Tone Cecilie Simensen Karlgård

Universitetslektor - Utstillings- og publikumsseksjonen
Bilete av Tone Cecilie Simensen Karlgård
English version of this page
Telefon +47 22859956
Mobiltelefon +47 98649563
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Min fremste interesse ligger i rollen som Mangfoldskurator og derigjennom ivareta museets funksjon som dialogarena og å jobbe for inkludering av og samarbeid med publikum i å gjennomføre arrangementer og formidlingsprosjekter. Jeg har også bred erfaring med og interesse for utstillingsproduksjon og utvikling av formidlings- og undervisningsopplegg. Kontakt med studenter, skoleelever og lærere er også viktige kilder til inspirasjon i det faglige arbeidet. 

Prosjektledelse og koordinering av utstillingsprosjekter er også en viktig del av min kompetanse, i 2021 var det spesielt koordinering av utstillingen Memory on the Horizon Studiofotografier Somalia 1960-1989 som engasjerer meg som mangfoldskurator.

Gjennom mange år som styremedlem og sekretær styret i Norsk ICOM og aktiv deltakelse i ICME, komiteen for etnografiske museer, har jeg god erfaring fra internasjonalt museumsarbeid.

Sosialantropologi og etnografiske samlinger og tverrfaglig museumsformidling er andre stikkord for mine interesser. Prosjektet: Kongoblikk - blikk på Kongo er et samarbeidsprosjekt mellom museet og kongolesisk befolkning i Oslo og Norge, gjennom å aktivisere museets etnografiske samling skapes en møteplass hvor ny kunnskap og andre fortellinger genereres.

Samarbeidet omkring Kongosamlingen var utgangspunkt for intervju i artikkel i Klassekampen i august 2022 med tittel: Beholder Kongo-samling

Jeg er opptatt av museets samfunnsrolle og hva museet skal være i fremtiden.

"It's a poor sort of memory that only works backwards." Lewis Carroll

Undervisning

MUSE4910 – Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis

Bakgrunn

Cand.Polit i Sosialantropologi fra UiO 1997

Verv

Tilltsvalgt for NTL UiO

Medlem av redaksjonsrådet i Museumsnytt

Samarbeid

 • KHMs representant i det nasjonale museumsnettverket: Mangfoldsmuseene, i perioden 2019 -21 med deltakelse i paraplyprosjektet: Uenighetsfellesskapet med prosjektet Kongo - samling - undring, som bygger på Kongoblikk - blikk på Kongo. 
 • Deltok i prosjektet Tingenes metode med Kongoblikk
 • Prosjektkoordinator for KHMs samarbeid med Kunstplass 10 om utstillinger i forbindelse med OsloPride 2016 -19
 • Prosjektleder for å skape KHMs versjon av utstillingen: Ti samiske tidsbilder i samarbeid med Jorunn Eikjokk, Ola Røe og Riddu Duottar museat,
 • Prosjektkoordinator for utstillingen "Frihet 2014" som åpnet 17. mai 2014, gjennom dette etablerte vi et bredt samarbeid med andre museer og institusjoner, institutter og fakulteter innen UiO, kunstnere og foredragsholdere som deltok i det rike arrangementsprogrammet for utstillingen.
 • Ivaretar KHMs samarbeid med Oslo Museum om Dokumentasjons-og utstillingsprosjekt om Romfolk i Norge, som åpnet høsten 2014.
 • Samarbeider forøvrig mye med eksterne organisasjoner om arrangementer i museet: APP - Action Paix et Pain, Den norske Romforening, Romani Cultura,
 • Somalisk velferdsforeningen Baatalale, Magiske Mexico og Mexicos ambassade.
Emneord: Sosialantropologi, Utstillinger, museologi, Museumspedagogikk, Prosjektledelse, Etnografi

