Anette Lislerud

Norwegian version of this page
Phone +47 22851926
Username
Visiting address Frederiks gate 3 0164 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Tasks

  • Research administration
  • External funding
  • EU, ERC, EEA and NRC
  • Research Ethics
  • Data protection
  • Cristin

 

 

Tags: Research administration, External funding, EU, NRC, Research Ethics, Cristin, Data protection

Publications

  • Rødsrud, Christian Løchsen; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette & Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 15. Fyldpå 1, Emmerød 4, Gulli 6, Eikeberg 7, Tveiten 9 og Bakskjul 11 - undersøkelser uten funn. Varia. ISSN 1504-3266. p. 329–332.
  • Lislerud, Anette & Stene, Kathrine (2007). Lille Børke -boplass fra eldre jernalder med spor etter rituelle praksiser. Varia. ISSN 1504-3266. p. 119–135.

View all works in Cristin

  • Martens, Jes; Gustafson, Lillian & Lislerud, Anette (2007). Nannestad prestegård, 27/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, p. 51–53.

View all works in Cristin

Published Oct. 7, 2019 2:11 PM - Last modified Dec. 3, 2019 9:42 AM