Kathrine Stene

English version of this page
Telefon +47 22851914
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Stene, Kathrine & Wangen, Vivian (2017). The Uplands. The deepest of forests and the highest of Mountains - Resource exploitation and landscape management in the Viking Age and early Middle Ages in Southern Norway., In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Chapter 9.  s 160 - 187
 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  Kapittel 1.  s 9 - 18
 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  Kapittel 9.  s 189 - 205
 • Austrheim, Gunnar; Kirchhefer, Andreas; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  Kapittel 2.  s 19 - 24
 • Sjøgren, Per Johan E; Austrheim, Gunnar; Stene, Kathrine; Hjelle, Kari Loe; Rosvold, Jørgen & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Fjellets kulturlandskapshistorie, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  7.  s 159 - 179
 • Stene, Kathrine (2015). Resource exploitation and settlement in mountain areas in Southern Norway during the Early Iron Age - an altered perception of landscape and landscape use?, In Svein Indrelid; Kari Loe Hjelle; Kathrine Stene (ed.),  Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway.  University Museum, University of Bergen.  ISBN 9788278870426.  Landscape exploitation and transformation.  s 191 - 202
 • Stene, Kathrine; Sætren, Anne; Gustafson, Lillian; Høeg, Helge Irgens; Hassel, Kristian & Samdal, Magne (2015). Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  4.  s 49 - 80
 • Stene, Kathrine (2011). Utmarka - en "arena" for samfunnsutvikling i middelalder. Massefangst av villrein og jernproduksjon i Øst-Norge. Utskrift.  ISSN 1102-7290.  11, s 225- 244
 • Stene, Kathrine (2010). Innledning, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 1.  s 1 - 10
 • Stene, Kathrine; Persson, Per Åke; Damlien, Hege & Melvold, Stine Annette (2010). Steinbrukende tid ved Rena elv, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 4.  s 457 - 520
 • Stene, Kathrine (2009). En gårdshaug i Østfold. Undersøkelse av kulturlag fra middelalder på gården Fusk i Askim kommune, I: Jes Martens; Vibeke Vandrup Martens & Kathrine Stene (red.),  Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse.  Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-046-2.  artikkel.  s 191 - 202
 • Lislerud, Anette & Stene, Kathrine (2007). Lille Børke -boplass fra eldre jernalder med spor etter rituelle praksiser. Varia.  ISSN 1504-3266.  (62), s 119- 135
 • Stene, Kathrine (2007). Innledning, I: Bernt Rundberget (red.),  Jernvinna i Gråfjellområdet.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-031-8.  1.  s 9 - 16
 • Stene, Kathrine (2007). Innledning (Kap.1), Tuft IV og Tuft V (del av Kap.5), I: Tina Amundsen (red.),  Elgfangst og bosetning i Gråfjellområdet.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-032-5.  Kapittel 1, kapittel 5.
 • Stene, Kathrine (2005). Kokegropene på Våle prestegård - klassisk beliggenhet for et kokegropfelt?. Varia.  ISSN 1504-3266.  (58), s 167- 177 Vis sammendrag
 • Stene, Kathrine (1999). Arkeologi og dagspresse - er avisa vår viktigste formidlingskanal? Et eksempel på hvordan arkeologisk kunnskap er formidlet gjennom dagspressen, belyst ut fra de arkeologiske undersøkelsene på Erkebispegården (1952-72 og 1991-98) og avisartikler om prosjektene. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (2), s 4- 19

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H & Stenvik, Lars Fredrik (2015). Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. University Museum, University of Bergen.  ISBN 9788278870426.  253 s.
 • Stene, Kathrine (2014). I randen av taigaen - bosetning og ressursutnyttelse i jernalder og middelalder i Østerdalen. Gråfjellprosjektet - bind 4. Portal forlag.  ISBN 9788283140279.  198 s.
 • Stene, Kathrine (red.) (2010). Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  600 s.
 • Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup & Stene, Kathrine (red.) (2009). Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-046-2.  206 s. Vis sammendrag
 • Stene, Kathrine; Holm, Ingunn & Svensson, Eva (ed.) (2009). Liminal landscapes. Beyond the consepts of 'marginality' and 'periphery'. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-383-7.  208 s.
 • Stene, Kathrine; Amundsen, Tina; Risbøl, Ole & Skare, Kjetil (red.) (2005). "Utmarkens grøde" Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-023-0.  192 s. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Stene, Kathrine (2021). Skavernodden - et hellig sted i eldre jernalder.
 • Stene, Kathrine (2019). En grav fra folkevandringstida ved foten av Hallingskarvet. Under Hallingsskarvet. Årbok for Hol Historielag.  ISSN 1890-0011.  s 26- 35
 • Hjelle, Kari Loe & Stene, Kathrine (2018). Utilization of mountainous areas in the Iron Age – the potential of land-cover reconstructions.
 • Stene, Kathrine (2018). Iron production in mountainous areas in southern Norway - a prerequisite for permanent settlements in the nearby lowlands?.
 • Viken, Synnøve & Stene, Kathrine (2018). Osensjøen-på vippen? Utgravning av gravanlegg fra eldre jernalder. Skaveren nordre, 78/1, Åmot, Hedmark.
