Iver Neumann

Professor II - Arkeologisk seksjon
Bilete av Iver Neumann
English version of this page
Telefon +47 22854842
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Samtidige, historiske og prehistoriske politiske systemer, sosialteori, internasjonal politikk, politisk antropologi, Russland. Jeg avslutter i 2017 en bok sammen med Einar Wigen, arbeidstittel Stepping off the Horse: The Eurasian Steppe Tradition, 4000 BCE- 2017, som kommer på Cambridge University Press i 2018.

Bakgrunn

Utdannelse

 • 2009 Dr. philos. i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, avhandling publisert som At Home with the Diplomats. Inside A European Foreign Ministry, Cornell University Press, 2012. Også en bok med overskuddsartikler: Diplomatic Sites, New York: Columbia University Press, 2013.
 • 1992 D. Phil. i politics, Oxford Universitet, avhandling publisert som Russia and the Idea of Europe, Routledge 1992, annen oppdatert og revidert utg., 2017. Også en bok med overskuddsartikler: Uses of the Other. The 'East' in European Identity Formation Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1999 (russisk utg. 2004, serbisk utg.. 2011).

Ansettelser

 • 2018→ Professor II ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
 • 2018 Direktør, NOVA, HiOA
 • 2012-2017 Montague Burton Professor in International Relations ,London School of Economics
 • 1988-2012 Diverse stillinger, Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • 2005-2007 Professor i Russlands-studier, Universitetet i Oslo
 • 1999-2005 Planlegger og forfatter av UDs hundreårshistorie (med Halvard Leira), Kgl. Norsk utenriksdepartement

Priser

 • 2017 James N. Rosenau Lifetime Award for Globalization Studies fra International Studies Association Professor II ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
 • 2013 Ridder av Den Gyldne Gris, Oslo Studentersamfund, devise “Legi, intellexi et condemnavi”
 • 2012 Beste bok i internasjonal politisk sosiologi 2009-2011 fra International Studies Association for bok med Ole Jacob Sending, Governing the Global Polity, University of Michigan Press, 2010.

Verv

 • Siden 2016: Medlem av Det Norske Vitenskapsakademi
 • Siden 2014: Medlem av Academica Europaea

Publikasjonar

 • Neumann, Iver & Haug, Dag Trygve Truslew (2020). Sosial og politisk organisering i europeiske statsdannelser - betydningen av indo-europeisk innvandring flere tusen år f.Kr., I:  Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-925-5.  14.  s 255 - 272 Vis sammendrag
 • Neumann, Iver & Sending, Ole Jacob (2020). Performing Statehood through Crises: Citizens, Strangers, Territory. Journal of Global Security Studies (JoGGS).  ISSN 2057-3170. . doi: https://doi.org/10.1093/jogss/ogz07 Vis sammendrag
 • Neumann, Iver (2019). Combating Euro-centrism in diplomatic studies. The Hague Journal of Diplomacy.  ISSN 1871-1901.  14(3), s 209- 215 . doi: 10.1163/1871191X-14401071
 • Neumann, Iver (2019). Diplomatic Representation in the Public Sphere: Performing Accreditation. The Hague Journal of Diplomacy.  ISSN 1871-1901.  14(4), s 447- 466 . doi: 10.1163/1871191X-14401065 Vis sammendrag
 • Neumann, Iver (2019). Svar:. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  77(2), s 167- 171 . doi: 10.23865/intpol.v77.1629 Vis sammendrag
 • Neumann, Iver; Haugevik, Kristin M. & Lie, Jon Harald Sande (2019). Kinship in International Relations: Introduction and framework, In Kristin M. Haugevik & Iver Neumann (ed.),  Kinship in International Relations.  Routledge.  ISBN 978-1-138-58055-8.  Kapittel 1.  s 1 - 20 Vis sammendrag
 • Neumann, Iver (2018). Colonie/Colony, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  13.  s 147 - 152

