English version of this page

Kulturhistorisk museums arbeidsnotatserie

Kulturhistorisk museums arbeidsnotatserie (Museum of Cultural History Working Papers) presenterer arbeid i prosess.


Om

Kulturhistorisk museums arbeidsnotatserie (Museum of Cultural History Working Papers) publiserer pre-print av artiklar og bokkapittel. Serien er ikkje fagfellevurdert, og alle rettigheiter har den enkelte forfattar. Dersom du ynskjer å publisere i serien kontakt: forskningsradgiver@khm.uio.no.

Tilbakemeldingar og spørsmål til publiserte arbeidsnotatar sendast direkte til forfattaren på hans/ hennar e-post. Det kan refererast til arbeidsnotater utan ytterlegare løyve frå forfattaren. Sjå det enkelte arbeidsnotat for format for referanse.


Oversikt over arbeidsnotatar

Cooling down the overheated Anthropocene
Lessons from anthropology and cultural history

2018 Gutorm Gjessing lecture,
Museum of Cultural History, University of Oslo

Thomas Hylland Eriksen
Department of Social Anthropology
University of Oslo
Working paper No. 1/2018

Publisert 8. aug. 2019 14:46 - Sist endra 9. feb. 2021 10:06