Guro Fossum

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilete av Guro Fossum
English version of this page
Telefon +47 22851985
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 4. etasje
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Teknologiske tradisjoner og råstoffbruk i forhistoriske jeger-samler samfunn, mobilitet blant jeger-samlere, klimaendringer i forhistorien, menneskers respons på klimaendringer, kunnskapsoverføring, arkeologisk feltarbeid

Bakgrunn

Utdanning 

 • Stipendiat, KHM (2016-2020)
 • Master i arkeologi, NTNU (2007-2009)
 • Bachelor i arkeologi, NTNU (2004-2007)

Relevant arbeidserfaring

 • Utgravningsleder, E18 Rugtvedt-Dørdal, KHM (2013-2016)
 • Utgravningsleder, Vestfoldbaneprosjektet, KHM (2011-2013)
 • Feltarkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet, Tromsø museum, Oppland fylkeskommune (2009-2011)
 • Planlegger i Ard Arealplan as (2009-2011)

 

Emneord: Steinalder, Steinteknologi, Mesolithic, climate change

Publikasjonar

 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Fossum, Guro (2020). Technological transitions and human-environment interactions in Mesolithic southeastern Norway, 11 500–6000 cal. BP. Quaternary Science Reviews.  ISSN 0277-3791.  246 . doi: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106501 Vis sammendrag
 • Breivik, Heidi Mjelva; Fossum, Guro & Solheim, Steinar (2018). Exploring human responses to climatic fluctuations and environmental diversity: Two stories from Mesolithic Norway. Quaternary International.  ISSN 1040-6182.  465(B), s 258- 275 . doi: 10.1016/j.quaint.2016.12.019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar; Fossum, Guro & Knutsson, Helena (2018). Use-wear analysis of Early Mesolithic flake axes from South-eastern Norway. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  17, s 560- 570 . doi: 10.1016/j.jasrep.2017.12.017 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eigeland, Lotte & Fossum, Guro (2017). Hegna vest 3. En mellommesolittisk lokalitet med to funnkonsentrasjoner og ildsteder, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  22.  s 323 - 340
 • Fossum, Guro (2017). Hegna vest 1. En lokalitet med mellommesolittiske funnkonsentrasjoner og opphold i neolitikum, bronsealder og jernalder, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  21.  s 287 - 322
 • Fossum, Guro (2017). Hegna vest 2. En lokalitet med aktivitet i mellommesolitikum, neolitikum, bronsealder og jernalder, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  20.  s 257 - 286
 • Fossum, Guro (2017). Stokke/Polland 3. En senmesolittisk lokalitet med økseproduksjon, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  27.  s 413 - 434
 • Fossum, Guro (2017). Stokke/Polland 8. En senmesolittisk lokalitet med to aktivitetsområder, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  28.  s 435 - 453
 • Fossum, Guro (2017). Stokke/Polland 9. En lokalitet fra siste del av senmesolittisk fase 4, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  31.  s 497 - 514
 • Fossum, Guro & Eigeland, Lotte (2017). Hegna vest 4. En mellommesolittisk lokalitet med to funnkonsentrasjoner, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  24.  s 357 - 370
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Funnbearbeiding, katalogisering og råstoffanalyser. Erfaringer fra E18 Rugtvedt-Dørdal, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  9.  s 85 - 102
 • Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro; Melvold, Stine Annette & Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  13.  s 277 - 308
 • Eigeland, Lotte Christin & Fossum, Guro (2014). Vallermyrene 4. En lokalitet fra nøstvetfasen med spesialisert økseproduksjon, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  3.  s 31 - 69
 • Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 7. En mellommesolittisk lokalitet med flere opphold, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  9.  s 178 - 201
 • Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 8. En lokalitet fra siste halvdel av mellommesolitikum, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  11.  s 228 - 238
 • Fossum, Guro (2014). Nedre Hobekk 3. En lokalitet fra starten av mellommesolittisk tid med kort opphold, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  7.  s 152 - 158
 • Fossum, Guro (2014). Solum 1. En tidligmesolittisk lokalitet med metaryolitt, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  5.  s 126 - 143
 • Fossum, Guro (2014). Solum 2 og Solum 3. Lokaliteter med nøklegårdspisser fra senneolitikum / eldre bronsealder, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  10.  s 255 - 278
 • Fossum, Guro & Jaksland, Lasse (2014). Kulturhistorisk sammenstilling, I: Lasse Jaksland & Per Persson (red.),  E18 brunlanesprosjektet bind I. Forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling.  Kulturhistorisk museum, Universtitet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-054-7.  -.  s 11 - 62
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 10. En lokalitet med spor etter øksebearbeiding i seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  2.  s 19 - 30
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 2. En lokalitet med spredte funn fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  14.2.  s 361 - 370

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fossum, Guro (2019). What to infer from lithic chaos? An example from Mesolithic southeast Norway.
 • Fossum, Guro (2018). Klimaendringer i steinalderen. Krise eller bare helt greit i grunn?.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC, In Håkon Glørstad; Kjel Sten Åke Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).  Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  Chapter 8.  s 201 - 229 Vis sammendrag
 • Fossum, Guro (2017). Continuity and Change in the Late Mesolithic period. A Case Study from South-East Norway (why I avoid chronological frameworks).
 • Fossum, Guro (2017). Om tilpasning, robusthet og kuldehendelsen 8200 år siden.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Teknologi, morfologi eller begge deler? Utfordringer og resultater fra E18 prosjektet Rugtvedt-Dørdal med fokus på katalogisering,littiske analyser og råstoffinndeling.
 • Solheim, Steinar; Fossum, Guro & Knutsson, Helena (2017). Hugge, skrape, skjære, slå. Slitesporanalyser av tidligmesolittiske skiveøkser fra Sørøst-Norge.
 • Fossum, Guro (2016). Climate change and resource exploitation during the Middle Mesolithic/Late Mesolithic transition. Crisis, adaptation or business as usual? A case study from the Oslofjord area.
 • Fossum, Guro (2015). Tracing Raw Material: Procurement Strategies and Movements in the Early Mesolithic, a Case Study from Larvik, South-Eastern Norway.
 • Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn & Steinskog, Gjermund (2015). From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-Dørdal project, Telemark, Southern Norway.
 • Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn & Koxvold, Lucia Uchermann (2014). E18 Rugtvedt Dørdal. Spredning og bruk av metaryolitt i Oslofjordsområdet – om arkeologisk bevissthet, kunnskapsstatus og veien videre. Norark.no.
 • Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2014). Forunderlige oldsaker fra Telemarks stenalder.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Mansrud, Anja & Fossum, Guro (2013, 07. september). Setter Bamble på spissen.  Varden.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Fossum, Guro (2013). «Stem på Telemarks tarveligste stenøxe».
 • Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin & Eggen, Inger Margrete (2013). Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (120), s 23- 34
 • Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin & Fossum, Guro (2012). "Mysteriet. Spenningen. Eventyret. Steinen...som startet alt. Et av mange spørsmål".
 • Fossum, Guro; Eggen, Inger Margrete & Eigeland, Lotte Christin (2012). "Wanted. Vestfoldbaneprosjektet etterlyser informasjon om gjenstandstypen som går under kallenavnet "Nøklegårdspiss"".
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Fossum, Guro (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 67- 82
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 67- 81
 • Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2011). Stedfast i mesolitikum?.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 19. jan. 2015 15:16 - Sist endra 20. mars 2020 13:59