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Haugevik, Kristin M. & Neumann, Iver (ed.) (2019). Kinship in International Relations. Routledge.  ISBN 978-1-138-58055-8.  205 s. Vis sammendrag
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Neumann, Iver Brynild (2018). Power, Culture and situated research methodology. Autobiography,Field, Text. Palgrave Pivot.  ISBN 9783319592169.  115 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Neumann, Iver (2020, 11. februar). : https://www.dagbladet.no/nyheter/erter-russland-med-dode-kritikere/72129043.  Dagbladet.
 • Neumann, Iver (2020). Det autoritære Russland.
 • Neumann, Iver (2020). Fredsdipolomati.
 • Neumann, Iver (2020, 01. februar). Norge sa nei til russisk diplomat https://www.tv2.no/nyheter/11170800/. [Internett].  tv2.
 • Neumann, Iver (2020). Optimal organisering for nytt diplomati.
 • Neumann, Iver (2020, 17. januar). https://transitmag.no/2020/01/17/den-paradoksale-norske-eu-debatten-tre-nye-boker-om-europa-har-de-endret-vart-syn-pa-eu/. [Internett].  Transit Magasin.
 • Neumann, Iver & Sending, Ole Jacob (2020). Blir koronakrisen dødsstøtet for den liberale verdensorden?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 28- 29 Vis sammendrag
 • Amble, Nina; Egeland, Cathrine & Neumann, Iver (2019). Pålshaugen, Øyvind (2018). "Kulturvitenskapenes språk - (Kritisk vitenskapsteori for samfunnsvitere og humanister)". Bokkafé - Fyrhuset, Oslomet 13. juni 2019.
 • Andersen, Regine & Neumann, Iver (2019). Innspill fra Fridtjof Nansens Institutt til høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomite 6/12-19: Meld. St. 27 (2018-2019) Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid.
 • Neumann, Iver (2019, 19. mars). 25 år med EØS. [Radio].  NRK Studio 2.
 • Neumann, Iver (2019, 12. februar). Alf Ole Ask.  Aftenposten.
 • Neumann, Iver (2019). Bokseminar, Pålshaugen.
 • Neumann, Iver (2019, 15. januar). Brexit. [TV].  DAgsnytt 18 NRK.
 • Neumann, Iver (2019). Doktorgradsopposisjon, Alatoly Reshetnikov.
 • Neumann, Iver (2019). Exemplarity in International Relations.
 • Neumann, Iver (2019). Gorbatsjov.
 • Neumann, Iver (2019, 08. august). Høyere risiko i nord.  Klassekampen.
 • Neumann, Iver (2019, 12. februar). Konsulenter. [Radio].  Nyhetslunch.
 • Neumann, Iver (2019). Maktbegrepets historie.
 • Neumann, Iver (2019). Methods cafe: Discourse and practice.
 • Neumann, Iver (2019). Modalities of Visual Diplomacy.
 • Neumann, Iver (2019). Morgenbladet 200 år. hva bør dekkes i fremtiden?.
 • Neumann, Iver (2019, 21. april). NATO 70 år. [TV].  Dagsnytt 18, NRK 1.
 • Neumann, Iver (2019). Pre-Historical Systems in Europe.
 • Neumann, Iver (2019). Preface, In Jakub Eberle (ed.),  Discourse and effect in foreign policy. German and the Iraq war..  Routledge.  ISBN 978-1-138-59689-4.  1.  s 1 - 2
 • Neumann, Iver (2019). Prehistoric European States Systems.
 • Neumann, Iver (2019, 20. februar). Putin in context. [Radio].  FM4 Vienna.
 • Neumann, Iver (2019). Relations between Norway and Russia.
 • Neumann, Iver (2019). Religion og Politikk.
 • Neumann, Iver (2019). Russia and Europe - the long lines.
 • Neumann, Iver (2019). Russia and the steppe tradition.
 • Neumann, Iver (2019, 22. februar). Russia, Diplomacy and Harry Potter. [Internett].  Ten Twenty, Webster Vienna Student Blog.
