Lars Morten Fuglevik

Doctoral Research Fellow - Department of Archaeology
Norwegian version of this page
Phone +47 22859518
Mobile phone +4740282263
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)

Publications

  • Fuglevik, Lars Morten (2008). Treperiodesystemets konstruksjon tolket i sammenheng med sekulariseringen og vitenskapeliggjøringen av samfunnet i første halvdel av det nittende århundre. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  10 (2007/08), s 31- 39
  • Fuglevik, Lars Morten (2007). Krigsbytteofringen Illerup A – en alternativ tolkningsramme [The Illerup A War Booty Sacrifice – an Alternative Frame of Reference for Interpretation]. Fornvännen.  ISSN 0015-7813.  s 225- 237
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fuglevik, Lars Morten (2007). Skriftlige kilder i arkeologiske forklaringsmodeller – Tolkningsproblemer knyttet til bruk av romerske tekster i konstruksjonen av nordeuropeisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (103)

View all works in Cristin

Published Jan. 18, 2021 2:33 PM - Last modified Feb. 15, 2021 8:15 AM