Karoline Kjesrud

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Karoline Kjesrud
English version of this page
Telefon +47 22851853
Rom 207
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Karoline Kjesrud har bakgrunn i tverrfaglige middelalderstudier, med doktorgrad i norrøn filologi over temaet ridderlitteratur, og et postdoktorprosjekt med fordypning i kunsthistorie, der helgenen Maria var hovedtema. Kjesrud har jobbet med ulike temaer innenfor middelalderens litteratur, kultur og religion og studerer fortidens materielle og tekstlige kultur som kommunikasjon, og hvordan motiver og symboler har stor påvirkning på mennesker i fortid, nåtid og fremtid. Kjesrud har også kulturhistorisk interesse for gårdsdrift, menneske- og dyrerelasjoner, hester og ridekunst.  

I forskningsprosjektet Nordic People and Plants. Rediscovering and Safeguarding Nordic Botanical Heritage (SAMKUL, NFR) arbeider Kjesrud med menneskers kunnskap om og bruk av planter fra vikingtid frem til i dag. Hun spesialiserer seg på planteikonografi, norrøne legebøker og arkeobotanikk, og administrerer oppbyggingen av en database over arkeobotaniske data ved KHM.

Kjesrud er med i det tverrfaglige natur- og kulturhistoriske prosjektet REA:Life (UiO: Life Science) som søker å gjøre kulturhistorisk plantekunnskap til innovativ farmasi.  

Utstillingsprosjekter

 • ARV - ny basisutstilling for Historisk museum
 • Wake for Fehn - program i forbindelse med nedtaking av Sverre Fehn's Middelalderutstilling

Medlem av

Tidligere prosjekter

 • Mariamotiver i tekst og bilder (Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation) (Postdoktorprosjekt, NFR)
 • The Power of Motifs 
 • AglaHagla (Prosjekt i samarbeid med billedkunstner Petrine Vinje, Norsk Kulturråd)
Emneord: Middelalderkunst, Middelalder, norrøn filologi, helgenkult, botanikk, Kulturhistorie, planter, hester