 • Hjelle, Kari Loe & Stene, Kathrine (2016). Pollen forteller.
 • Stene, Kathrine (2016). Burials in the mountain valley Grimsdalen, Eastern Norway.
 • Stene, Kathrine (2014). Different forms of resource exploitation and settlement in mountainous areas in Southern Norway during the Iron Age.
 • Stene, Kathrine (2014). Fjellgravene i Grimsdalen, Dovre kommune, Oppland.
 • Stene, Kathrine (2013). Den "regulerte" utmarka. Tilgang og kontroll på utmarksressurser. Et eksempel fra Gråfjellområdet i Østerdalen.
 • Stene, Kathrine (2013). Ny kunnskap om utnytting av ressurser og bosetning i forhistorisk tid og middelalder i Grimsdalen. Arkeologiske og vegetasjonshistoriske undersøkelser 2009-2010.
 • Stene, Kathrine (2012). Mangfoldig ressursutnyttelse i Gråfjellområdet i yngre jernalder og middelalder.
 • Stene, Kathrine (2012). Ny kunnskap om fangst av villrein, korndyrking og etablering av seterbruket i Grimsdalen landskapsvernområde. Dovrebygde.  ISSN 0802-0000.  s 34- 50
 • Stene, Kathrine (2012). Sesongmessig og/eller fast bosetning i fjell- og skogsområder i jernalder og middelalder.
 • Risbøl, Ole; Stene, Kathrine & Sætren, Anne (red.) (2011). Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde. Sluttrapport fra DYLAN-prosjektet. NIKU Tema. 38. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stene, Kathrine (2011). Trapping of wild reindeer and summer farming in Grimsdalen landscape conservation area, southern Norway.
 • Stene, Kathrine (2009). Utmarka - en arena for samfunnsutvikling i middelalder: Massefangst av villrein og jernproduksjon i Øst-Norge.
 • Stene, Kathrine; Holm, Ingunn & Svensson, Eva (2009). Liminal landscapes - a brief owerview, In Kathrine Stene; Ingunn Holm & Eva Svensson (ed.),  Liminal landscapes. Beyond the consepts of 'marginality' and 'periphery'.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-383-7.  Innledning.  s 9 - 22
 • Stene, Kathrine & Amundsen, Tina (2008). Poster tittel 1: The Gråfjell Project, Eastern Norway. Investigations of archaeological sites and monuments before the establishment of a regional live firing and training area for The Norwegian Defence Forces. Poster tittel 2: Shielings in the Gråfjell area – a nearly 1000 years old tradition.
 • Stene, Kathrine (2006). Arkeologiske spor etter forhistorisk gårdsbosetning på Humlehaugen. Årbok - Ranheim Bydels Museums Historielag.  ISSN 1503-3260.  s 29- 43 Vis sammendrag
 • Stene, Kathrine (2006). Gråfjellprosjektets utgravningsresultater 2005.
 • Stene, Kathrine (2006). Similarities and differences in exploiting the outland in Eastern Norway. Opportunities and adaptation, local needs and external markets.
 • Stene, Kathrine (2006). "Siste nytt fra utgravningsfeltet" - "Elg, jern og bønder i Østerdalen i vikingtid og middelalder, resultater fra Gråfjell-undersøkelsene".
 • Stene, Kathrine (red.) (2006). Årsrapport 2005. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet og ved Rena elv, Åmot kommune, Hedmark.
 • Stene, Kathrine & Amundsen, Tina (2006). Bosetning og åkerdrift i utmark - arkeologiske utgravninger i seterområder i Gråfjell, Åmot kommune, Hedmark.
 • Stene, Kathrine (2005). Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjell 2005, Åmot kommune, Hedmark.
 • Stene, Kathrine (2005). Gråfjellprosjektet: Utmarksbruk i vikingtid og middelalder.
 • Stene, Kathrine (red.) (2005). Årsrapport 2004. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet og ved Rena elv, Åmot kommune, Hedmark.
 • Stene, Kathrine; Amundsen, Tina & Rundberget, Bernt (2005). Gråfjellprosjektet. Vis sammendrag
 • Amundsen, Tina; Stene, Kathrine; Falck, Tori; Hill, David & Rundberget, Bernt (2004). Gråfjellprosjektet. Utgravningsresultater fra feltsesongen 2004.
 • Stene, Kathrine (2004). Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjell 2004, Åmot kommune, Hedmark.
 • Stene, Kathrine (red.) (2004). Årsrapport 203. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet, Åmot kommune, Hedmark.
 • Martens, Jes; Stene, Kathrine & Martens, Vibeke Vandrup (2003). Vassås - en senmiddelaldersk gård i indre Vestfold. Hof-minne : årsskrift for Hof historielag.  ISSN 0800-1901.  s 40- 41 Vis sammendrag
 • Stene, Kathrine; Amundsen, Tina; Hill, David & Rundberget, Bernt (2003). The Gråfjell Project.
 • Stene, Kathrine & Hill, David (2003). Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjell, Åmot kommune, Hedmark.
 • Stene, Kathrine (2000). Jernalderboplassen på Huseby. Blaker og Sørum historielag. Vis sammendrag
 • Stene, Kathrine (2000). Jernalderhuset på Huseby. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (80), s 32- 39 Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 13. nov. 2012 15:13