Bjørn Vidar Johansen

Bilete av Bjørn Vidar Johansen
English version of this page
Telefon +47 22857945
Mobiltelefon 93495303
Brukarnamn
Besøksadresse Kristian Ottosens hus Blindern
Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Kunsthistorie
 • Arkitektur og antikvariske bygningsmiljø
 • Museumsledelse
 • Universitets- og vitenskapshistorie
 • Dokumentasjon
 • Formidling

 

Publikasjonar

 • Johansen, Bjørn Vidar (2016): Vulnerable University Architecture: Management, Use and Public Access. I: Stagno, Laura; Magnani, Lauro: Valorizzare il patrimonio culturale delle università. Focus su arte e architetture - Raising Awareness of Academic Heritage. A Focus on Art and Architecture. Genova University Press. ISBN 978-88-97752-75-2. 
 • Johansen, Bjørn Vidar (2014): Arkitekturtekster. Integrert I : Liv Borgen: Historien om en hage. Botanisk hage 1814-2014. Press forlag. ISBN 978-82-7547-704-8.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Ekspansjon i øst: Universitetsmuseene på Tøyen, I: Nina Berre (red.),  Byen og Blindern : Universitetet i Oslo 200 år.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-061-3.  Kapittel 3.  s 52 - 69
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Historisk museum - praktverk i jugendstil, I: Nina Berre (red.),  Byen og Blindern : Universitetet i Oslo 200 år.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-061-3.  Kapittel 2.  s 38 - 51
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Universitetets Aula. Kunnskapens og kulturens tempel, nasjonens rom, I: Ingebjørg Ydstie (red.),  Munchs laboratorium: veien til Aulaen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-90128-72-7.  Artikkel.
 • Pettersen, Bjørn Ragnvald; Enebakk, Vidar; Johansen, Bjørn Vidar & Johansen, Nils Voje (2010). "The Observatory in Oslo. Attracting Youth to the Sciences", In Valeria Zanini & Luisa Pigatto (ed.),  Astronomy amd its Instruments before and after Galileo 2010 International Astronomical Union - INAF Osservatorio Astronomico di Padova, Italy.  Cooperativa Libraria Editrice Universita di Padova.  ISBN 978-88-6129-584-1.  Kapittel.  s 461 - 469
 • Pettersen, Bjørn Ragnvald; Enebakk, Vidar; Voje Johansen, Nils & Johansen, Bjørn Vidar (2010). The Observatory in Oslo - Attracting Youth to the Sciences, In Valeria Zanini & Luisa Pigatto (ed.),  Astronomy amd its Instruments before and after Galileo 2010 International Astronomical Union - INAF Osservatorio Astronomico di Padova, Italy.  Cooperativa Libraria Editrice Universita di Padova.  ISBN 978-88-6129-584-1.  -.  s 461 - 469
 • Johansen, Bjørn Vidar (2005). Country living in a suburb. The aspect of health in 19th century Norwegian villa architecture. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  2(3), s 244- 251
 • Morrison, Andrew; Bjørnstad, Nina; Martinussen, Einar Sneve; Johansen, Bjørn Vidar; Kerspern, Bastien & Dudani, Palak (2020). ‘Lexicons, literacies and design futures’. Temes de Disseny. ISSN 2604-9155. 36, s. 114–131.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2016). Vulnerable University Architecture: Management, Use and Public Access. . I Stagno, Laura & Magnani, Lauro (Red.), Valorizzare il patrimonio culturale delle università. Focus su arte e architetture - Raising Awareness of Academic Heritage. A Focus on Art and Architecture. Genova University Press. ISSN 978-88-97752-75-2. s. 59–71.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Universitetets Aula. Kunnskapens og kulturens tempel, nasjonens rom. I Ydstie, Ingebjørg (Red.), Munchs laboratorium: veien til Aulaen. Unipub forlag. ISSN 978-82-90128-72-7.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Historisk museum - praktverk i jugendstil. I Berre, Nina (Red.), Byen og Blindern : Universitetet i Oslo 200 år. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISSN 978-82-8154-061-3. s. 38–51.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Ekspansjon i øst: Universitetsmuseene på Tøyen. I Berre, Nina (Red.), Byen og Blindern : Universitetet i Oslo 200 år. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISSN 978-82-8154-061-3. s. 52–69.
