Anne Skogsfjord

Norwegian version of this page
Phone +47 22845947
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Numismatics, Archaeology

Publications

  • Gullbekk, Svein Harald; Sættem, Anette; Skogsfjord, Anne & Roland, Håkon (2019). Kildekritiske refleksjoner omkring metallsøking og myntfunn: Må mynthistorien skrives om?. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 173- 182 Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

  • Skogsfjord, Anne & Russ, Helene (2010). Kokegroper, stolpehull og dyrkningslag på Østre Toten. Mjøsmuseet Årbok.  ISSN 1890-2626.
  • Skogsfjord, Anne (2005). Spiralen i bronsealderen : ein analyse av helleristningane på Haugen i Sandefjord.
  • Skogsfjord, Anne (2002). Mellom ting og tekst. Arkeologiens tyding for vår forståing av Jerusalem og Judas historie frå ca. 900 til ca. 700 f.Kr.

View all works in Cristin

Published Oct. 1, 2019 10:18 AM - Last modified Oct. 10, 2019 2:17 PM