Carine Sofie Rosenvinge

Adviser - Rescue Archaeology
Norwegian version of this page
Phone +47 22851930
Mobile phone +47 41238162
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)

Publications

 • Mansrud, Anja & Eymundsson, Carine S.R. (2016). Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway. Fennoscandia Archaeologica.  ISSN 0781-7126.  XXXIII, s 123- 151 . doi: 10.4324/9780203730942-14

View all works in Cristin

 • Knutsson, Kjel; Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Murashkin, Anton; Niemi, Anja Roth; Rosenvinge, Carine Sofie & Persson, Per (2019). First encounters in the north: Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Show summary
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Interaction and identity in prehistory: exploring the social dimensions of macro tool technology in Early and Middle Mesolithic of Northern Europe (9,500-6,300 BC)..
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Mechanisms of technological change in the Early- and Middle Mesolithic transition (8,500-8,000 cal. BC) of Northern Europe..
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017, 06. juni). Pionerenes etterkommere. [Internett].  http://www.norark.no/innsikt/pionerens-etterkommere-etableri.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Prikkhugging versus sliping: ytterpunkter i et grenseland?.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC, In Håkon Glørstad; Kjel Sten Åke Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).  Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  Chapter 8.  s 201 - 229 Show summary
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017, 24. juni). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. [Radio].  NRK, P2. Show summary
 • Eymundsson, Carine S.R. (2015, 30. juni). En 7500 år gammel illeluktende hustuft ved Oslofjorden. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/fv82-havsjodalen/en-7500-ar-.
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mansrud, Anja (2015). "Fire walk with me". Hearths, tasks and mobility in the early and middle Mesolithic of Eastern Norway.. Show summary
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne.  ISSN 0333-337X.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015, 11. desember). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internett].  http://norark.no.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2014, 15. september). Det var en gang.... [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/follobanen/det-var-en-gang-2.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2014). Rester av en avfallshaug fra Nøstvetfasen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  123, s 39- 44
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013, 31. mai). Eidet på Lågerødåsen i Stokke, Vestfold. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/lagerodasen/eidet-pa-lagerod.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013, 01. juni). Flintbonanza på idyllisk steinalderboplass i Larvik. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/flintbonanza.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013, 28. november). Her bodde de første Osloborgerne for 11.000 år siden. [Internett].  https://www.aftenposten.no/osloby/i/MgvWM/Her-bodde-de-forst.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013, 17. juni). Med lommene fulle av flint. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/med-lommene-.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2012, 18. september). Svinge, Vestby k., Akerhus - lokalitet fra mellommesolitikum. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/svingen/svingen-vestby-k-ake.

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2018 11:19 AM - Last modified Oct. 4, 2018 11:19 AM