Tone Cecilie Simensen Karlgård

Universitetslektor - Utstillings- og publikumsseksjonen
Bilete av Tone Cecilie Simensen Karlgård
English version of this page
Telefon +47 22859956
Mobiltelefon +4798649563 +47 98649563
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Min fremste interesse ligger i rollen som Mangfoldskurator og derigjennom ivareta museets funksjon som dialogarena og å jobbe for inkludering av og samarbeid med publikum i å gjennomføre arrangementer og formidlingsprosjekter. Jeg har også bred erfaring med og interesse for utstillingsproduksjon og utvikling av formidlings- og undervisningsopplegg. Kontakt med studenter, skoleelever og lærere er også viktige kilder til inspirasjon i det faglige arbeidet. 

Prosjektledelse og koordinering av utstillingsprosjekter er også en viktig del av min kompetanse, i 2021 er det spesielt koordinering av utstillingen The Golden Years in the Land of Poetry - Bari Samadkii som engasjerer meg som mangfoldskurator.

Gjennom mange år som styremedlem og sekretær styret i Norsk ICOM og aktiv deltakelse i ICME, komiteen for etnografiske museer, har jeg god erfaring fra internasjonalt museumsarbeid.

Sosialantropologi og etnografiske samlinger og tverrfaglig museumsformidling er andre stikkord for mine interesser. Prosjektet: Kongoblikk - blikk på Kongo er et samarbeidsprosjekt mellom museet og kongolesisk befolkning i Oslo og Norge, gjennom å aktivisere museets etnografiske samling skapes en møteplass hvor ny kunnskap og andre fortellinger genereres.

Jeg er opptatt av museets samfunnsrolle og hva museet skal være i fremtiden.

"It's a poor sort of memory that only works backwards." Lewis Carroll

Undervisning

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSE4910/

Bakgrunn

  • Cand.Polit i Sosialantropologi fra UiO 1997

Verv

Samarbeid

KHMs representant i det nasjonale museumsnettverket: Mangfoldsmuseene, i perioden 2019 -21 med deltakelse i paraplyprosjektet: Uenighetsfellesskapet med prosjektet Kongo - samling - undring, som bygger på Kongoblikk - blikk på Kongo. 

Deltok i prosjektet Tingenes metode med Kongoblikk

          Prosjektkoordinator for KHMs samarbeid med Kunstplass 10 om utstillinger i forbindelse med OsloPride 2016 -19

          Prosjektleder for å skape KHMs versjon av utstillingen: Ti samiske tidsbilder i samarbeid med Jorunn Eikjokk, Ola Røe og Riddu Duottar museat,

  • Prosjektkoordinator for utstillingen "Frihet 2014" som åpnet 17. mai 2014, gjennom dette etablerte vi et bredt samarbeid med andre museer og institusjoner, institutter og fakulteter innen UiO, kunstnere og foredragsholdere som deltok i det rike arrangementsprogrammet for utstillingen.
  • Ivaretar KHMs samarbeid med Oslo Museum om Dokumentasjons-og utstillingsprosjekt om Romfolk i Norge, som åpnet høsten 2014.
  • Samarbeider forøvrig mye med eksterne organisasjoner om arrangementer i museet: APP - Action Paix et Pain, Den norske Romforening, Romani Cultura,
  • Somalisk velferdsforeningen Baatalale, Magiske Mexico og Mexicos ambassade.
Emneord: Sosialantropologi, Utstillinger, museologi, Museumspedagogikk, Prosjektledelse
Publisert 11. sep. 2012 13:23 - Sist endra 10. aug. 2021 08:36