Iver Neumann

Adjunct Professor - Department of Archaeology
Image of Iver Neumann
Norwegian version of this page
Phone +47 22854842
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Research interests:

Contemporary, historical and prehistorical political systems, social theory, international relations, political anthropology, Russia. Working on a genealogy of states systems.

 • 2009 Dr. philos. in Social Anthropology, Oslo University, dissertation published as At Home with the Diplomats. Inside A European Foreign Ministry, Cornell University Press, 2012. Spin-offs published as Diplomatic Sites, New York: Columbia University Press, 2013.
 • 1992 D. Phil. in Politics, Oxford University, dissertation published as Russia and the Idea of Europe, Routledge 1996, second  updated ed., 2017. Spinn-offs published as Uses of the Other. The 'East' in European Identity Formation Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1999 (Russian ed. 2004, Serbian ed. 2011).

Appointments

 • 2018→ Professor II ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
 • 2019 Director, The Fridtjof Nansen Institute
 • 2012-2017 Montague Burton Professor in International Relations, London School of Economics
 • 1988-2012 Various appointments, Norwegian Institute of International Affairs
 • 2005-2007 Professor in Russian Studies, Oslo University
 • 1999-2005 Planner, then author of the Centennial History of the ministry of Foriefgn Affairs (with Halvard Leira)

Honours

 • 2020 The Fridtjof Nansen Award for Research Excellence (The 14th-ranked Norwegian order, awarded to one scholar annually)
 • 2017 James N. Rosenau Lifetime Award for Globalization Studies from the International Studies Assoication
 • 2012 Best book in International Political Sociology 2009-2011 from the International Studies Association for (with Ole Jacob Sending), Governing the Global Polity, University of Michigan Press, 2010.

Memberships

 • Since 2016: Member and (from 2018) Group Leader, The Norwegian Academy of Science and Letters
 • Since 2014: Member, Academica Europaea

Publications

 • Neumann, Iver (2021). Conclusion: Diplomatic Gifts as Ordering Devices. The Hague Journal of Diplomacy.  ISSN 1871-1901.  16(1), s 186- 194 . doi: doi:10.1163/1871191X-bja10061 Show summary
 • Neumann, Iver (2021). Diplomatic Gifts as Ordering Devices. The Hague Journal of Diplomacy.  ISSN 1871-1901.  16(1), s 186- 194 . doi: doi.org/10.1163/1871191X-BJA10061 Show summary
 • Neumann, Iver (2021). Discourse Analysis, In J. C. Barnes & David R. Forde (ed.),  The Encyclopedia of Research Methods in Criminology and Criminal Justice.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-1-119-11072-9.  Chapter 77.
 • Eide, Martin Dalsgaard & Neumann, Iver (2020). Nobel-initiativet fra 1966 og den lange linjen i norsk freds- og forsoningsdiplomati. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  78(4), s 545- 565 . doi: http://dx.doi.org/10.23865/intpol.v78.2282 Show summary
 • Neumann, Iver (2020). Durkheim og staten. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  4(4), s 241- 252 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2020-04-05 Show summary
 • Neumann, Iver & Haug, Dag Trygve Truslew (2020). Sosial og politisk organisering i europeiske statsdannelser - betydningen av indo-europeisk innvandring flere tusen år f.Kr., I:  Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-925-5.  14.  s 255 - 272 Show summary
 • Neumann, Iver & Sending, Ole Jacob (2020). Performing Statehood through Crises: Citizens, Strangers, Territory. Journal of Global Security Studies (JoGGS).  ISSN 2057-3170.  6(1) . doi: 10.1093/jogss/ogz073 Show summary
 • Neumann, Iver & Wigen, Einar (2020). Response to reviewers: The Steppe tradition in international relations. Cambridge Review of International Affairs.  ISSN 0955-7571.  33(6), s 957- 961 . doi: 10.1080/09557571.2020.1838823 Full text in Research Archive. Show summary
 • Neumann, Iver (2019). Combating Euro-centrism in diplomatic studies. The Hague Journal of Diplomacy.  ISSN 1871-1901.  14(3), s 209- 215 . doi: 10.1163/1871191X-14401071
 • Neumann, Iver (2019). Diplomatic Representation in the Public Sphere: Performing Accreditation. The Hague Journal of Diplomacy.  ISSN 1871-1901.  14(4), s 447- 466 . doi: 10.1163/1871191X-14401065 Full text in Research Archive. Show summary
 • Neumann, Iver (2019). Svar:. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  77(2), s 167- 171 . doi: 10.23865/intpol.v77.1629 Show summary
 • Neumann, Iver; Haugevik, Kristin M. & Lie, Jon Harald Sande (2019). Kinship in International Relations: Introduction and framework, In Kristin M. Haugevik & Iver Neumann (ed.),  Kinship in International Relations.  Routledge.  ISBN 978-1-138-58055-8.  Kapittel 1.  s 1 - 20 Full text in Research Archive. Show summary
 • Neumann, Iver (2018). Colonie/Colony, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  13.  s 147 - 152