 • Pettersen, Bjørn Ragnvald; Enebakk, Vidar; Johansen, Bjørn Vidar & Johansen, Nils Voje (2010). "The Observatory in Oslo. Attracting Youth to the Sciences". I Zanini, Valeria & Pigatto, Luisa (Red.), Astronomy amd its Instruments before and after Galileo 2010 International Astronomical Union - INAF Osservatorio Astronomico di Padova, Italy. Cooperativa Libraria Editrice Universita di Padova. ISSN 978-88-6129-584-1. s. 461–469.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Johansen, Bjørn Vidar; Aasprang, Gunnhild Berre & Skramstad, Tone (2015). Observatoriet: Huset som fant Norge. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205472990. 96 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Symbolikk på rektors skuldre: UiOs rektorkjede. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Funksjonalisme ved fjorden.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Housing Heritage: University Architecture at Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Hovedlinjer i UiOs historie.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - arkitektur, forskning, mennesker.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Farmasi- og realfagshistorie på Nedre Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - mennesker, forskning, bygning.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Funksjonalisme og vitenskap.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet. Arkitektur for vitenskap.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Munch and the University Festive Hall.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Adel, akademia og jomfru på loftet.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Historisk museum: Bull, betong og buddha.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). University History and Architectural Modernism at Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Restoring Observatory Heritage. Hansteen, Grosch and science.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Munch and the University Festive Hall.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - arkitektur, forskning, mennesker.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Universitetshagen: Bringebær, bier og bebyggelse.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Universitetsarkitektur og hemmelige hager på Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Reviving Observatory Heritage in Oslo.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - mennesker, forskning, bygning.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - mennesker, forskning, bygning.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2017). Observatoriet - samlinger, utstilling og bygning.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2016). Universitetsarkitektene.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Vaalund, Anne (2016). Instrumenter og informanter.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2016). Hermelin og torskerogn.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2016). Det gigantiske snyltedyr. Kampen om Universitetets Aula 1907-1916 .
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Freda historie i veggane. Historisk museum.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Becoming Blindern. Architecture and Science for the 20th Century.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Sites for Science. Evolution of a University Architecture in Oslo.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Den barokke krigen. I: Det nye Norge. Arkitektur og byutvikling i Oslo og Akershus 1900-1930. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). A better future for the past? Vulnerability and sustainability of university museums and collections.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Simplicity in Bricks. Maison de Norvége and Norwegian post-war architecture.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Fra slottspark til sommerhus. Sveitserstilen langs Oslofjorden.
 • Rødningen, Mirjana M. & Johansen, Bjørn Vidar (2015). Betydningen av førsteinntrykket. [Fagblad]. Åpent rom. Et magasin for Statsbygg.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2015). Vitenskap i veggene. Bevaring og formidling av universitetsarkitektur.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Dannevig, Ragnhild D. (2014). Med kniven på strupen.
 • Vaalund, Anne & Johansen, Bjørn Vidar (2014). Nytelse og nytte. Hvorfor en botanisk hage i 1814?
 • Borgen, Liv & Johansen, Bjørn Vidar (2014). Botanisk hage 1814-2014. Historien om en hage, Botanisk hage 1814-2014. Historien om en hage.. Forlaget Press. ISSN 9788275477048.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2014). Blikk på Blindern.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2014). Vulnerable University Architecture; Management, Use and Public Access.
 • Nickelsen, Trine & Johansen, Bjørn Vidar (2014). – Universitetshistoriske verdier kan gå tapt. [Avis]. Uniforum.
 • Furuly, Jan Gunnar & Johansen, Bjørn Vidar (2014). Frykter at fredet arv kan bli ødelagt. [Avis]. Aftenposten.
 • Nickelsen, Trine & Johansen, Bjørn Vidar (2014). – Brøggers arv er truet: Originalinteriør skal ut av Geologisk museum. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Forskerforum, . (2014). Advarer mot å rive historiske museumslokaler. [Internett]. Forskerforum.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2013). Fysikk på roterommet. Øgrim og Ormestad 100 år.
