Kathrine Stene

Norwegian version of this page
Phone +47 22851914
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Archeology

Publications

 • Stene, Kathrine & Wangen, Vivian (2017). The Uplands. The deepest of forests and the highest of Mountains - Resource exploitation and landscape management in the Viking Age and early Middle Ages in Southern Norway. In Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (Ed.), Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISSN 978-1-47-247077-5. p. 160–187.
 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring. In Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (Ed.), Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050189. p. 189–205.
 • Austrheim, Gunnar; Kirchhefer, Andreas; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder. In Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (Ed.), Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050189. p. 19–24.
 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål. In Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (Ed.), Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050189. p. 9–18.
 • Stene, Kathrine (2015). Resource exploitation and settlement in mountain areas in Southern Norway during the Early Iron Age - an altered perception of landscape and landscape use? In Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe & Stene, Kathrine (Ed.), Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. University Museum, University of Bergen. ISSN 9788278870426. p. 191–202.
 • Stene, Kathrine; Sætren, Anne; Gustafson, Lillian; Høeg, Helge Irgens; Hassel, Kristian & Samdal, Magne (2015). Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk. In Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (Ed.), Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050189. p. 49–80.
 • Sjøgren, Per Johan E; Austrheim, Gunnar; Stene, Kathrine; Hjelle, Kari Loe; Rosvold, Jørgen & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Fjellets kulturlandskapshistorie. In Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (Ed.), Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050189. p. 159–179.
 • Stene, Kathrine (2011). Utmarka - en "arena" for samfunnsutvikling i middelalder. Massefangst av villrein og jernproduksjon i Øst-Norge. Utskrift. ISSN 1102-7290. 11, p. 225–244.
 • Stene, Kathrine (2010). Innledning. In Stene, Kathrine (Eds.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. p. 1–10.
 • Stene, Kathrine; Persson, Per Åke; Damlien, Hege & Melvold, Stine Annette (2010). Steinbrukende tid ved Rena elv. In Stene, Kathrine (Eds.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. p. 457–520.
 • Stene, Kathrine (2009). En gårdshaug i Østfold. Undersøkelse av kulturlag fra middelalder på gården Fusk i Askim kommune. In Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup & Stene, Kathrine (Ed.), Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8084-046-2. p. 191–202.
 • Stene, Kathrine (2007). Innledning (Kap.1), Tuft IV og Tuft V (del av Kap.5). In Amundsen, Tina (Eds.), Elgfangst og bosetning i Gråfjellområdet. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8084-032-5.
 • Stene, Kathrine (2007). Innledning. In Rundberget, Bernt (Eds.), Jernvinna i Gråfjellområdet. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8084-031-8. p. 9–16.
 • Lislerud, Anette & Stene, Kathrine (2007). Lille Børke -boplass fra eldre jernalder med spor etter rituelle praksiser. Varia. ISSN 1504-3266. p. 119–135.
 • Stene, Kathrine (2005). Kokegropene på Våle prestegård - klassisk beliggenhet for et kokegropfelt? Varia. ISSN 1504-3266. p. 167–177.
 • Stene, Kathrine (1999). Arkeologi og dagspresse - er avisa vår viktigste formidlingskanal? Et eksempel på hvordan arkeologisk kunnskap er formidlet gjennom dagspressen, belyst ut fra de arkeologiske undersøkelsene på Erkebispegården (1952-72 og 1991-98) og avisartikler om prosjektene. Primitive tider. ISSN 1501-0430. p. 4–19.

View all works in Cristin

 • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin & Kaland, Sigrid Hillern H [Show all 7 contributors for this article] (2015). Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. University Museum, University of Bergen. ISBN 9788278870426. 253 p.
 • Stene, Kathrine (2014). I randen av taigaen - bosetning og ressursutnyttelse i jernalder og middelalder i Østerdalen. Gråfjellprosjektet - bind 4. Portal forlag. ISBN 9788283140279. 198 p.
 • Stene, Kathrine (2010). Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISBN 978-82-8084-052-3. 600 p.
 • Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup & Stene, Kathrine (2009). Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8084-046-2. 71(1). 206 p.
 • Stene, Kathrine; Holm, Ingunn & Svensson, Eva (2009). Liminal landscapes. Beyond the consepts of 'marginality' and 'periphery'. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-383-7. 208 p.
 • Stene, Kathrine; Amundsen, Tina; Risbøl, Ole & Skare, Kjetil (2005). "Utmarkens grøde" Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISBN 82-8084-023-0. 192 p.

