Vivian Wangen

Norwegian version of this page
Phone +47 22859649
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)
Tags: Archaeology

Publications

 • Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Bronk Ramsey, Christopher; Martinsen, Julian Robert Post; Solli, Brit; Nesje, Atle; Wangen, Vivian; Callanan, Martin & Barrett, James H. (2018). The chronology of reindeer hunting on Norway's highest ice patches. Royal Society Open Science.  ISSN 2054-5703.  5:171738, s 1- 10 . doi: 10.1098/rsos.171738 Full text in Research Archive.
 • Stene, Kathrine & Wangen, Vivian (2017). The Uplands. The deepest of forests and the highest of Mountains - Resource exploitation and landscape management in the Viking Age and early Middle Ages in Southern Norway., In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Chapter 9.  s 160 - 187
 • Nesje, Atle; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Solli, Brit; Wangen, Vivian; Ødegård, Rune Strand; Isaksen, Ketil; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Dag Inge & Andreassen, LIss M. (2012). The climatic significance of artefacts related to prehistoric reindeer hunting exposed at melting ice patches in southern Norway. The Holocene.  ISSN 0959-6836.  22(4), s 485- 496 . doi: 10.1177/0959683611425552

View all works in Cristin

 • Wangen, Vivian (2009). Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold. Et monument over dødsriter og kultutøvelse i yngre bronsealder og eldste jernalder. Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-009-7.  313 s.