 • Tidemann, Grethe & Johansen, Bjørn Vidar (2013). Som på professor Hansteens tid. [Avis]. Uniforum.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Universitetet i Oslos historie.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). The Bicentennial of Yesteryear: Reflections on A University Anniversary.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Huseby, Hege (2012). Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Prevensjon og utukt. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Kunnskapskunst. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Vitenskap som byggestein. Universitetsmuseene på Tøyen. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Hvalmuseet: Universitetsmuseet som strandet. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Adresse Kristiania. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2012). Universitetet i Oslos bygninger: Arkitekter og årstall for ferdigstillelse. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Byen og Blindern. Universitetet i Oslo 200 år.
 • Bjureke, Kristina & Johansen, Bjørn Vidar (2011). Adel, akademia og Davidia. Plante- og arkitekturvandring i Botanisk hage.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Kunnskapsbanken. Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år.
 • Johansen, Bjørn Vidar; Vaalund, Anne & Vibe, Anne-Mette (2011). Reale damer. Kvinnelige pionérer i realfagene.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Mellom hendene. UiO på sedler og mynter. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Merkeår i Universitetet i Oslos historie. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Byen og Blindern. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2011). Trygve Haavelmo: Nobelprisvinner og fiskeekspert. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Attracting Youth to Science – and Preserving the Past.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Lektor med rive og relieff. Museumsnytt. ISSN 0027-4186. 2.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Universitetsslottet. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Zoologisk museum: Nøkternt i norsk granitt. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Høna eller egget? Zoologisk museum 100 år.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Vaalund, Anne (2010). Universitetsliv.Historier i svart/hvitt.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Adresse Kristiania. Universitetsjubileet i 1911.
 • Toft, Martin & Johansen, Bjørn Vidar (2010). Adresse Kristiania. [Avis]. Uniforum.
 • Lindqvist, Helene & Johansen, Bjørn Vidar (2010). Strategisk plan i riktig retning. [Avis]. Uniforum.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Sinding-Larsen: Universitetsarkitekt med olympisk medalje. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2010). Schinkel: Arkitektenes superstjerne på Karl Johan. www.muv.uio.no.
 • Pettersen, Bjørn Ragnvald; Enebakk, Vidar; Johansen, Nils Voje & Johansen, Bjørn Vidar (2009). "The Observatory in Oslo - Attracting Youth to the Sciences".
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Prefabrikert biolog. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Bull: Arkitekt i jugend og sjokolade. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Åse Gruda Skard. Norges Nanny. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Anathon Aal: Teolog, filosof og eksperimentalpsykolog . www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Tøyen hovedgård. Adel, akademia og arkitektur. www.muv.uio.no.
 • Toft, Martin & Johansen, Bjørn Vidar (2009). Rommet Observatoriet skjulte. [Avis]. Uniforum.
 • Tidemann, Grethe & Johansen, Bjørn Vidar (2009). Foto i forbifarten. [Avis]. Uniforum.
 • Vaalund, Anne & Johansen, Bjørn Vidar (2009). På vei. Fotografier fra Universitetshistorisk fotobase.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Sætre, Live (2009). - Kanskje ikke det peneste. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Johansen, Ann Kristin & Johansen, Bjørn Vidar (2009). Mosselukta kåret til kulturminne. [Avis]. Moss Avis.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Grosch: Universitetsarkitekt i klassisisme. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2009). Museumsmuseet. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar & Kolle, Iril (2008). Besøk Norges nullpunkt. [Internett]. Klikk.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2008). Urbygningen: Kultur i ny glans. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2008). Mot null i Observatoriet. www.muv.uio.no.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2008). Urbygningen.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2014). Historisk museum. Dokumentasjon av fredningsverdig inventar. Universitetet i Oslo.
 • Johansen, Bjørn Vidar (2013). Geologisk museum. Opprinnelig inventar. Bygningshistorisk bakgrunn, registreringer og endringsprosesser. Universitetet i Oslo.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 28. mai 2015 14:37 - Sist endra 1. okt. 2019 16:49