Literary Depictions.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Magisk øl.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Mariakult i Norge.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Marian Wisdom and Spiritual Literature in Old Norse Culture.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Rituals of Ale in Texts and Images.
 • Kjesrud, Karoline (2016). The Role of Female Saints in the Christianization of Norway.
 • Kjesrud, Karoline (2016). The Use and Reuse of History and Symbols in Norwegian Landscape.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Ølets kulturhistorie.
 • Lindekleiv, Heidi Marie & Kjesrud, Karoline (2016, 09. desember). Vår Frue fra Spydeberg.  Vårt Land.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Den guddommelige dronning: Mariakultens fremvekst i Norge 1000-1300.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Den norrøne Maria - et lys i mørke.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Det magiske ølet.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Ekstreme runer. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Eldar Heide og Karen Bek-Pedersen (red.) 2014. New Focus on Retrospective Methods. Resuming methodological discussion. Case studies from Northern Europe. Academia Scientiarum Fennica, Helsinki. 230 s.. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  s 126- 128
 • Kjesrud, Karoline (2015). Kunstner- og forskersamtale: Agla Hagla.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Reception of Supernatural Spaces: The use and reuse of history and symbols in Norwegian Landscape.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Spatial Symbolism in Texts and Images.
 • Kjesrud, Karoline (2015). The Reception of Spiritual Narratives.
 • Kjesrud, Karoline (2015, 13. september). Ølruner og Ølmagi. [Radio].  NRK P1, Søndagsåpent.
 • Kool, Anneleen; Boessenkool, Sanne; Bill, Jan; Kjesrud, Karoline; Helleve, Torstein & Gupta, Ram Eivind (2015). Vikingenes naturarv - kunnskapskafe med vikingforskere, vikingmat og vikingøl i baren.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline & Karlsen, Charlotte (2015, 16. september). Museum serverer vikingøl.
 • Kjesrud, Karoline (2014). Agla Hagla Kunstnerisk arbeid i Runearkivet ved Petrine Vinje.
 • Kjesrud, Karoline (2014). En kamp om runer: resepsjon gjennom århundrer.
 • Kjesrud, Karoline (2014). Malala - en ny gudinne?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 27. mai 2019 08:24 - Sist endra 14. des. 2020 08:51