View all works in Cristin

 • Neumann, Iver (2020). Diplomatic Tenses: A Social Evolutionary Perspective on Diplomacy. Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-4871-1.  144 s.
 • Neumann, Iver (2020). Diplomatic tenses : A social evolutionary perspective on diplomacy. Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-4873-5.
 • Haugevik, Kristin M. & Neumann, Iver (ed.) (2019). Kinship in International Relations. Routledge.  ISBN 978-1-138-58055-8.  205 s. Show summary
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Neumann, Iver Brynild (2018). Power, Culture and situated research methodology. Autobiography,Field, Text. Palgrave Pivot.  ISBN 9783319592169.  115 s.

View all works in Cristin

 • Neumann, Iver (2020, 11. februar). : https://www.dagbladet.no/nyheter/erter-russland-med-dode-kritikere/72129043.  Dagbladet.
 • Neumann, Iver (2020). Det autoritære Russland.
 • Neumann, Iver (2020). Fredsdipolomati.
 • Neumann, Iver (2020, 01. februar). Norge sa nei til russisk diplomat https://www.tv2.no/nyheter/11170800/. [Internett].  tv2.
 • Neumann, Iver (2020). Optimal organisering for nytt diplomati.
 • Neumann, Iver (2020, 17. januar). https://transitmag.no/2020/01/17/den-paradoksale-norske-eu-debatten-tre-nye-boker-om-europa-har-de-endret-vart-syn-pa-eu/. [Internett].  Transit Magasin.
 • Neumann, Iver & Sending, Ole Jacob (2020). Blir koronakrisen dødsstøtet for den liberale verdensorden?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 28- 29 Show summary
 • Amble, Nina; Egeland, Cathrine & Neumann, Iver (2019). Pålshaugen, Øyvind (2018). "Kulturvitenskapenes språk - (Kritisk vitenskapsteori for samfunnsvitere og humanister)". Bokkafé - Fyrhuset, Oslomet 13. juni 2019.
 • Andersen, Regine & Neumann, Iver (2019). Innspill fra Fridtjof Nansens Institutt til høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomite 6/12-19: Meld. St. 27 (2018-2019) Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid.
 • Neumann, Iver (2019, 19. mars). 25 år med EØS. [Radio].  NRK Studio 2.
 • Neumann, Iver (2019, 12. februar). Alf Ole Ask.  Aftenposten.
 • Neumann, Iver (2019). Bokseminar, Pålshaugen.
 • Neumann, Iver (2019, 15. januar). Brexit. [TV].  DAgsnytt 18 NRK.
 • Neumann, Iver (2019). Doktorgradsopposisjon, Alatoly Reshetnikov.
 • Neumann, Iver (2019). Exemplarity in International Relations.
 • Neumann, Iver (2019). Gorbatsjov.
 • Neumann, Iver (2019, 08. august). Høyere risiko i nord.  Klassekampen.
 • Neumann, Iver (2019, 12. februar). Konsulenter. [Radio].  Nyhetslunch.
 • Neumann, Iver (2019). Maktbegrepets historie.
 • Neumann, Iver (2019). Methods cafe: Discourse and practice.
 • Neumann, Iver (2019). Modalities of Visual Diplomacy.
 • Neumann, Iver (2019). Morgenbladet 200 år. hva bør dekkes i fremtiden?.
 • Neumann, Iver (2019, 21. april). NATO 70 år. [TV].  Dagsnytt 18, NRK 1.
 • Neumann, Iver (2019). Pre-Historical Systems in Europe.