View all works in Cristin

 • Wangen, Vivian (2015). Sikringsundersøkelse i Grimsdalen. Gravfunn fra yngre jernalder., I: Inger Marie Berg-Hansen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-030-9.  Katalog over arkeologiske undersøkelser i 2006, Nr. 31..  s 77 - 79
 • Nesje, Atle; Finstad, E.; Pilø, Lars Holger; Isaksen, K.; Ødegård, R; Solli, B.; Wangen, Vivian; Bakke, Dag Inge; Støren, Eivind Wilhelm Nagel & Andreassen, L. M. (2013). Out of the ice – The climatic significance of artefacts related to prehistoric reindeer hunting melting out of ice patches in central southern Norway.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen; Eriksen, Marianne Hem; Wangen, Vivian; Guillou, Jan; Berge, Jan; Eikeland, Rune; Smith, Christian Dokk; Fernstål, Lotta; Aarseth, Bjarte Einar & Hjeltnes, Arne (2013, 28. april). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV].  NRK1.
 • Vedeler, Marianne; Bergstøl, Jostein; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Nesje, Atle; Wammer, Elling Utvik & Wangen, Vivian (2013, 09. april). Fonnene i fjellet minker. Flere tusen år gamle gjenstander dukker nå opp. Hittil flotteste funn er en 1700 år gammel kjortel. [Radio].  NRK. P2, Ekko - Viten..
 • Wangen, Vivian (2013). Arkeologi på Norges tak.
 • Wangen, Vivian (2012, 31. januar). World Roundup. Norway. By Samir Patel.  Archaeology Magazine, Vol.65 Number 1, January/February2012..
 • Wangen, Vivian & Finstad, Espen (2012, 15. juni). 3300 år gammel bue funnet.  Aftenposten.
 • Finstad, Espen; Pilø, Lars Holger; Wammer, Elling Utvik & Wangen, Vivian (2011, 13. august). Leirplass smeltet frem fra Isbre. Aftenposten, lørdag 13. august 2011, s. 10.  Aftenposten.
 • Finstad, Espen; Pilø, Lars Holger & Wangen, Vivian (2011, 10. august). En over tusen år gammel leirplass i Breheimen. NRK1 – Østnytt 18:40, http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/775473/. Ca 00:30-02:30 ut i sendingen. Og i NRK1 – Dagsrevyen 21, http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/775513/. Ca 16:50-18:40 ut i sendingen. [TV].  NRK.
 • Næss, Ellen Marie; Solli, Brit; Wangen, Vivian; Vike, Vegard A; Eek, Ann Christine; Bjørgen, Inge; Landmark, Ingrid; Liholm, Kine; Rostad, Gøril & Semb, Ellen (2011). Isens Arkeologi-funn fra fonner i fjellet.
 • Solli, Brit & Wangen, Vivian (2011). Isens Arkeologi: Funn fra Fonner i Fjellet/The Archaeology of Ice: Finds from The Frozen Past http://www.khm.uio.no/utstillinger2/isens_arkeologi/.
 • Vedeler, Marianne; Vike, Vegard A; Wangen, Vivian & Finstad, Espen (2011, 08. september). En fullstendig bevart kjortel fra 300-tallet, fra Lendbreen i Skjåk og Lom kommuner. NRK1 – Østnytt, 08.09.2011, kl. 20:57 – 20:59.http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/783578/.Ca 2:12–4:00 ut i sendingen.OgNRK1 – Dagsrevyen 19, 08.09.2011, kl. 19:26-19:28.http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/783565/. Ca 26:30-28:20 ut i sendingen. [TV].  NRK.
 • Wangen, Vivian (2011). Commons in high-alpine areas in South Norway. Ownership rights and utilization of wild reindeer in Late Iron Age.
 • Wangen, Vivian (2011). Omvisning i utstillingen "Isens Arkeologi - funn fra fonner i fjellet".
 • Wangen, Vivian & Solli, Brit (2011). Isens arkeologi - funn fra fonner i fjellet.
 • Wangen, Vivian & Solli, Brit (2011). Omvisning i utstillingen "Isens arkeologi - funn fra fonner i fjellet".
 • Wangen, Vivian & Vedeler, Marianne (2011, 09. september). Norges eldste klesplagg. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4221404.ece.  Aftenposten.
 • Wangen, Vivian (2010, 05. september). Snøsmelting ødelegger for arkeologene. Redder bare en brøkdel av funnene.  Aftenposten. Show summary
 • Wangen, Vivian & Solli, Brit (2010). Artefacts Coming out of Ice-and Snow patches in High Alpine Areas in South Norway.
 • Solli, Brit & Wangen, Vivian (2009). Artefacts from Ice-patches in Oppland.
 • Wangen, Vivian; Finstad, Espen & Pilø, Lars Holger (2009, 21. august). Kulturblikk: Finner fortida ved fonna.  Nationen. Show summary
 • Wangen, Vivian; Pilø, Lars Holger & Finstad, Espen (2009, 06. august). Arkeologiske funn ved Juvasshytta. [TV].  NRK. Show summary
 • Wangen, Vivian; Pilø, Lars Holger & Finstad, Espen (2009, 06. august). Banebrytande funn. Vikingtidsfunn på Juvassplatået.  Gudbrandsdølen Dagningen / GD. Show summary
 • Fahre, Lena; Næss, Ellen Marie; Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan; Fossum, Anitra; Sandvoll, Brynjar; Løchen, Ragnar; Arnestad, Anna; Kvalø, Idunn; Teigen, Mårten; Bjørgen, Inge & Mugaas, Toril Elisabeth (2008). Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad.
 • Næss, Ellen Marie; Fahre, Lena; Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan; Fossum, Anitra; Sandvoll, Brynjar; Løchen, Ragnar; Kvalø, Idunn; Teigen, Mårten; Bjørgen, Inge & Mugaas, Toril Elisabeth (2008). Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad. Show summary
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Wangen, Vivian (2008, 02. september). Spennende - graver videre etter funn fra vikingtiden.  Romerikes Blad.
 • Wangen, Vivian (2008). Om bakgrunnen for, og utgravningen av, de gjenbegravde skjelettene i Oseberg- og Gokstadhaugen. Show summary
 • Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan; Fahre, Lena; Fossum, Anitra & Næss, Ellen Marie (2008). Katalog og utstiilingstekster til utstillingen "Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad". Katalogen (24 s.) er utgitt av Kulturhistorisk museum, UiO og Midgard historisk senter, Vestfold fylkeskommune.
 • Wangen, Vivian (2007). De nye funnene - hvorfor unike?. Show summary
 • Wangen, Vivian (2007). Gjenåpningen av Oseberg og Gokstad.
 • Wangen, Vivian (2007). Innhentingen av de gjenbegravde skjelettene fra Oseberg og Gokstad. Den faghistoriske bakgrunnen og feltarbeidet høsten 2007.
 • Wangen, Vivian & Noreide, Linda (2007, 26. april). Kulturminner skal få bedre pleie.  Sarpsborg Arbeiderblad. Show summary
 • Wangen, Vivian & Noreide, Linda (2007, 16. mai). Ny giv for fornminner på Gunnarstorp.  Sarpsborg Arbeiderblad. Show summary
 • Bårdseth, Gro Anita; Gjesvold, Per Erik; Vogt, David; Wangen, Vivian; Vikshåland, Leif Håvard & Tonning, Christer (2006). E6-prosjektet Østfold. [www ]. Show summary
 • Kvalø, Idunn; Vedeler, Marianne & Wangen, Vivian (2006, 28. november). Unik sjanse til å se funn fra breer i Oppland!. [Internett].  Oppland fylkeskommune, web. Show summary
 • Wangen, Vivian (2006, 18. september). Allsidig jeger. 700-tallsgrav rik på våpen og verktøy.  Aftenposten. Show summary
 • Wangen, Vivian (2006, 19. september). Fant krigergrav i Grimsdalen.  Gudbrandsdølen Dagningen. Show summary
 • Wangen, Vivian (2006). Gravfunn i Grimsdalen. Dovrebygde.  ISSN 0802-0000.  s 32- 33
 • Wangen, Vivian (2006, 18. desember). Innsikt historie: Varmen smelter frem fortiden.  Aftenposten. Show summary
 • Wangen, Vivian (2006, 20. september). Mannsgrav åpnet i Grimsdalen. [Internett].  Oppland fylkeskommune, web. Show summary
 • Wangen, Vivian; Vedeler, Marianne & Kvalø, Idunn (2006). Aktuelle funn: Snøsmelting = Nye arkeologiske funn. Show summary
 • Wangen, Vivian (2005). Gunnarstorp, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  G.  s 147 - 148
 • Wangen, Vivian (2005). Store Dal, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  Store Dal.  s 362 - 362
 • Melheim, Anne Lene & Wangen, Vivian (2003, 11. september). Dødsriter og kultutøvelse i Skjeberg. [Radio].  Verdt å vite. P2.
 • Prescott, Christopher; Melheim, Anne Lene; Wangen, Vivian; Anfinset, Nils & Uleberg, Espen (1999, 01. desember). Hunnprosjektet. INTERREG II - Helleristninger i grensebygd. [Radio].  Oslo, IAKN, UiO. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Nov. 15, 2012 1:31 PM