English version of this page

I intelligensens tidsalder

Forskningsprosjektet studerer den historiske utviklingen av intelligenstester, IQ-skalaer og begreper om intelligens som slike tester er basert på og har bidratt til å skape.

En tegning av en gutt i oransje genser, lys bukse.

Prosjektet ser på hvordan det vitenskapelige forskningsobjektet "intelligens" har oppstått og utviklet seg, hvordan det har fått ulike roller og funksjoner i dagens Norge, og hvilke autoritets- og legitimitetsforhold intelligenstester er del av.

Les mer om forskningsprosjektet på nettsidene til Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Publisert 19. mai 2022 11:26 - Sist endra 19. mai 2022 14:22