Bjørn Vidar Johansen

Image of Bjørn Vidar Johansen
Norwegian version of this page
Phone +47 22857945
Username
Visiting address Kristian Ottosens hus Blindern Campus
Postal address Postboks 1077 Blindern 0316 OSLO

Web: https://www.muv.uio.no/English

 

Key Words:

 • Art History
 • Architecture and building preservation
 • Management of museums
 • University History
 • Documentation of collections
 • Outreach
Tags: Project management, Museums, Guided tours, Exhibitions

Publications

 • Morrison, Andrew; Bjørnstad, Nina; Martinussen, Einar Sneve; Johansen, Bjørn Vidar; Kerspern, Bastien & Dudani, Palak (2020). ‘Lexicons, literacies and design futures’. Temes de Disseny.  ISSN 2604-9155.  36, s 114- 131
 • Johansen, Bjørn Vidar (2016). Vulnerable University Architecture: Management, Use and Public Access., In Laura Stagno & Lauro Magnani (ed.),  Valorizzare il patrimonio culturale delle università. Focus su arte e architetture - Raising Awareness of Academic Heritage. A Focus on Art and Architecture.  Genova University Press.  ISBN 978-88-97752-75-2.  Artikkel.  s 59 - 71
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Ekspansjon i øst: Universitetsmuseene på Tøyen, I: Nina Berre (red.),  Byen og Blindern : Universitetet i Oslo 200 år.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-061-3.  Kapittel 3.  s 52 - 69
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Historisk museum - praktverk i jugendstil, I: Nina Berre (red.),  Byen og Blindern : Universitetet i Oslo 200 år.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-061-3.  Kapittel 2.  s 38 - 51
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Universitetets Aula. Kunnskapens og kulturens tempel, nasjonens rom, I: Ingebjørg Ydstie (red.),  Munchs laboratorium: veien til Aulaen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-90128-72-7.  Artikkel.
 • Pettersen, Bjørn Ragnvald; Enebakk, Vidar; Johansen, Bjørn Vidar & Johansen, Nils Voje (2010). "The Observatory in Oslo. Attracting Youth to the Sciences", In Valeria Zanini & Luisa Pigatto (ed.),  Astronomy amd its Instruments before and after Galileo 2010 International Astronomical Union - INAF Osservatorio Astronomico di Padova, Italy.  Cooperativa Libraria Editrice Universita di Padova.  ISBN 978-88-6129-584-1.  Kapittel.  s 461 - 469

View all works in Cristin

 • Johansen, Bjørn Vidar; Aasprang, Gunnhild Berre & Skramstad, Tone (2015). Observatoriet: Huset som fant Norge. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205472990.  96 s.

