Guro Fossum

Bilete av Guro Fossum
English version of this page
Telefon +47 22851985
Mobiltelefon 95824540
Brukarnamn
Besøksadresse Kabelgaten 34 0580 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Steinalder
 • Kulturelle tradisjoner (håndverk, råstoffbruk, erverv, mobilitetsmønster etc.) blant jeger-sankergrupper, og hvorfor og hvordan disse reproduseres/endres over tid
 • Steinteknologi og råstoffbruk
 • Klimaendringer i forhistorien
 • Demografi
 • Arkeologisk feltarbeid
 • Katalogiseringsstrategier

Bakgrunn

Utdanning 

 • Master i arkeologi, NTNU (2007-2009)
 • Bachelor i arkeologi, NTNU (2004-2007)

Arbeidserfaring

 • Utgravningsleder, KHM (2021-)
 • Stipendiat, KHM (2016-2020)
 • Utgravningsleder, E18 Rugtvedt-Dørdal, KHM (2013-2016)
 • Utgravningsleder, Vestfoldbaneprosjektet, KHM (2011-2013)
 • Feltarkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet, Tromsø museum, Oppland fylkeskommune (2009-2011)
 • Planlegger i Ard Arealplan as (2009-2011)
Emneord: Steinalder, Steinteknologi

Publikasjonar

 • Fossum, Guro (2021). Tracing raw materials: Procurement strategies and movements in the Early Mesolithic, a case study from Larvik, south-eastern Norway. I Borić, Dušan; Antonović, Dragana & Mihailović, Bojana (Red.), Foraging Assemblages 2. Serbian Archaeological Society. ISSN 978-86-80094-16-8. s. 118–122. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fossum, Guro (2020). Specialists facing climate change. The 8200 cal BP event and its impact on the coastal settlement in the inner Oslo fjord, southeast Norway. I Schülke, Almut (Red.), Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge. ISSN 9781138303607. s. 179–201. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Fossum, Guro (2020). Technological transitions and human-environment interactions in Mesolithic southeastern Norway, 11 500–6000 cal. BP. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 246. doi: 10.1016/j.quascirev.2020.106501. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Steinar; Fossum, Guro & Knutsson, Helena (2018). Use-wear analysis of Early Mesolithic flake axes from South-eastern Norway. Journal of Archaeological Science: Reports. ISSN 2352-409X. 17, s. 560–570. doi: 10.1016/j.jasrep.2017.12.017. Fulltekst i vitenarkiv
 • Breivik, Heidi Mjelva; Fossum, Guro & Solheim, Steinar (2018). Exploring human responses to climatic fluctuations and environmental diversity: Two stories from Mesolithic Norway. Quaternary International. ISSN 1040-6182. 465(B), s. 258–275. doi: 10.1016/j.quaint.2016.12.019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fossum, Guro (2017). Stokke/Polland 9. En lokalitet fra siste del av senmesolittisk fase 4, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 497–514.
 • Fossum, Guro (2017). Stokke/Polland 8. En senmesolittisk lokalitet med to aktivitetsområder, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 435–453.
 • Fossum, Guro (2017). Stokke/Polland 3. En senmesolittisk lokalitet med økseproduksjon, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 413–434.
 • Fossum, Guro & Eigeland, Lotte (2017). Hegna vest 4. En mellommesolittisk lokalitet med to funnkonsentrasjoner, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 357–370.
 • Eigeland, Lotte & Fossum, Guro (2017). Hegna vest 3. En mellommesolittisk lokalitet med to funnkonsentrasjoner og ildsteder, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 323–340.
 • Fossum, Guro (2017). Hegna vest 1. En lokalitet med mellommesolittiske funnkonsentrasjoner og opphold i neolitikum, bronsealder og jernalder, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 287–322.
 • Fossum, Guro (2017). Hegna vest 2. En lokalitet med aktivitet i mellommesolitikum, neolitikum, bronsealder og jernalder, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 257–286.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Funnbearbeiding, katalogisering og råstoffanalyser. Erfaringer fra E18 Rugtvedt-Dørdal, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 85–102. doi: 10.23865/noasp.58.
 • Fossum, Guro & Jaksland, Lasse (2014). Kulturhistorisk sammenstilling. I Jaksland, Lasse & Persson, Per (Red.), E18 brunlanesprosjektet bind I. Forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Kulturhistorisk museum, Universtitet i Oslo. ISSN 978-82-8084-054-7. s. 11–62.
