Vivian Wangen

Norwegian version of this page
Phone +47 22859649
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)
Tags: Archaeology

Publications

 • Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Bronk Ramsey, Christopher; Martinsen, Julian Robert Post; Solli, Brit & Nesje, Atle [Show all 9 contributors for this article] (2018). The chronology of reindeer hunting on Norway's highest ice patches. Royal Society Open Science. ISSN 2054-5703. 5:171738, p. 1–10. doi: 10.1098/rsos.171738. Full text in Research Archive
 • Stene, Kathrine & Wangen, Vivian (2017). The Uplands. The deepest of forests and the highest of Mountains - Resource exploitation and landscape management in the Viking Age and early Middle Ages in Southern Norway. In Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (Ed.), Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISSN 978-1-47-247077-5. p. 160–187.
 • Nesje, Atle; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Solli, Brit; Wangen, Vivian & Ødegård, Rune Strand [Show all 10 contributors for this article] (2012). The climatic significance of artefacts related to prehistoric reindeer hunting exposed at melting ice patches in southern Norway. The Holocene. ISSN 0959-6836. 22(4), p. 485–496. doi: 10.1177/0959683611425552.

View all works in Cristin

 • Wangen, Vivian (2009). Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold. Et monument over dødsriter og kultutøvelse i yngre bronsealder og eldste jernalder. Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8084-009-7. 313 p.