 • Neumann, Iver (2019). Preface, In Jakub Eberle (ed.),  Discourse and effect in foreign policy. German and the Iraq war..  Routledge.  ISBN 978-1-138-59689-4.  1.  s 1 - 2
 • Neumann, Iver (2019). Prehistoric European States Systems.
 • Neumann, Iver (2019, 20. februar). Putin in context. [Radio].  FM4 Vienna.
 • Neumann, Iver (2019). Relations between Norway and Russia.
 • Neumann, Iver (2019). Religion og Politikk.
 • Neumann, Iver (2019). Russia and Europe - the long lines.
 • Neumann, Iver (2019). Russia and the steppe tradition.
 • Neumann, Iver (2019, 22. februar). Russia, Diplomacy and Harry Potter. [Internett].  Ten Twenty, Webster Vienna Student Blog.
 • Neumann, Iver (2019). Sartorial diplomacy.
 • Neumann, Iver (2019). Steppen i europeisk statsbygging.
 • Neumann, Iver (2019). Svaneprinsessen, russisk kunst 1870-1910.
 • Neumann, Iver (2019). The Evolution of Diplomacy.
 • Neumann, Iver (2019). The Steppe Tradition in Internsational Relations.
 • Neumann, Iver (2019). Tilbake til den kalde krigen - eller enda lengre?.
 • Neumann, Iver (2019). What is a crisis and how do states use them?.
 • Neumann, Iver (2019). Where have the Mongols gone?.
 • Neumann, Iver (2019). Why do Nordics support International Law?.
 • Neumann, Iver (2019, 07. september). e/20190906/ARTICLE/190909979 Skolevalg.  Klassekampen.
 • Neumann, Iver (2019, 08. mars). http://kifinfo.no/nb/2019/03/8-mars-i-akademia-her-er-de-viktigste-seirene. [Internett].
 • Neumann, Iver (2019, 07. september). https://khrono.no/iver-b-neumann-neumann-oslomet/iver-b-neumann-forlater-oslomet-og-gar-til-fridtjof-nansens-institutt/403422. [Fagblad].  Khrono.
 • Neumann, Iver (2019, 11. januar). https://morgenbladet.no/ideer/2019/01/putins-stormaktsgalskap. [Radio].
 • Neumann, Iver (2019, 18. mars). https://pahoyden.no/drosje-okonomi-okonomirot/bruker-mindre-drosjekort-pa-uib/269003. [Internett].  På Høyden.
 • Neumann, Iver (2019, 01. februar). https://soundcloud.com/cappelensupop/michel-foucault-forelesninger-om-regjering-og-styringskunstiver-b-neumann-og-helge-jordheim. [Internett].  Cappelens upopulære podcast.
 • Neumann, Iver (2019, 06. april). https://www.aftenposten.no/article/ap-LA4xj9.html.  Aftenposten.
 • Neumann, Iver (2019, 29. juli). https://www.dagbladet.no/nyheter/stadig-flere-nordmenn-frykter-putin/71376551.  Dagbladet.
 • Neumann, Iver (2019, 12. mars). https://www.forskerforum.no/hadde-det-vore-ein-naeringslivstopp-eller-ein-idrettstopp-ville-ingen-ha-lofta-eit-augebryn/. [Internett].  Forskning.
 • Neumann, Iver (2019, 03. februar). https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zLp9w1/usa-og-russland-ut-av-inf-alle-taper-paa-dette.  VG.
 • Neumann, Iver (2019). Øststatsforskningen i verden, og i Norge.
 • Neumann, Iver Brynild (2019, 14. februar). Atlantisk utenrikspolitikk.  Klassekampen.
 • Neumann, Iver Brynild (2019, 13. februar). Kokk nobels fredspris. [Radio].  P2.
 • Neumann, Iver Brynild (2019, 12. februar). Polen og barnevern. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Neumann, Iver Brynild (2019, 21. mars). https://www.rp.pl/Plus-Minus/303079861-Futrzana-dyplomacja.html&cid=44.  Rzechpospolita.
