Marianne Moen

Image of Marianne Moen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850360
Mobile phone 99889630
Username
Visiting address Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Archaeology

Academic interests

My research interests include the Viking Age, mortuary archaeology and social behaviours, gender archaeology and feminist perspectives. I am currently involved in researching human sacrifice as a ritual behaviour. The production and use of archaeology knowledge interests me greatly, as does the link between uses of heritage and archaeological produced knowledge. 

 

Publications

 • Moen, Marianne & Walsh, Matthew (2021). Agents of Death: Reassessing Social Agency and Gendered Narratives of Human Sacrifice in the Viking Age. Cambridge Archaeological Journal. ISSN 0959-7743. p. 1–15. doi: 10.1017/S0959774321000111. Full text in Research Archive
 • Moen, Marianne (2020). Introducing Vikings Across Boundaries. In Aannestad, Hanne Lovise; Pedersen, Unn; Moen, Marianne; Naumann, Elise & Berg, Heidi Lund (Ed.), Vikings Across Boundaries Viking-Age Transformations – Volume II. Routledge. ISSN 9780367364526. doi: 10.4324/9780429346194.
 • Moen, Marianne (2020). Ideas of Continuity: Gender and the Illusion of the Viking Age as familiar. In Pedersen, Anne & Sindbæk, Søren M. (Ed.), Viking encounters. Proceedings of the Eighteen Viking Congress . Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788771842654.
 • Moen, Marianne (2020). Familiarity breeds remembrance: on the reiterative power of cemeteries. World archaeology. ISSN 0043-8243. 52(1), p. 35–48. doi: 10.1080/00438243.2019.1736137. Full text in Research Archive
 • Walsh, Matthew; Moen, Marianne; O'Neill, Sean; Gullbekk, Svein Harald & Willerslev, Rane (2020). Who’s Afraid of the S-word? Deviants’ Burials and Human Sacrifice. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. doi: 10.1080/00293652.2020.1850853.
 • Lund, Julie & Moen, Marianne (2019). Hunting Identities: Intersectional Perspectives on Viking Age Mortuary Expressions . Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. XXXVI, p. 142–155.
 • Moen, Marianne (2019). Gender and archaeology: Where are we now? Archaeologies: the journal of the World Archaeological Congress. ISSN 1555-8622. 15(2), p. 206–226. doi: 10.1007/s11759-019-09371-w.
 • Moen, Marianne (2015). Kommunikasjonslandskapet i Viken. In Pedersen, Anne & Sindbæk, Søren Michael (Ed.), Et fælles hav - Skagerrak og Kattegat i vikingetiden. Seminar på Nationalmuseet, København, 19.-20. september 2012. Nationalmuseet. ISSN 978-87-7602-324-9. p. 72–86.
 • Moen, Marianne (2014). Women in the Landscape. In Coleman, Nancy L. & Løkka, Nanna (Ed.), Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0129-3. p. 121–148.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Myrtveit, Aase Cathrine & Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeoffring på Verdibørsen (Inkaoffer). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeoffer på Verdibørsen (Vikingene og offerskikk). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeoffer på Verdibørsen (lederoffer). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeoffer på Verdibørsen (offer i moderne tid). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeofring på Verdibørsen (Kristningen og offer) . [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeofring på Verdibørsen (korsfestelsen). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Body parts in the bog: perceptions of personhood, value and sacrifice.
 • Moen, Marianne (2021). Intervjuet på podcasten Gone Medieval med Cat Jarman om offer i Vikingtid. [Radio]. Gone Medieval.
 • Myrtveit, Aase Cathrine & Moen, Marianne (2021). Innslag på Verdibørsen om menneskeoffer (Tema: Myrlik). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2020). Putting them in their place: On gendered behaviour, roles and assumptions thereon in Viking Age scholarship.
 • Moen, Marianne (2020). «Menneske»-ofring: et spørsmål om definisjoner.
 • Moen, Marianne (2019). Across gendered divides.
 • Moen, Marianne (2019). Gendered differences, or social similarities?
 • Moen, Marianne (2018). Gendering the Viking’s Mortuary Context.
 • Moen, Marianne (2018). But were they really people? .
 • Moen, Marianne (2018). Vikingtidens kvinner og menn.
 • Moen, Marianne (2018). Gendered differences, or social similarities?
 • Moen, Marianne (2018). Challenging Gender.
 • Moen, Marianne (2018). Legends of the Lost with Megan Fox. [TV]. Travel Channel.
 • Moen, Marianne (2017). The present in the past: why gender representations in archaeology matter.
 • Moen, Marianne (2017). The Vikings - our ancestors: The role of the Viking Age in legitimising modern gender ideology.
 • Moen, Marianne (2017). "Our customs are not yours": understanding Viking Age burial monuments as statements of otherness.
 • Moen, Marianne (2017). Beyond Binary: Gender Ideologies and realities in the Norwegian Viking Age.
 • Moen, Marianne (2016). Gender and Burial.
 • Moen, Marianne (2016). Kjønn og landskap: en undersøkelse av kjønnsroller med utgangspunkt i vikingtidens graver.
 • Moen, Marianne (2016). Dangerous Women in the Viking Age.
 • