Carine Sofie Rosenvinge

Adviser - Rescue Archaeology
Phone +47 22851930
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)

Publications

 • Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Knutsson, Kjel Sten Åke; Murashkin, Anton & Niemi, Anja Roth [Show all 8 contributors for this article] (2021). First encounters in the north: cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Antiquity. ISSN 0003-598X. doi: 10.15184/aqy.2020.252. Full text in Research Archive
 • Mansrud, Anja & Eymundsson, Carine S.R. (2016). Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway. Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. XXXIII, p. 123–151.

View all works in Cristin

 • Knutsson, Kjel; Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Murashkin, Anton & Niemi, Anja Roth [Show all 8 contributors for this article] (2019). First encounters in the north: Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Mechanisms of technological change in the Early- and Middle Mesolithic transition (8,500-8,000 cal. BC) of Northern Europe.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Interaction and identity in prehistory: exploring the social dimensions of macro tool technology in Early and Middle Mesolithic of Northern Europe (9,500-6,300 BC).
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Prikkhugging versus sliping: ytterpunkter i et grenseland?
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Pionerenes etterkommere. [Internet]. http://www.norark.no/innsikt/pionerens-etterkommere-etableri.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. In Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Apel, Jan (Ed.), The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing. ISSN 978-178-17951-6-3. p. 201–229.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. [Radio]. NRK, P2.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2015). En 7500 år gammel illeluktende hustuft ved Oslofjorden. [Internet]. http://www.norark.no/prosjekter/fv82-havsjodalen/en-7500-ar-.
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mansrud, Anja (2015). "Fire walk with me". Hearths, tasks and mobility in the early and middle Mesolithic of Eastern Norway.
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne. ISSN 0333-337X.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internet]. http://norark.no.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2014). Det var en gang... [Internet]. http://www.norark.no/prosjekter/follobanen/det-var-en-gang-2.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2014). Rester av en avfallshaug fra Nøstvetfasen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 123, p. 39–44.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013). Eidet på Lågerødåsen i Stokke, Vestfold. [Internet]. http://www.norark.no/prosjekter/lagerodasen/eidet-pa-lagerod.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013). Her bodde de første Osloborgerne for 11.000 år siden. [Internet]. https://www.aftenposten.no/osloby/i/MgvWM/Her-bodde-de-forst.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013). Flintbonanza på idyllisk steinalderboplass i Larvik. [Internet]. http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/flintbonanza.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013). Med lommene fulle av flint. [Internet]. http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/med-lommene-.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2012). Svinge, Vestby k., Akerhus - lokalitet fra mellommesolitikum. [Internet]. http://www.norark.no/prosjekter/svingen/svingen-vestby-k-ake.

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2018 11:19 AM - Last modified Oct. 4, 2018 11:19 AM