Carine Rosenvinge

Bilete av Carine Rosenvinge
English version of this page
Telefon +4722851930
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Eldre steinalder
 • Steinteknologi
 • Økse- og/eller storredskapsteknologi
 • Migrasjon og sosiale nettverk
 • Sosial organisering og kunnskapsoverføring
Emneord: Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi

Publikasjonar

 • Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Knutsson, Kjel Sten Åke; Murashkin, Anton & Niemi, Anja Roth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). First encounters in the north: cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Antiquity. ISSN 0003-598X. doi: 10.15184/aqy.2020.252. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mansrud, Anja & Eymundsson, Carine S.R. (2016). Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway. Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. XXXIII, s. 123–151.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Knutsson, Kjel; Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Murashkin, Anton & Niemi, Anja Roth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). First encounters in the north: Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Mechanisms of technological change in the Early- and Middle Mesolithic transition (8,500-8,000 cal. BC) of Northern Europe.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Interaction and identity in prehistory: exploring the social dimensions of macro tool technology in Early and Middle Mesolithic of Northern Europe (9,500-6,300 BC).
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Prikkhugging versus sliping: ytterpunkter i et grenseland?
 • Eymundsson, Carine S.R. (2017). Pionerenes etterkommere. [Internett]. http://www.norark.no/innsikt/pionerens-etterkommere-etableri.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Apel, Jan (Red.), The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing. ISSN 978-178-17951-6-3. s. 201–229.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. [Radio]. NRK, P2.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2015). En 7500 år gammel illeluktende hustuft ved Oslofjorden. [Internett]. http://www.norark.no/prosjekter/fv82-havsjodalen/en-7500-ar-.
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mansrud, Anja (2015). "Fire walk with me". Hearths, tasks and mobility in the early and middle Mesolithic of Eastern Norway.
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne. ISSN 0333-337X.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internett]. http://norark.no.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2014). Det var en gang... [Internett]. http://www.norark.no/prosjekter/follobanen/det-var-en-gang-2.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2014). Rester av en avfallshaug fra Nøstvetfasen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 123, s. 39–44.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013). Eidet på Lågerødåsen i Stokke, Vestfold. [Internett]. http://www.norark.no/prosjekter/lagerodasen/eidet-pa-lagerod.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013). Her bodde de første Osloborgerne for 11.000 år siden. [Internett]. https://www.aftenposten.no/osloby/i/MgvWM/Her-bodde-de-forst.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013). Flintbonanza på idyllisk steinalderboplass i Larvik. [Internett]. http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/flintbonanza.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2013). Med lommene fulle av flint. [Internett]. http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/med-lommene-.
 • Eymundsson, Carine S.R. (2012). Svinge, Vestby k., Akerhus - lokalitet fra mellommesolitikum. [Internett]. http://www.norark.no/prosjekter/svingen/svingen-vestby-k-ake.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. sep. 2014 08:22 - Sist endra 4. juli 2022 13:16