Publikasjonar

 • Teixidor-Toneu, Irene; Kool, Anneleen; Greenhill, Simon J.; Kjesrud, Karoline; Sandstedt, Jade & Manzanilla, Vincent [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Historical, archaeological and linguistic evidence test the phylogenetic inference of Viking-Age plant use. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences. ISSN 0962-8436. 376(1828). doi: 10.1098/rstb.2020.0086.
 • Kjesrud, Karoline (2021). Høyreekstrem bruk av historiske symboler: Runer i propaganda fra 1930 til i dag. I Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (Red.), Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-465-0. s. 151–172.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Kjesrud, Karoline (2021). Pilegrimsspor fra Tynset: En detektorfunnet blymedaljong med kristne motiver. Viking. ISSN 0332-608X. doi: 10.5617/viking.9091.
 • Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (2020). Learning the Truth. I Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (Red.), Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia . Brepols. ISSN 9782503579009. s. 9–25. doi: 10.1484/M.KSS-EB.5.117739.
 • Kjesrud, Karoline (2020). The Distribution of Authority as Reflected in Literary Transmission . I Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (Red.), Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia . Brepols. ISSN 9782503579009.
 • Kjesrud, Karoline (2020). The Meaning of Ale: Understanding Political Conflicts in the North in Light of Cultural Practice. I Figenschow, Stefan; Holt, Richard & Tveit, Miriam Jensen (Red.), Myths and Magic in the Medieval Far North. Realities and Representations of a Region on the Edge of Europe. Brepols. ISSN 9782503588230. s. 157–180.
 • Teixidor Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline; Bjerke, Ernst; Parekh, Krupali Ashok & Kool, Anneleen (2020). From the “Norwegian Flora” (Eighteenth Century) to “Plants and Tradition” (Twentieth Century): 200 Years of Norwegian Knowledge about Wild Plants. Economic Botany. ISSN 0013-0001. doi: 10.1007/s12231-020-09507-y.
 • Teixidor Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline & Kool, Anneleen (2020). Sweetness Beyond Desserts: The Cultural, Symbolic, and Botanical History of Angelica (Angelica archangelica) in the Nordic Region. Journal of Ethnobiology. ISSN 0278-0771. 40(3), s. 289–304. doi: 10.2993/0278-0771-40.3.289.
 • Iversen, Frode; Kjesrud, Karoline; Bjorvand, Harald; Kimball, Justin & Gundersen, Sigrid M. (2019). Irilen på Øverby i Vingulmark. Viking. ISSN 0332-608X. LXXXXII, s. 63–98. doi: 10.5617/viking.7116. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjesrud, Karoline (2018). Marian Representations. I Glauser, Jürg; Hermann, Pernille & Mitchell, Stephen A. (Red.), Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044020-1. s. 477–486. doi: 10.1515/9783110431360-049.
 • Kjesrud, Karoline (2018). Marian devotion in 14th century Norway. I Bauer, Alessia & Pesch, Alexandra (Red.), Hvanndalir - Beiträge zur Europäischen Altertumskunde und Mediävistischen Literaturwissenschaft. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-056284-2. s. 177–190. doi: 10.1515/9783110569483-012.
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (2017). A Constant Flow of Meaning. I Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (Red.), The Power of Motifs / MMMMM ... Alone (of all her sex). KORO Kunst i offentlig rom / Public Art Norway. ISSN 978-82-93033-14-1. s. 4–9.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Himmeldronningen. I Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (Red.), Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230401828. s. 43–65.
 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (2017). Dronningens historie. I Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (Red.), Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230401828. s. 9–41.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Runer som identitære symboler og fagmiljøenes ansvar. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 42–52. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjesrud, Karoline (2015). Conceptions of the Virgin Mary in Medieval Western Scandinavia. I Carlquist, Jonas & Langum, Virginia (Red.), Words and Matter. The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life.. Sällskapet Runica et Mediævalia . ISSN 978-91-88568-64-9. s. 87–103.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (2020). Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia . Brepols. ISBN 9782503579009. 306 s.
 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (2017). Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230401828. 425 s.