View all works in Cristin

 • Wangen, Vivian (2015). Sikringsundersøkelse i Grimsdalen. Gravfunn fra yngre jernalder. In Berg-Hansen, Inger Marie (Eds.), Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-030-9. p. 77–79.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen & Eriksen, Marianne Hem [Show all 14 contributors for this article] (2013). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV]. NRK1.
 • Nesje, Atle; Finstad, E.; Pilø, Lars Holger; Isaksen, K.; Ødegård, R & Solli, B. [Show all 10 contributors for this article] (2013). Out of the ice – The climatic significance of artefacts related to prehistoric reindeer hunting melting out of ice patches in central southern Norway.
 • Vedeler, Marianne; Bergstøl, Jostein; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Nesje, Atle & Wammer, Elling Utvik [Show all 7 contributors for this article] (2013). Fonnene i fjellet minker. Flere tusen år gamle gjenstander dukker nå opp. Hittil flotteste funn er en 1700 år gammel kjortel. [Radio]. NRK. P2, Ekko - Viten..
 • Wangen, Vivian (2013). Arkeologi på Norges tak.
 • Wangen, Vivian (2012). World Roundup. Norway. By Samir Patel. [Newspaper]. Archaeology Magazine, Vol.65 Number 1, January/February2012..
 • Wangen, Vivian & Finstad, Espen (2012). 3300 år gammel bue funnet. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Næss, Ellen Marie; Solli, Brit; Wangen, Vivian; Vike, Vegard A; Eek, Ann Christine & Bjørgen, Inge [Show all 10 contributors for this article] (2011). Isens Arkeologi-funn fra fonner i fjellet.
 • Finstad, Espen; Pilø, Lars Holger & Wangen, Vivian (2011). En over tusen år gammel leirplass i Breheimen. NRK1 – Østnytt 18:40, http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/775473/. Ca 00:30-02:30 ut i sendingen. Og i NRK1 – Dagsrevyen 21, http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/775513/. Ca 16:50-18:40 ut i sendingen. [TV]. NRK.
 • Finstad, Espen; Pilø, Lars Holger; Wammer, Elling Utvik & Wangen, Vivian (2011). Leirplass smeltet frem fra Isbre. Aftenposten, lørdag 13. august 2011, s. 10. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Vedeler, Marianne; Vike, Vegard A; Wangen, Vivian & Finstad, Espen (2011). En fullstendig bevart kjortel fra 300-tallet, fra Lendbreen i Skjåk og Lom kommuner. NRK1 – Østnytt, 08.09.2011, kl. 20:57 – 20:59.http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/783578/.Ca 2:12–4:00 ut i sendingen.OgNRK1 – Dagsrevyen 19, 08.09.2011, kl. 19:26-19:28.http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/783565/. Ca 26:30-28:20 ut i sendingen. [TV]. NRK.
 • Wangen, Vivian & Solli, Brit (2011). Omvisning i utstillingen "Isens arkeologi - funn fra fonner i fjellet".
 • Wangen, Vivian (2011). Omvisning i utstillingen "Isens Arkeologi - funn fra fonner i fjellet".
 • Wangen, Vivian & Solli, Brit (2011). Isens arkeologi - funn fra fonner i fjellet.
 • Wangen, Vivian & Vedeler, Marianne (2011). Norges eldste klesplagg. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4221404.ece. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Solli, Brit & Wangen, Vivian (2011). Isens Arkeologi: Funn fra Fonner i Fjellet/The Archaeology of Ice: Finds from The Frozen Past http://www.khm.uio.no/utstillinger2/isens_arkeologi/.
 • Wangen, Vivian (2011). Commons in high-alpine areas in South Norway. Ownership rights and utilization of wild reindeer in Late Iron Age.
 • Wangen, Vivian (2010). Snøsmelting ødelegger for arkeologene. Redder bare en brøkdel av funnene. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Wangen, Vivian & Solli, Brit (2010). Artefacts Coming out of Ice-and Snow patches in High Alpine Areas in South Norway.
 • Wangen, Vivian; Finstad, Espen & Pilø, Lars Holger (2009). Kulturblikk: Finner fortida ved fonna. [Newspaper]. Nationen.
 • Wangen, Vivian; Pilø, Lars Holger & Finstad, Espen (2009). Arkeologiske funn ved Juvasshytta. [TV]. NRK.
 • Wangen, Vivian; Pilø, Lars Holger & Finstad, Espen (2009). Banebrytande funn. Vikingtidsfunn på Juvassplatået. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen / GD.
 • Solli, Brit & Wangen, Vivian (2009). Artefacts from Ice-patches in Oppland.
 • Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan & Fahre, Lena [Show all 8 contributors for this article] (2008). Katalog og utstiilingstekster til utstillingen "Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad". Katalogen (24 s.) er utgitt av Kulturhistorisk museum, UiO og Midgard historisk senter, Vestfold fylkeskommune.
 • Næss, Ellen Marie; Fahre, Lena; Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per & Gammelsaeter, Runhild [Show all 14 contributors for this article] (2008). Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad.
 • Fahre, Lena; Næss, Ellen Marie; Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per & Gammelsaeter, Runhild [Show all 15 contributors for this article] (2008). Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad.
 • Wangen, Vivian (2008). Om bakgrunnen for, og utgravningen av, de gjenbegravde skjelettene i Oseberg- og Gokstadhaugen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Wangen, Vivian (2008). Spennende - graver videre etter funn fra vikingtiden. [Newspaper]. Romerikes Blad.
 • Wangen, Vivian (2007). Gjenåpningen av Oseberg og Gokstad.
 • Wangen, Vivian (2007). Innhentingen av de gjenbegravde skjelettene fra Oseberg og Gokstad. Den faghistoriske bakgrunnen og feltarbeidet høsten 2007.
 • Wangen, Vivian (2007). De nye funnene - hvorfor unike?
 • Wangen, Vivian & Noreide, Linda (2007). Kulturminner skal få bedre pleie. [Newspaper]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Wangen, Vivian & Noreide, Linda (2007). Ny giv for fornminner på Gunnarstorp. [Newspaper]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Wangen, Vivian; Vedeler, Marianne & Kvalø, Idunn (2006). Aktuelle funn: Snøsmelting = Nye arkeologiske funn.
 • Wangen, Vivian (2006). Gravfunn i Grimsdalen. Dovrebygde. ISSN 0802-0000. p. 32–33.
 • Bårdseth, Gro Anita; Gjesvold, Per Erik; Vogt, David; Wangen, Vivian; Vikshåland, Leif Håvard & Tonning, Christer (2006). E6-prosjektet Østfold.
 • Wangen, Vivian (2006). Innsikt historie: Varmen smelter frem fortiden. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Wangen, Vivian (2006). Allsidig jeger. 700-tallsgrav rik på våpen og verktøy. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Wangen, Vivian (2006). Fant krigergrav i Grimsdalen. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Kvalø, Idunn; Vedeler, Marianne & Wangen, Vivian (2006). Unik sjanse til å se funn fra breer i Oppland! [Internet]. Oppland fylkeskommune, web.
 • Wangen, Vivian (2006). Mannsgrav åpnet i Grimsdalen. [Internet]. Oppland fylkeskommune, web.
 • Wangen, Vivian (2005). Gunnarstorp. In Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Ed.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. p. 147–148.
 • Wangen, Vivian (2005). Store Dal. In Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Ed.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. p. 362–362.
 • Melheim, Anne Lene & Wangen, Vivian (2003). Dødsriter og kultutøvelse i Skjeberg. [Radio]. Verdt å vite. P2.
 • Prescott, Christopher; Melheim, Anne Lene; Wangen, Vivian; Anfinset, Nils & Uleberg, Espen (1999). Hunnprosjektet. INTERREG II - Helleristninger i grensebygd. [Radio]. Oslo, IAKN, UiO.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Nov. 15, 2012 1:31 PM