Carine Sofie Rosenvinge

English version of this page
Telefon +47 22851930
Mobiltelefon +47 41238162 +47-41238162
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Eldre steinalder
 • Steinteknologi
 • Økse- og/eller storredskapsteknologi
 • Migrasjon og sosiale nettverk
 • Sosial organisering og kunnskapsoverføring
Emneord: Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi

Publikasjonar

 • Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Knutsson, Kjel Sten Åke; Murashkin, Anton; Niemi, Anja Roth; Rosenvinge, Carine Sofie & Persson, Per (2021). First encounters in the north: cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Antiquity.  ISSN 0003-598X. . doi: https://doi.org/10.15184/aqy.2020.252 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mansrud, Anja & Eymundsson, Carine S.R. (2016). Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway. Fennoscandia Archaeologica.  ISSN 0781-7126.  XXXIII, s 123- 151

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Knutsson, Kjel; Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Murashkin, Anton; Niemi, Anja Roth; Rosenvinge, Carine Sofie & Persson, Per (2019). First encounters in the north: Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Vis sammendrag
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Interaction and identity in prehistory: exploring the social dimensions of macro tool technology in Early and Middle Mesolithic of Northern Europe (9,500-6,300 BC)..
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Mechanisms of technological change in the Early- and Middle Mesolithic transition (8,500-8,000 cal. BC) of Northern Europe..
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017, 06. juni). Pionerenes etterkommere. [Internett].  http://www.norark.no/innsikt/pionerens-etterkommere-etableri.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Prikkhugging versus sliping: ytterpunkter i et grenseland?.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC, In Håkon Glørstad; Kjel Sten Åke Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).  Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  Chapter 8.  s 201 - 229 Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017, 24. juni). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. [Radio].  NRK, P2. Vis sammendrag
 • Eymundsson, Carine S.R. (2015, 30. juni). En 7500 år gammel illeluktende hustuft ved Oslofjorden. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/fv82-havsjodalen/en-7500-ar-.
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mansrud, Anja (2015). "Fire walk with me". Hearths, tasks and mobility in the early and middle Mesolithic of Eastern Norway.. Vis sammendrag
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne.  ISSN 0333-337X.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015, 11. desember). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internett].  http://norark.no.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2014, 15. september). Det var en gang.... [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/follobanen/det-var-en-gang-2.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2014). Rester av en avfallshaug fra Nøstvetfasen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  123, s 39- 44
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013, 31. mai). Eidet på Lågerødåsen i Stokke, Vestfold. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/lagerodasen/eidet-pa-lagerod.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013, 01. juni). Flintbonanza på idyllisk steinalderboplass i Larvik. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/flintbonanza.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013, 28. november). Her bodde de første Osloborgerne for 11.000 år siden. [Internett].  https://www.aftenposten.no/osloby/i/MgvWM/Her-bodde-de-forst.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013, 17. juni). Med lommene fulle av flint. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/med-lommene-.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2012, 18. september). Svinge, Vestby k., Akerhus - lokalitet fra mellommesolitikum. [Internett].  http://www.norark.no/prosjekter/svingen/svingen-vestby-k-ake.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. sep. 2014 08:22 - Sist endra 24. aug. 2020 13:32

Forskargruppe