Ellen Kathrine Friis

Adviser - Rescue Archaeology
Norwegian version of this page
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

  • Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Prolog. Tesse – et arkeologisk eldorado og en innfallsport til fjellfisket som et tverrfaglig tema, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
  • Mjærum, Axel & Friis, Ellen Kathrine (2016). Epilog. Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene ved våre fjellvann, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.

View all works in Cristin

  • Bergstøl, Jostein & Friis, Ellen Kathrine (2020). Jegerne ved Olstappen. Fronsbygdin.  ISSN 1504-3436.  s 140- 149
  • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine; Martens, Vibeke Vandrup & Skogstrand, Lisbeth (2020). Erosjon i vannkraftmagasinene - et frislipp av naturkreftene, I: Lisbeth Skogstrand (red.),  Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge.  Riksantikvaren.  ISBN 978-82-7574052-4.  6.1.  s 194 - 195
  • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine & Skogstrand, Lisbeth (2020). Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene i regulerte vann, I: Lisbeth Skogstrand (red.),  Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge.  Riksantikvaren.  ISBN 978-82-7574052-4.  6.3.  s 197 - 205
  • Bergstøl, Jostein; Bjørkli, Birgitte; Vihovde, Trond; Ruset, Hildegunn Maria Haanes & Friis, Ellen Kathrine (2013). Arkeologi langs Vinstravassdraget.

View all works in Cristin

Published Feb. 27, 2019 1:12 PM - Last modified Feb. 27, 2019 1:12 PM