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (2017). The Power of Motifs / MMMMM ... Alone (of all her sex). KORO Kunst i offentlig rom / Public Art Norway. ISBN 978-82-93033-14-1. 92 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kool, Anneleen; Vedeler, Marianne & Kjesrud, Karoline (2021). Webinar Medieval Food Plants.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor-Toneu, Irene & Sandstedt, Jade Jørgen (2021). Mennesker og planter i fortid og fremtid. I Høeg, Ove Arbo (Red.), Planter og tradisjon. Kolofon Forlag AS. ISSN 9788230021743. s. B-1–B-4.
 • Kjesrud, Karoline & Iversen, Frode (2021). Introduction: Viking Wars . Viking. ISSN 0332-608X. s. 9–12. doi: 10.5617/viking.9159.
 • Parekh, Krupali; Carlsen, Eira; Kool, Anneleen; Teixidor Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline & Grønbech, Marit Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Humle gjennom tidene.
 • Kjesrud, Karoline (2020). Plant knowledge from the past for the future. .
 • Kool, Anneleen; Teixidor Toneu, Irene & Kjesrud, Karoline (2020). Jumping the fence - Collaboration across disciplines and museum sections to study human-plant interactions .
 • Kjesrud, Karoline; Kool, Anneleen; Foldvik, Therese; Olsen, Luka Natassja & Dahl, June (2020). Medisinplanter i middelalderbyen Oslo.
 • Kjesrud, Karoline; Foldvik, Therese; Dahl, June & Olsen, Luka Natassja (2020). Planter til mat og medisin i middelalderen.
 • Kjesrud, Karoline & Foldvik, Therese (2020). Planter fra fortid til fremtid.
 • Iversen, Frode; Kjesrud, Karoline; Bjorvand, Harald; Kimball, Justin J. L. & Gundersen, Sigrid M. (2019). Nytt runefunn fra 400-tallet gir ny kunnskap om de første jarlene i Skandinavia. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Mellom kull og stolpehull: Korn, mat- og nyttevekster fra Dilling.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Danielsen, Dag Inge (2019). Forskere tror vikingene spiste mer planter enn kjøtt og fisk. [Avis]. Aftenposten.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene; Vindegg, Gaute & Danielsen, Dag Inge (2019). Nå kan DU delta i forskningen. [Fagblad]. Palmebladet.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Plant Medicine in Medieval Scandinavia.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Kvinnelige helgener og kristningen av Norge.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Danielsen, Dag Inge (2019). Kartlegger bruk av planter fra vikingetiden til i dag. [Internett]. Forskningsdagene website.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene; Vindegg, Gaute & Danielsen, Dag Inge (2019). Kartlegger bruk av planter fra vikingtiden. [Avis]. Forskning.no.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Gudsmoderen Maria og kongsdatteren Astrid.
 • Bleken, Halfdan; Kjesrud, Karoline & Borgen, Linn Willetts (2019). Fra stavkirke til Lambda: norske signalbygg gjennom 1000 år. [Radio]. NRK P2.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Marian Sculptures as Reflections of Mentality.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline & Vindegg, Gaute (2019). Fra vikingkost til Michelin-stjerner.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline & Vindegg, Gaute (2019). Fra vikingkost til Michelin-stjerner - reprise.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Danielsen, Dag Inge (2019). Vikingenes urtehager blir gjenåpnet av forskere. [Avis]. Forskning.no.
 • Kool, Anneleen; Teixidor Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline & Danielsen, Dag Inge (2019). Pesthåndbøker og magiske oppskrifter åpner porten til vikingenes urtehager. [Avis]. Titan.
 • Kjesrud, Karoline; Kool, Anneleen & Teixidor Toneu, Irene (2019). Nordic People and Plants. Rediscovering and Safeguarding Nordic Ethnobotanical Heritage.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Herskerinne eller kvinne? Middelalderens forvaltning av kvinneidealer.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Vikingtidssymbolikk som virkemidler for identitet og ideologi.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Øl, lin og løk og magiske ritualer.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Ridekunst i middelalderen.
 • Kjesrud, Karoline (2019). Nordic People and Plants: early stages.
 • Kjesrud, Karoline; Kool, Anneleen & Schjølberg, Ulla Gjeset (2019). Rasende vikingkrigere kan ha vært i urte-rus. [Internett]. www.forskning.no.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Toft, Martin (2018). Skal sjå på samlivet mellom menneske og plantar sidan vikingtida. [Avis]. Uniforum.
 • Bjørke, Christian Nicolai; Kjesrud, Karoline & Iversen, Frode (2018). Kaffe-steinen til Randi (78) forbløffer forskerne: – Får frysninger på ryggen. [Internett]. NRK.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline; Teixidor Toneu, Irene & Bilit Hagen, Lars (2018). Gammel plantekunnskap kan bli en ny ressurs. [Avis]. Nationen.
