Karoline Kjesrud

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Karoline Kjesrud
English version of this page
Telefon +47 22851853
Mobiltelefon +4791829094
Rom 207
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Karoline Kjesrud har bakgrunn i tverrfaglige middelalderstudier, med doktorgrad i norrøn filologi over temaet ridderlitteratur, og et postdoktorprosjekt med fordypning i kunsthistorie, der helgenen Maria var hovedtema. Kjesrud har jobbet med ulike temaer innenfor middelalderens litteratur, kultur og religion og studerer fortidens materielle og tekstlige kultur som kommunikasjon, og hvordan motiver og symboler har stor påvirkning på mennesker i fortid, nåtid og fremtid. Kjesrud har også kulturhistorisk interesse for gårdsdrift, menneske- og dyrerelasjoner, hester og ridekunst.  

I forskningsprosjektet Nordic People and Plants. Rediscovering and Safeguarding Nordic Botanical Heritage (SAMKUL, NFR) arbeider Kjesrud med menneskers kunnskap om og bruk av planter fra vikingtid frem til i dag. Hun spesialiserer seg på planteikonografi, norrøne legebøker og arkeobotanikk, og administrerer oppbyggingen av en database over arkeobotaniske data ved KHM.

Kjesrud er med i det tverrfaglige natur- og kulturhistoriske prosjektet REA:Life (UiO: Life Science) som søker å gjøre kulturhistorisk plantekunnskap til innovativ farmasi.  

Utstillingsprosjekter

  • ARV - ny basisutstilling for Historisk museum
  • Wake for Fehn - program i forbindelse med nedtaking av Sverre Fehn's Middelalderutstilling

Medlem av

Tidligere prosjekter

  • Mariamotiver i tekst og bilder (Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation) (Postdoktorprosjekt, NFR)
  • The Power of Motifs 
  • AglaHagla (Prosjekt i samarbeid med billedkunstner Petrine Vinje, Norsk Kulturråd)
Emneord: Middelalderkunst, Middelalder, norrøn filologi, helgenkult, botanikk, Kulturhistorie, planter, hester
Publisert 27. mai 2019 08:24 - Sist endra 12. aug. 2021 08:17