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 2. En lokalitet med spredte funn fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum. I Reitan, Gaute & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. s. 361–370.
 • Fossum, Guro (2014). Solum 2 og Solum 3. Lokaliteter med nøklegårdspisser fra senneolitikum / eldre bronsealder. I Reitan, Gaute & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. s. 255–278.
 • Eigeland, Lotte Christin & Fossum, Guro (2014). Vallermyrene 4. En lokalitet fra nøstvetfasen med spesialisert økseproduksjon. I Reitan, Gaute & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. s. 31–69.
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 10. En lokalitet med spor etter øksebearbeiding i seinmesolitikum. I Reitan, Gaute & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. s. 19–30.
 • Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro & Melvold, Stine Annette [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 277–308.
 • Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 8. En lokalitet fra siste halvdel av mellommesolitikum. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 228–238.
 • Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 7. En mellommesolittisk lokalitet med flere opphold. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 178–201.
 • Fossum, Guro (2014). Nedre Hobekk 3. En lokalitet fra starten av mellommesolittisk tid med kort opphold. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 152–158.
 • Fossum, Guro (2014). Solum 1. En tidligmesolittisk lokalitet med metaryolitt. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 126–143.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fossum, Guro (2019). What to infer from lithic chaos? An example from Mesolithic southeast Norway.
 • Fossum, Guro (2018). Klimaendringer i steinalderen. Krise eller bare helt greit i grunn?
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Apel, Jan (Red.), The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing. ISSN 978-178-17951-6-3. s. 201–229.
 • Solheim, Steinar; Fossum, Guro & Knutsson, Helena (2017). Hugge, skrape, skjære, slå. Slitesporanalyser av tidligmesolittiske skiveøkser fra Sørøst-Norge.
 • Fossum, Guro (2017). Continuity and Change in the Late Mesolithic period. A Case Study from South-East Norway (why I avoid chronological frameworks).
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Teknologi, morfologi eller begge deler? Utfordringer og resultater fra E18 prosjektet Rugtvedt-Dørdal med fokus på katalogisering,littiske analyser og råstoffinndeling.
 • Fossum, Guro (2017). Om tilpasning, robusthet og kuldehendelsen 8200 år siden.
 • Fossum, Guro (2016). Climate change and resource exploitation during the Middle Mesolithic/Late Mesolithic transition. Crisis, adaptation or business as usual? A case study from the Oslofjord area.
 • Fossum, Guro (2015). Tracing Raw Material: Procurement Strategies and Movements in the Early Mesolithic, a Case Study from Larvik, South-Eastern Norway.
 • Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn & Steinskog, Gjermund (2015). From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-Dørdal project, Telemark, Southern Norway.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2014). Forunderlige oldsaker fra Telemarks stenalder.
 • Mansrud, Anja & Fossum, Guro (2013). Setter Bamble på spissen. [Avis]. Varden.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Fossum, Guro (2013). «Stem på Telemarks tarveligste stenøxe».
 • Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin & Eggen, Inger Margrete (2013). Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 23–34.
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Fossum, Guro (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 67–82.
 • Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin & Fossum, Guro (2012). "Mysteriet. Spenningen. Eventyret. Steinen...som startet alt. Et av mange spørsmål".
 • Fossum, Guro; Eggen, Inger Margrete & Eigeland, Lotte Christin (2012). "Wanted. Vestfoldbaneprosjektet etterlyser informasjon om gjenstandstypen som går under kallenavnet "Nøklegårdspiss"".
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 67–81.
 • Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar & Fossum, Guro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Stedfast i mesolitikum?

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 19. jan. 2015 15:16 - Sist endra 13. apr. 2022 10:59