 • Neumann, Iver (2019). Sartorial diplomacy.
 • Neumann, Iver (2019). Steppen i europeisk statsbygging.
 • Neumann, Iver (2019). Svaneprinsessen, russisk kunst 1870-1910.
 • Neumann, Iver (2019). The Evolution of Diplomacy.
 • Neumann, Iver (2019). The Steppe Tradition in Internsational Relations.
 • Neumann, Iver (2019). Tilbake til den kalde krigen - eller enda lengre?.
 • Neumann, Iver (2019). What is a crisis and how do states use them?.
 • Neumann, Iver (2019). Where have the Mongols gone?.
 • Neumann, Iver (2019). Why do Nordics support International Law?.
 • Neumann, Iver (2019, 07. september). e/20190906/ARTICLE/190909979 Skolevalg.  Klassekampen.
 • Neumann, Iver (2019, 08. mars). http://kifinfo.no/nb/2019/03/8-mars-i-akademia-her-er-de-viktigste-seirene. [Internett].
 • Neumann, Iver (2019, 07. september). https://khrono.no/iver-b-neumann-neumann-oslomet/iver-b-neumann-forlater-oslomet-og-gar-til-fridtjof-nansens-institutt/403422. [Fagblad].  Khrono.
 • Neumann, Iver (2019, 11. januar). https://morgenbladet.no/ideer/2019/01/putins-stormaktsgalskap. [Radio].
 • Neumann, Iver (2019, 18. mars). https://pahoyden.no/drosje-okonomi-okonomirot/bruker-mindre-drosjekort-pa-uib/269003. [Internett].  På Høyden.
 • Neumann, Iver (2019, 01. februar). https://soundcloud.com/cappelensupop/michel-foucault-forelesninger-om-regjering-og-styringskunstiver-b-neumann-og-helge-jordheim. [Internett].  Cappelens upopulære podcast.
 • Neumann, Iver (2019, 06. april). https://www.aftenposten.no/article/ap-LA4xj9.html.  Aftenposten.
 • Neumann, Iver (2019, 29. juli). https://www.dagbladet.no/nyheter/stadig-flere-nordmenn-frykter-putin/71376551.  Dagbladet.
 • Neumann, Iver (2019, 12. mars). https://www.forskerforum.no/hadde-det-vore-ein-naeringslivstopp-eller-ein-idrettstopp-ville-ingen-ha-lofta-eit-augebryn/. [Internett].  Forskning.
 • Neumann, Iver (2019, 03. februar). https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zLp9w1/usa-og-russland-ut-av-inf-alle-taper-paa-dette.  VG.
 • Neumann, Iver (2019). Øststatsforskningen i verden, og i Norge.
 • Neumann, Iver Brynild (2019, 14. februar). Atlantisk utenrikspolitikk.  Klassekampen.
 • Neumann, Iver Brynild (2019, 13. februar). Kokk nobels fredspris. [Radio].  P2.
 • Neumann, Iver Brynild (2019, 12. februar). Polen og barnevern. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Neumann, Iver Brynild (2019, 21. mars). https://www.rp.pl/Plus-Minus/303079861-Futrzana-dyplomacja.html&cid=44.  Rzechpospolita.
 • Neumann, Iver (2018, 15. mars). 1630-1640: Intervju med Claire Linstead, BBC Wiltshire, 156/58 Prospect Place, Swindon, Wiltshire SN1 3RW I Tel 01793 513652.. [Radio].  BBC Wiltshire.
 • Neumann, Iver (2018). 19. mars publiseringsseminar NOVA.
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). 27. mars 2018 Intervju Dagsrevyen NRK TV."Russiske diplomater". [TV].
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). 27. mars 2018 intervju med Dagbladet vesten har fått nok.  Dagbladet.
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). 27. mars 2018, 15.40 Intervju NRK dagsnytt "Russlands situasjon". [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Neumann, Iver (2018). Concluding panel debate: Inclusion and Exclusion in Russia.
