Carine Rosenvinge

Bilete av Carine Rosenvinge
Telefon +4722851930
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Eldre steinalder
  • Steinteknologi
  • Økse- og/eller storredskapsteknologi
  • Migrasjon og sosiale nettverk
  • Sosial organisering og kunnskapsoverføring
Emneord: Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi
Publisert 26. sep. 2014 08:22 - Sist endra 17. mars 2022 11:19