Guro Fossum

Bilete av Guro Fossum
English version of this page
Mobiltelefon 95824540
Brukarnamn
Besøksadresse Kabelgaten 34 0580 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Teknologiske tradisjoner og råstoffbruk i forhistoriske jeger-samler samfunn, mobilitet blant jeger-samlere, klimaendringer i forhistorien, menneskers respons på klimaendringer, kunnskapsoverføring, arkeologisk feltarbeid

Bakgrunn

Utdanning 

  • Stipendiat, KHM (2016-2020)
  • Master i arkeologi, NTNU (2007-2009)
  • Bachelor i arkeologi, NTNU (2004-2007)

Relevant arbeidserfaring

  • Utgravningsleder, E18 Rugtvedt-Dørdal, KHM (2013-2016)
  • Utgravningsleder, Vestfoldbaneprosjektet, KHM (2011-2013)
  • Feltarkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet, Tromsø museum, Oppland fylkeskommune (2009-2011)
  • Planlegger i Ard Arealplan as (2009-2011)

 

Emneord: Steinalder, Steinteknologi, Mesolithic, climate change
Publisert 19. jan. 2015 15:16 - Sist endra 11. aug. 2021 11:20