View all works in Cristin

 • Stene, Kathrine (2021). Skavernodden - et hellig sted i eldre jernalder.
 • Stene, Kathrine (2019). En grav fra folkevandringstida ved foten av Hallingskarvet. Under Hallingsskarvet. Årbok for Hol Historielag. ISSN 1890-0011. p. 26–35.
 • Stene, Kathrine (2018). Iron production in mountainous areas in southern Norway - a prerequisite for permanent settlements in the nearby lowlands?
 • Hjelle, Kari Loe & Stene, Kathrine (2018). Utilization of mountainous areas in the Iron Age – the potential of land-cover reconstructions .
 • Stene, Kathrine (2016). Burials in the mountain valley Grimsdalen, Eastern Norway.
 • Hjelle, Kari Loe & Stene, Kathrine (2016). Pollen forteller.
 • Stene, Kathrine (2014). Fjellgravene i Grimsdalen, Dovre kommune, Oppland.
 • Stene, Kathrine (2014). Different forms of resource exploitation and settlement in mountainous areas in Southern Norway during the Iron Age.
 • Stene, Kathrine (2013). Den "regulerte" utmarka. Tilgang og kontroll på utmarksressurser. Et eksempel fra Gråfjellområdet i Østerdalen.
 • Stene, Kathrine (2013). Ny kunnskap om utnytting av ressurser og bosetning i forhistorisk tid og middelalder i Grimsdalen. Arkeologiske og vegetasjonshistoriske undersøkelser 2009-2010.
 • Stene, Kathrine (2012). Sesongmessig og/eller fast bosetning i fjell- og skogsområder i jernalder og middelalder.
 • Stene, Kathrine (2012). Mangfoldig ressursutnyttelse i Gråfjellområdet i yngre jernalder og middelalder.
 • Stene, Kathrine (2012). Ny kunnskap om fangst av villrein, korndyrking og etablering av seterbruket i Grimsdalen landskapsvernområde. Dovrebygde. ISSN 0802-0000. p. 34–50.
 • Stene, Kathrine (2011). Trapping of wild reindeer and summer farming in Grimsdalen landscape conservation area, southern Norway.
 • Stene, Kathrine; Holm, Ingunn & Svensson, Eva (2009). Liminal landscapes - a brief owerview. In Stene, Kathrine; Holm, Ingunn & Svensson, Eva (Ed.), Liminal landscapes. Beyond the consepts of 'marginality' and 'periphery'. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-383-7. p. 9–22.
 • Stene, Kathrine (2009). Utmarka - en arena for samfunnsutvikling i middelalder: Massefangst av villrein og jernproduksjon i Øst-Norge.
 • Stene, Kathrine & Amundsen, Tina (2008). Poster tittel 1: The Gråfjell Project, Eastern Norway. Investigations of archaeological sites and monuments before the establishment of a regional live firing and training area for The Norwegian Defence Forces. Poster tittel 2: Shielings in the Gråfjell area – a nearly 1000 years old tradition.
 • Stene, Kathrine (2006). Arkeologiske spor etter forhistorisk gårdsbosetning på Humlehaugen. Årbok - Ranheim Bydels Museums Historielag. ISSN 1503-3260. p. 29–43.
 • Stene, Kathrine & Amundsen, Tina (2006). Bosetning og åkerdrift i utmark - arkeologiske utgravninger i seterområder i Gråfjell, Åmot kommune, Hedmark.
 • Stene, Kathrine (2006). Gråfjellprosjektets utgravningsresultater 2005.
 • Stene, Kathrine (2006). Similarities and differences in exploiting the outland in Eastern Norway. Opportunities and adaptation, local needs and external markets.
 • Stene, Kathrine (2006). "Siste nytt fra utgravningsfeltet" - "Elg, jern og bønder i Østerdalen i vikingtid og middelalder, resultater fra Gråfjell-undersøkelsene".
 • Stene, Kathrine; Amundsen, Tina & Rundberget, Bernt (2005). Gråfjellprosjektet.
 • Stene, Kathrine (2005). Gråfjellprosjektet: Utmarksbruk i vikingtid og middelalder.
 • Stene, Kathrine (2005). Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjell 2005, Åmot kommune, Hedmark.
 • Amundsen, Tina; Stene, Kathrine; Falck, Tori; Hill, David & Rundberget, Bernt (2004). Gråfjellprosjektet. Utgravningsresultater fra feltsesongen 2004.
 • Stene, Kathrine (2004). Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjell 2004, Åmot kommune, Hedmark.
 • Stene, Kathrine & Hill, David (2003). Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjell, Åmot kommune, Hedmark.
 • Martens, Jes; Stene, Kathrine & Martens, Vibeke Vandrup (2003). Vassås - en senmiddelaldersk gård i indre Vestfold. Hof-minne : årsskrift for Hof historielag. ISSN 0800-1901. p. 40–41.
 • Stene, Kathrine; Amundsen, Tina; Hill, David & Rundberget, Bernt (2003). The Gråfjell Project.
 • Stene, Kathrine (2000). Jernalderhuset på Huseby. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. p. 32–39.
 • Stene, Kathrine (2000). Jernalderboplassen på Huseby. Blaker og Sørum historielag.
 • Risbøl, Ole; Stene, Kathrine & Sætren, Anne (2011). Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde. Sluttrapport fra DYLAN-prosjektet. NIKU - Norsk Institutt for Kulturminneforskning. ISSN 978-82-8101-110-6. Full text in Research Archive
 • Stene, Kathrine (2006). Årsrapport 2005. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet og ved Rena elv, Åmot kommune, Hedmark. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • Stene, Kathrine (2005). Årsrapport 2004. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet og ved Rena elv, Åmot kommune, Hedmark. Kulturhistorisk museum.
 • Stene, Kathrine (2004). Årsrapport 203. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet, Åmot kommune, Hedmark. Universitetets kulturhistoriske museer.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Nov. 13, 2012 9:10 PM