 • Kool, Anneleen; Teixidor-Toneu, Irene; Kjesrud, Karoline & Danielsen, Dag Inge (2018). Stort tverrfaglig prosjekt skal lære oss om vikingenes plantebruk. [Fagblad]. Palmebladet.
 • Kjesrud, Karoline (2018). The Beautification of Viking Symbolism in Political Identity.
 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (2017). Gi oss hele historien! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). MMMMM ... Alone (of all her sex).
 • Kjesrud, Karoline (2017). Mariaskulpturer - refleksjoner av kirkens strategier gjennom århundrer.
 • Kjesrud, Karoline & Fillip-André, Baarøy (2017). Jomfru Maria fra sterk leder til sexobjekt. [Internett]. www.uio.no.
 • Kjesrud, Karoline & Reppen-Gjelseth, May (2017). Jomfru Maria gjennom historien. [Radio]. NRK P1, Mellom himmel og jord.
 • Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs.
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). MMMMM ... Alone (of all her sex).
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (2017). Mariamotivets undervurderte kraft. subjekt.
 • Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs: Introduction.
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Maria i nord - fra livgivende kraft til omsorgsfull mor.
 • Kjesrud, Karoline (2017). En problematisk anmeldelse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Kjesrud, Karoline; Lars O., Flydal & Vinje, Petrine (2017). Fra gudeføderske til folketradisjonsbærer. [Avis]. Vårt Land.
 • Kjesrud, Karoline; Vinje, Petrine & Rønning, Guri (2017). Askim-søstre stiller ut. [Avis]. Smaalenene.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Maríu sagas funksjon(er).
 • Kjesrud, Karoline (2017). Mary from European Sources to Indigenous Adaptations.
 • Kjesrud, Karoline (2017). From the Mother of God to the Mother of Mary.
 • Kjesrud, Karoline & Bendiksen, Kristian (2017). Intervju i Studio 2: Jomfru Maria - fra leder til sexobjekt. [Radio]. NRK P2.
 • Kjesrud, Karoline & Fonn, Maria Kjos (2017). Marias mange ansikter. [Avis]. Klassekampen.
 • Kjesrud, Karoline; Vinje, Petrine & Brendmo, Elanor Halvorsen (2017). Maria - dronning, mor og ikon. [Tidsskrift]. Tidsskriftet Fett.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Ølets kulturhistorie.
 • Lindekleiv, Heidi Marie & Kjesrud, Karoline (2016). Vår Frue fra Spydeberg. [Avis]. Vårt Land.
 • Kjesrud, Karoline (2016). The Use and Reuse of History and Symbols in Norwegian Landscape.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Dronningen og symbolene i Hyllingsritualet.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Marian Wisdom and Spiritual Literature in Old Norse Culture.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Magical Ale: Purpose and Function in Old Norse Runic Inscription and Literary Depictions .
 • Kjesrud, Karoline (2016). Rituals of Ale in Texts and Images.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Det magiske ølets formål og funksjon.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Mariakult i Norge.
 • Kjesrud, Karoline (2016). The Role of Female Saints in the Christianization of Norway.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Magisk øl.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Kunstner- og forskersamtale: Agla Hagla.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Det magiske ølet.
 • Kjesrud, Karoline (2015). The Reception of Spiritual Narratives.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Ølruner og Ølmagi. [Radio]. NRK P1, Søndagsåpent.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Eldar Heide og Karen Bek-Pedersen (red.) 2014. New Focus on Retrospective Methods. Resuming methodological discussion. Case studies from Northern Europe. Academia Scientiarum Fennica, Helsinki. 230 s. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 126–128.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Spatial Symbolism in Texts and Images.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Ekstreme runer. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Kool, Anneleen; Boessenkool, Sanne; Bill, Jan; Kjesrud, Karoline; Helleve, Torstein & Gupta, Ram Eivind (2015). Vikingenes naturarv - kunnskapskafe med vikingforskere, vikingmat og vikingøl i baren.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline & Karlsen, Charlotte (2015). Museum serverer vikingøl.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Den guddommelige dronning: Mariakultens fremvekst i Norge 1000-1300.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Reception of Supernatural Spaces: The use and reuse of history and symbols in Norwegian Landscape.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Den norrøne Maria - et lys i mørke.
 • Kjesrud, Karoline (2014). Agla Hagla Kunstnerisk arbeid i Runearkivet ved Petrine Vinje.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 27. mai 2019 08:24 - Sist endra 12. aug. 2021 08:17