Kongsgårdprosjektet Avaldsnes

Formålet med Kongsgårdprosjektet Avaldsnes er å undersøke kongsgårdenes plass i det norske kongedømmets tidlige historie og forhistorie gjennom det første årtusen e.Kr.

  • To utgravningssesonger i 2011 og 2012 inngår i et forskningsprosjekt som avsluttes i 2017.
  • Prosjektet bygger på prøvegravninger gjennomført av Arkeologisk museum i Stavanger 1992-2006, og et forprosjekt finansiert av Karmøy kommune og gjennomført av Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO 2007-2009.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og Karmøy kommune, Arkeologisk museum, UiS, Rogaland fylkeskommune, University of Cambridge og NIKU.
Publisert 21. okt. 2016 12:08