View all works in Cristin

 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Adel, akademia og jomfru på loftet.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Farmasi- og realfagshistorie på Nedre Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Funksjonalisme og vitenskap.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Funksjonalisme ved fjorden.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Historisk museum: Bull, betong og buddha.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Housing Heritage: University Architecture at Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Hovedlinjer i UiOs historie.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Munch and the University Festive Hall.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Munch and the University Festive Hall.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - arkitektur, forskning, mennesker.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - arkitektur, forskning, mennesker.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - mennesker, forskning, bygning.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - mennesker, forskning, bygning.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - mennesker, forskning, bygning.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - samlinger, utstilling og bygning.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet. Arkitektur for vitenskap.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Restoring Observatory Heritage. Hansteen, Grosch and science.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Reviving Observatory Heritage in Oslo.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Symbolikk på rektors skuldre: UiOs rektorkjede. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Universitetsarkitektur og hemmelige hager på Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Universitetshagen: Bringebær, bier og bebyggelse.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). University History and Architectural Modernism at Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2016). Det gigantiske snyltedyr. Kampen om Universitetets Aula 1907-1916.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2016). Hermelin og torskerogn.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2016). Universitetsarkitektene.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Vaalund, Anne (2016). Instrumenter og informanter.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). A better future for the past? Vulnerability and sustainability of university museums and collections.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Becoming Blindern. Architecture and Science for the 20th Century.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Den barokke krigen. I: Det nye Norge. Arkitektur og byutvikling i Oslo og Akershus 1900-1930. Fremtid for fortiden.  ISSN 0803-6349.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Fra slottspark til sommerhus. Sveitserstilen langs Oslofjorden.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Freda historie i veggane. Historisk museum.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Simplicity in Bricks. Maison de Norvége and Norwegian post-war architecture.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Sites for Science. Evolution of a University Architecture in Oslo..
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Vitenskap i veggene. Bevaring og formidling av universitetsarkitektur..
 • Rødningen, Mirjana M. & Johansen, Bjørn Vidar (2015, 01. juni). Betydningen av førsteinntrykket. [Fagblad].  Åpent rom. Et magasin for Statsbygg.
 • Borgen, Liv & Johansen, Bjørn Vidar (2014). Botanisk hage 1814-2014. Historien om en hage, I:  Botanisk hage 1814-2014. Historien om en hage..  Press Forlag.  ISBN 9788275477048.  Fagansvarlig for arkitekturomtalene.
 • Furuly, Jan Gunnar & Johansen, Bjørn Vidar (2014, 28. april). Frykter at fredet arv kan bli ødelagt.  Aftenposten.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2014). Blikk på Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2014). Historisk museum. Dokumentasjon av fredningsverdig inventar..
 • Johansen, Bjørn Vidar (2014). Vulnerable University Architecture; Management, Use and Public Access.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Dannevig, Ragnhild D. (2014). Med kniven på strupen..
 • Johansen, Bjørn Vidar & Forskerforum, . (2014, 29. april). Advarer mot å rive historiske museumslokaler. [Internett].  Forskerforum.
 • Nickelsen, Trine & Johansen, Bjørn Vidar (2014, 28. april). – Brøggers arv er truet: Originalinteriør skal ut av Geologisk museum. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Nickelsen, Trine & Johansen, Bjørn Vidar (2014, 28. april). – Universitetshistoriske verdier kan gå tapt.  Uniforum.
 • Vaalund, Anne & Johansen, Bjørn Vidar (2014). Nytelse og nytte. Hvorfor en botanisk hage i 1814?.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2013). Fysikk på roterommet. Øgrim og Ormestad 100 år.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2013). Geologisk museum. Opprinnelig inventar. Bygningshistorisk bakgrunn, registreringer og endringsprosesser..
 • Tidemann, Grethe & Johansen, Bjørn Vidar (2013, 27. mai). Som på professor Hansteens tid.  Uniforum.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Adresse Kristiania. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Hvalmuseet: Universitetsmuseet som strandet. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Kunnskapskunst. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Prevensjon og utukt. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). The Bicentennial of Yesteryear: Reflections on A University Anniversary..
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Universitetet i Oslos bygninger: Arkitekter og årstall for ferdigstillelse. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Universitetet i Oslos historie.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Vitenskap som byggestein. Universitetsmuseene på Tøyen. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Huseby, Hege (2012, 09. mai). Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?. [Fagblad].
 • Bjureke, Kristina & Johansen, Bjørn Vidar (2011). Adel, akademia og Davidia. Plante- og arkitekturvandring i Botanisk hage.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Byen og Blindern. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Byen og Blindern. Universitetet i Oslo 200 år.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Kunnskapsbanken. Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år..
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Mellom hendene. UiO på sedler og mynter. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Merkeår i Universitetet i Oslos historie. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Trygve Haavelmo: Nobelprisvinner og fiskeekspert. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar; Vaalund, Anne & Vibe, Anne-Mette (2011). Reale damer. Kvinnelige pionérer i realfagene..
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Adresse Kristiania. Universitetsjubileet i 1911..
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Attracting Youth to Science – and Preserving the Past..
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Høna eller egget? Zoologisk museum 100 år..
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Lektor med rive og relieff. Museumsnytt.  ISSN 0027-4186.  2
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Schinkel: Arkitektenes superstjerne på Karl Johan. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Sinding-Larsen: Universitetsarkitekt med olympisk medalje. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Universitetsslottet. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Zoologisk museum: Nøkternt i norsk granitt. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Vaalund, Anne (2010). Universitetsliv.Historier i svart/hvitt..
 • Lindqvist, Helene & Johansen, Bjørn Vidar (2010, 26. april). Strategisk plan i riktig retning.  Uniforum.
 • Toft, Martin & Johansen, Bjørn Vidar (2010, 09. desember). Adresse Kristiania.  Uniforum.
 • Johansen, Ann Kristin & Johansen, Bjørn Vidar (2009, 05. januar). Mosselukta kåret til kulturminne.  Moss Avis.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Anathon Aal: Teolog, filosof og eksperimentalpsykolog. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Bull: Arkitekt i jugend og sjokolade. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Grosch: Universitetsarkitekt i klassisisme. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Museumsmuseet. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Prefabrikert biolog. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Tøyen hovedgård. Adel, akademia og arkitektur. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Åse Gruda Skard. Norges Nanny.. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Sætre, Live (2009, 08. januar). - Kanskje ikke det peneste.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Pettersen, Bjørn Ragnvald; Enebakk, Vidar; Johansen, Nils Voje & Johansen, Bjørn Vidar (2009). "The Observatory in Oslo - Attracting Youth to the Sciences". Show summary
 • Tidemann, Grethe & Johansen, Bjørn Vidar (2009, 02. desember). Foto i forbifarten.  Uniforum.
 • Toft, Martin & Johansen, Bjørn Vidar (2009, 09. november). Rommet Observatoriet skjulte.  Uniforum.
 • Vaalund, Anne & Johansen, Bjørn Vidar (2009). På vei. Fotografier fra Universitetshistorisk fotobase..
 • Johansen, Bjørn Vidar (2008). Farmasibygningen: Fargerik funkis på Blindern. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2008). Mot null i Observatoriet. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (red.) (2008). Universitetshistorisk nettsted: www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2008). Urbygningen.

View all works in Cristin

Published May 28, 2015 2:37 PM - Last modified Oct. 29, 2019 10:45 AM