Iver Brynild Neumann

Professor II - Arkeologisk seksjon
Bilete av Iver Brynild Neumann
English version of this page
Telefon +47 22854842
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Samtidige, historiske og prehistoriske politiske systemer, sosialteori, internasjonal politikk, politisk antropologi, Russland. Jeg avslutter i 2017 en bok sammen med Einar Wigen, arbeidstittel Stepping off the Horse: The Eurasian Steppe Tradition, 4000 BCE- 2017, som kommer på Cambridge University Press i 2018.

Bakgrunn

Utdannelse

 • 2009 Dr. philos. i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, avhandling publisert som At Home with the Diplomats. Inside A European Foreign Ministry, Cornell University Press, 2012. Også en bok med overskuddsartikler: Diplomatic Sites, New York: Columbia University Press, 2013.
 • 1992 D. Phil. i politics, Oxford Universitet, avhandling publisert som Russia and the Idea of Europe, Routledge 1992, annen oppdatert og revidert utg., 2017. Også en bok med overskuddsartikler: Uses of the Other. The 'East' in European Identity Formation Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1999 (russisk utg. 2004, serbisk utg.. 2011).

Ansettelser

 • 2018→ Professor II ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
 • 2018 Direktør, NOVA, HiOA
 • 2012-2017 Montague Burton Professor in International Relations ,London School of Economics
 • 1988-2012 Diverse stillinger, Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • 2005-2007 Professor i Russlands-studier, Universitetet i Oslo
 • 1999-2005 Planlegger og forfatter av UDs hundreårshistorie (med Halvard Leira), Kgl. Norsk utenriksdepartement

Priser

 • 2017 James N. Rosenau Lifetime Award for Globalization Studies fra International Studies Association Professor II ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
 • 2013 Ridder av Den Gyldne Gris, Oslo Studentersamfund, devise “Legi, intellexi et condemnavi”
 • 2012 Beste bok i internasjonal politisk sosiologi 2009-2011 fra International Studies Association for bok med Ole Jacob Sending, Governing the Global Polity, University of Michigan Press, 2010.

Verv

 • Siden 2016: Medlem av Det Norske Vitenskapsakademi
 • Siden 2014: Medlem av Academica Europaea
Publisert 20. des. 2017 07:58 - Sist endra 30. mars 2020 13:24