Guro Fossum

 

 

Tags: Mesolithic, lithic technology, climate change, Hunter-gatherers

Publications

 • Fossum, Guro (2020). Specialists facing climate change. The 8200 cal BP event and its impact on the coastal settlement in the inner Oslo fjord, southeast Norway, In Almut Schülke (ed.),  Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea.  Routledge.  ISBN 9781138303607.  8.  s 179 - 201 Full text in Research Archive.
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Fossum, Guro (2020). Technological transitions and human-environment interactions in Mesolithic southeastern Norway, 11 500–6000 cal. BP. Quaternary Science Reviews.  ISSN 0277-3791.  246 . doi: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106501 Full text in Research Archive. Show summary
 • Breivik, Heidi Mjelva; Fossum, Guro & Solheim, Steinar (2018). Exploring human responses to climatic fluctuations and environmental diversity: Two stories from Mesolithic Norway. Quaternary International.  ISSN 1040-6182.  465(B), s 258- 275 . doi: 10.1016/j.quaint.2016.12.019 Full text in Research Archive. Show summary
 • Solheim, Steinar; Fossum, Guro & Knutsson, Helena (2018). Use-wear analysis of Early Mesolithic flake axes from South-eastern Norway. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  17, s 560- 570 . doi: 10.1016/j.jasrep.2017.12.017 Full text in Research Archive. Show summary
 • Eigeland, Lotte & Fossum, Guro (2017). Hegna vest 3. En mellommesolittisk lokalitet med to funnkonsentrasjoner og ildsteder, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  22.  s 323 - 340
 • Fossum, Guro (2017). Hegna vest 1. En lokalitet med mellommesolittiske funnkonsentrasjoner og opphold i neolitikum, bronsealder og jernalder, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  21.  s 287 - 322
 • Fossum, Guro (2017). Hegna vest 2. En lokalitet med aktivitet i mellommesolitikum, neolitikum, bronsealder og jernalder, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  20.  s 257 - 286
 • Fossum, Guro (2017). Stokke/Polland 3. En senmesolittisk lokalitet med økseproduksjon, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  27.  s 413 - 434
 • Fossum, Guro (2017). Stokke/Polland 8. En senmesolittisk lokalitet med to aktivitetsområder, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  28.  s 435 - 453
 • Fossum, Guro (2017). Stokke/Polland 9. En lokalitet fra siste del av senmesolittisk fase 4, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  31.  s 497 - 514
 • Fossum, Guro & Eigeland, Lotte (2017). Hegna vest 4. En mellommesolittisk lokalitet med to funnkonsentrasjoner, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  24.  s 357 - 370
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Funnbearbeiding, katalogisering og råstoffanalyser. Erfaringer fra E18 Rugtvedt-Dørdal, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  9.  s 85 - 102
 • Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro; Melvold, Stine Annette & Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  13.  s 277 - 308
 • Eigeland, Lotte Christin & Fossum, Guro (2014). Vallermyrene 4. En lokalitet fra nøstvetfasen med spesialisert økseproduksjon, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  3.  s 31 - 69
 • Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 7. En mellommesolittisk lokalitet med flere opphold, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  9.  s 178 - 201
 • Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 8. En lokalitet fra siste halvdel av mellommesolitikum, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  11.  s 228 - 238
 • Fossum, Guro (2014). Nedre Hobekk 3. En lokalitet fra starten av mellommesolittisk tid med kort opphold, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  7.  s 152 - 158
 • Fossum, Guro (2014). Solum 1. En tidligmesolittisk lokalitet med metaryolitt, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  5.  s 126 - 143
 • Fossum, Guro (2014). Solum 2 og Solum 3. Lokaliteter med nøklegårdspisser fra senneolitikum / eldre bronsealder, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  10.  s 255 - 278
 • Fossum, Guro & Jaksland, Lasse (2014). Kulturhistorisk sammenstilling, I: Lasse Jaksland & Per Persson (red.),  E18 brunlanesprosjektet bind I. Forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling.  Kulturhistorisk museum, Universtitet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-054-7.  -.  s 11 - 62
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 10. En lokalitet med spor etter øksebearbeiding i seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  2.  s 19 - 30
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 2. En lokalitet med spredte funn fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  14.2.  s 361 - 370

View all works in Cristin

 • Fossum, Guro (2019). What to infer from lithic chaos? An example from Mesolithic southeast Norway.
 • Fossum, Guro (2018). Klimaendringer i steinalderen. Krise eller bare helt greit i grunn?.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC, In Håkon Glørstad; Kjel Sten Åke Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).  Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  Chapter 8.  s 201 - 229 Show summary
 • Fossum, Guro (2017). Continuity and Change in the Late Mesolithic period. A Case Study from South-East Norway (why I avoid chronological frameworks).
 • Fossum, Guro (2017). Om tilpasning, robusthet og kuldehendelsen 8200 år siden.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Teknologi, morfologi eller begge deler? Utfordringer og resultater fra E18 prosjektet Rugtvedt-Dørdal med fokus på katalogisering,littiske analyser og råstoffinndeling.
 • Solheim, Steinar; Fossum, Guro & Knutsson, Helena (2017). Hugge, skrape, skjære, slå. Slitesporanalyser av tidligmesolittiske skiveøkser fra Sørøst-Norge.
 • Fossum, Guro (2016). Climate change and resource exploitation during the Middle Mesolithic/Late Mesolithic transition. Crisis, adaptation or business as usual? A case study from the Oslofjord area.
 • Fossum, Guro (2015). Tracing Raw Material: Procurement Strategies and Movements in the Early Mesolithic, a Case Study from Larvik, South-Eastern Norway.
 • Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn & Steinskog, Gjermund (2015). From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-Dørdal project, Telemark, Southern Norway.
 • Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn & Koxvold, Lucia Uchermann (2014). E18 Rugtvedt Dørdal. Spredning og bruk av metaryolitt i Oslofjordsområdet – om arkeologisk bevissthet, kunnskapsstatus og veien videre. Norark.no.
 • Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2014). Forunderlige oldsaker fra Telemarks stenalder.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Mansrud, Anja & Fossum, Guro (2013, 07. september). Setter Bamble på spissen.  Varden.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Fossum, Guro (2013). «Stem på Telemarks tarveligste stenøxe».
 • Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin & Eggen, Inger Margrete (2013). Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (120), s 23- 34
 • Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin & Fossum, Guro (2012). "Mysteriet. Spenningen. Eventyret. Steinen...som startet alt. Et av mange spørsmål".
 • Fossum, Guro; Eggen, Inger Margrete & Eigeland, Lotte Christin (2012). "Wanted. Vestfoldbaneprosjektet etterlyser informasjon om gjenstandstypen som går under kallenavnet "Nøklegårdspiss"".
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Fossum, Guro (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 67- 82
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 67- 81
 • Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2011). Stedfast i mesolitikum?.

View all works in Cristin

Published Jan. 19, 2015 3:17 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:14 PM