Et inkluderende museum - kulturelt mangfold i praksis

Boka drøfter erfaringer fra arbeidet med inkludering og kulturelt mangfold ved norske museer. Tone Cecilie Simensen Karlgård, universitetslektor ved Kulturhistorisk museum, har bidratt med kapittelet "Et sted å være rom sammen" om museenes samarbeid med norske rom. 

Redaktører: Anders Bettum, Kaisa Maliniemi og Thomas Michael Walle. 

bokas forside

Fra bokas sammendrag:

Norske museer skal formidle kunnskap og fortellinger som gir mening for folk i samtid og framtid. De skal presentere samfunnet slik det er og har vært, samt påvirke samfunnsutviklingen i bestemte retninger. Museene må gjenspeile vår tids kulturelle kompleksitet, men også avdekke det historiske mangfoldet og utfordre snevre presentasjoner av fortiden. Skal et museum være relevant for sitt publikum, må det erkjenne at samfunnet er mangfoldig og publikum likeså.

I denne boka drøftes erfaringer fra arbeidet med inkludering og kulturelt mangfold ved norske museer. Hvilke utfordringer møter vi når nye grupper og fortellinger skal inn på museet? Hvordan kan vi lykkes med å integrere et mangfoldsperspektiv i alle deler av virksomheten, og hva kan gå galt? Artikkelforfatterne er ansatt som forskere, formidlere og utstillingsprodusenter ved museer som arbeider aktivt med temaet mangfold og minoriteter. De oppfordrer til kritisk refleksjon rundt begreper og praksis på et felt som har blitt viet stor oppmerksomhet de siste årene. Boka passer for museumsansatte, studenter på museumsvitenskapelige og kultur- og kunsthistoriske fagretninger samt forskere innenfor en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner.

Bestill boka fra Museumsforlaget

Publisert 2. mai 2018 14:46 - Sist endret 9. jan. 2020 12:30