 • Neumann, Iver (2018). Diplomacy andWar: Theoretical Considerations.
 • Neumann, Iver (2018, 28. september). Draumen om FN-makt.  Dag og Tid.
 • Neumann, Iver (2018, 13. juli). Intervju NRK. [Radio].  NRK.
 • Neumann, Iver (2018, 24. september). Intervju P4 spiontiltake. [Radio].
 • Neumann, Iver (2018, 26. mars). Intervju med NRK alltid nyheter. [Radio].  NRK alltid nyheter.
 • Neumann, Iver (2018, 26. mars). Intervju med P4 om utvisning av russiske diplomater (sendt gjentatte ganger). [Radio].  P4.
 • Neumann, Iver (2018, 26. mars). Intervju med VG om utvisning av norsk diplomat https://www.vg.no/nyheter/i/m6pRbp/norge-utviser-russisk-diplomat.  VG.
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). Intervju på TV2. [TV].  TV2.
 • Neumann, Iver (2018). Kulturhistorisk museum, publiseringsseminar.
 • Neumann, Iver (2018). Meningen med idretten.
 • Neumann, Iver (2018). Migrasjon til Europa, 7000 BCE - 2018. Vis sammendrag
 • Neumann, Iver (2018). Migration to Europe, 45000 BCE - 2018 AD.
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). NRK P1 om utvisning av russiske diplomater. [Radio].  NRK P1.
 • Neumann, Iver (2018). -‘Norwegian Foreign Policy and the Humanitarian Tradition, Shanghai Institute for European Studies, Shanghai, 22 October 2018..
 • Neumann, Iver (2018, 01. mars). Nyheter. [Radio].  P4.
 • Neumann, Iver (2018). Preface, In Baldur Thorhallsson (ed.),  Small States and Shelter Theory: Iceland's Exxternal Affairs.  Routledge.  ISBN 978-1-138-61537-3.  Forord.  s xiv - xv
 • Neumann, Iver (2018, 27. mars). Radio Norge om forholdet Norge-Russland. [Radio].  Radio Norge.
 • Neumann, Iver (2018, 25. september). Russiske reaksjoner på spionanklagen. [Radio].  NRK Troms.
 • Neumann, Iver (2018, 31. oktober). Russland militærøvelse.  Dagbladet.
 • Neumann, Iver (2018, 31. oktober). Russland militærøvelse i Norskehavet. [Fagblad].  NTB.
 • Neumann, Iver (2018, 31. oktober). Russland militærøvelse i Norskehavet. [Radio].  P4.
 • Neumann, Iver (2018, 25. september). Russland og Norge i nord, magasinintervju. [Radio].  NRK Troms.
 • Neumann, Iver (2018, 26. november). Russland/Ukraina. [Radio].  P4.
 • Neumann, Iver (2018). Series Editor's preface, In Falk Ostermann (ed.),  Security,Defense Discourse andIentity in NATO and Europe.  Routledge.  ISBN 978-1-138-58540-9.  Forord.  s viii - ix
 • Neumann, Iver (2018). Summing up two days of debate on the relationship between academics and decision makers (book seminar), 15-16 mars 2018 Seminar Københavns Universitet, CRIC..
 • Neumann, Iver (2018). Terje Rasmussen: Ansiktet foran makten: Om politisk lederskap. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  59(1), s 118- 120 . doi: https://www.idunn.no/tfs/2018/01/terje_rasmussen_ansiktet_foran_makten_om_politisk_ledersk
 • Neumann, Iver (2018). The Gumilev Mystique: Biopolitics, Eurasianism, and the Construction of Community in Modern Russia. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  32 . doi: https://doi.org/10.23865/noros.v32.1136
 • Neumann, Iver (2018). Tidsskriftpublisering.
 • Neumann, Iver (2018, 26. november). Ukraina/Russland. [Radio].  Radio Norge.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 20. des. 2017 07:58 - Sist endra 30. mars 2020 13:24

Prosjekt

Ingen pågåande prosjekt