Publikasjonar

 • Fruktbar uenighet om samarbeid mellom personer fra kongolesisk diaspora og KHM Museumsnytt 2. 2022
 • "Et sted å være rom sammen". Museene og samarbeid med norske rom I boka: Et inkluderened museum Kulturelt mangfold i praksis
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen Skapende rivingsprosess? Demontering av vikingtidutstillingen og deltakelse fra publikum, en form for dekuratering basert på tillit Primitive tider 2016, ISSN 1501-0430. 2016, 155-167 Fulltekst i Vitenarkiv
 • Provocation and Cooperation: Testing Innovation in a New Exhibition. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wo/26.0.29.25.8
 • Adornment Outside and In - smykker fra Sentral- og Øst-Afrika, prosjektleder [Kunstnerisk og museal presentasjon] Museumsutstilling. Kulturhistorisk museum, UiO; Historisk museum. 2011-06-01 - 2011-08-07 UiO
 • En flytende verden - den gang og nå? Japanske tresnitt fra midten av 1600 tallet og til i dag, prosjektleder [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling. Kulturhistorisk museum, UiO; Historisk museum. 2011-03-18 - 2011-06-05 UiO
 • “Every day is party” celebrations - tools for tearing down boundaries?. "Dissolving boundaries. Museological approaches to national, social and cultural issues",; 2011-10-02 - 2011-10-05 UiO
 • Typical Souvernirs? Originals or copies? How do we know?. Stop Heritage Crime; 2011-01-13 - 2011-01-13 UiO
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2016). Skapende rivingsprosess? Demontering av vikingtidutstillingen og deltakelse fra publikum, en form for dekuratering basert på tillit. Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 155–167. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iveland, Kristin & Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2004). Utstillinger i 100 år, Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-019-2. s. 116–135.
 • Simensen, Tone Cecilie (2002). Utstilling på liv og død. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer. ISSN 1503-0792. s. 279–287.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2018). 11 Sami images – exhibiting indigenous diversity, experiences from cooperation and shared knowledge production in the context of the Museum of Cultural History, UiO, Oslo Norway.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2018). Tone Cecilie Simensen Karlgård, Escaping King Leopold’s Ghost – Shifting Positions and Shared Knowledge Production.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2018). Congo Gaze - People, Encounters and Artifacts Radical trust - an unrealistic ideal or conceivable practice?
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2016). Congo Gaze – People, Encounters and Artifacts. Reflections on cooperation and challenges. Tone Cecilie Simensen Karlgård Kulturhistorisk museum, UiO.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen & Pareli, Leif (2014). Provocation and Cooperation: Testing Innovation in a New Exhibition.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2012). The Museum as arena for celebrations – “epitomizing the ambiguous reality of ‘cultural’ difference” - while exercising letting go of control?(Title inspired by James Clifford).
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2011). “Every day is party” celebrations - tools for tearing down boundaries?
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2011). Hver dag er en fest - museet som arena for nasjonaldager og feiringer.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2011). Adornment Outside and In - smykker fra Sentral- og Øst-Afrika.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2011). En flytende verden - den gang og nå? Japanske tresnitt fra midten av 1600 tallet og til i dag.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen & Mykleby, Axel (2011). Methods of Public Communication.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2011). Typical Souvernirs? Originals or copies? How do we know?
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen (2009). Mim - A Way to do Diversity in Norway.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen & Kvalø, Idunn (2004). Ikke sant? Historisk museum 100 år.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen; Kvalø, Idunn; Julin, Yngvar & Bredal, Kristin (2004). ikke sant? Historisk museum 100 år.
 • Karlgård, Tone Cecilie Simensen & Arntsen, Øyvind (2004). "Museum" - et program om norsk historie. [Radio]. NRK P2.
 • Hvoslef, Erlend Harildstad; Simensen, Tone Cecilie; Mugaas, Toril Elisabeth; Carlsson, Dagfinn & Teigen, Mårten (2002). Kirgisistan - Filtlandet midt i verden og folket under himmelfjellene.
 • Anderson, Astrid; Kittelsen, Tove Cecilie; Risan, Lars Christian; Seeberg, Marie Louise; Selvik, Ellen & Simensen, Tone Cecilie (1995). i Hovedfagsstudentenes årbok, UiO, Oslo, 1995. UiO, Oslo. ISSN 82-90835-02-7.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:23 - Sist endra 13. sep. 2022 16:03