 • Neumann, Iver (2018, 15. mars). 1630-1640: Intervju med Claire Linstead, BBC Wiltshire, 156/58 Prospect Place, Swindon, Wiltshire SN1 3RW I Tel 01793 513652.. [Radio].  BBC Wiltshire.
 • Neumann, Iver (2018). 19. mars publiseringsseminar NOVA.
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). 27. mars 2018 Intervju Dagsrevyen NRK TV."Russiske diplomater". [TV].
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). 27. mars 2018 intervju med Dagbladet vesten har fått nok.  Dagbladet.
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). 27. mars 2018, 15.40 Intervju NRK dagsnytt "Russlands situasjon". [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Neumann, Iver (2018). Concluding panel debate: Inclusion and Exclusion in Russia.
 • Neumann, Iver (2018). Diplomacy andWar: Theoretical Considerations.
 • Neumann, Iver (2018, 28. september). Draumen om FN-makt.  Dag og Tid.
 • Neumann, Iver (2018, 13. juli). Intervju NRK. [Radio].  NRK.
 • Neumann, Iver (2018, 24. september). Intervju P4 spiontiltake. [Radio].
 • Neumann, Iver (2018, 26. mars). Intervju med NRK alltid nyheter. [Radio].  NRK alltid nyheter.
 • Neumann, Iver (2018, 26. mars). Intervju med P4 om utvisning av russiske diplomater (sendt gjentatte ganger). [Radio].  P4.
 • Neumann, Iver (2018, 26. mars). Intervju med VG om utvisning av norsk diplomat https://www.vg.no/nyheter/i/m6pRbp/norge-utviser-russisk-diplomat.  VG.
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). Intervju på TV2. [TV].  TV2.
 • Neumann, Iver (2018). Kulturhistorisk museum, publiseringsseminar.
 • Neumann, Iver (2018). Meningen med idretten.
 • Neumann, Iver (2018). Migrasjon til Europa, 7000 BCE - 2018. Show summary
 • Neumann, Iver (2018). Migration to Europe, 45000 BCE - 2018 AD.
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). NRK P1 om utvisning av russiske diplomater. [Radio].  NRK P1.
 • Neumann, Iver (2018). -‘Norwegian Foreign Policy and the Humanitarian Tradition, Shanghai Institute for European Studies, Shanghai, 22 October 2018..
 • Neumann, Iver (2018, 01. mars). Nyheter. [Radio].  P4.
 • Neumann, Iver (2018). Preface, In Baldur Thorhallsson (ed.),  Small States and Shelter Theory: Iceland's Exxternal Affairs.  Routledge.  ISBN 978-1-138-61537-3.  Forord.  s xiv - xv
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). Radio Norge om forholdet Norge-Russland. [Radio].  Radio Norge.
 • Neumann, Iver (2018, 25. september). Russiske reaksjoner på spionanklagen. [Radio].  NRK Troms.
 • Neumann, Iver (2018, 31. oktober). Russland militærøvelse.  Dagbladet.
 • Neumann, Iver (2018, 31. oktober). Russland militærøvelse i Norskehavet. [Fagblad].  NTB.
 • Neumann, Iver (2018, 31. oktober). Russland militærøvelse i Norskehavet. [Radio].  P4.

View all works in Cristin

Published Dec. 20, 2017 2:13 PM - Last modified Apr. 21, 2021 2:15 PM

Projects

No ongoing projects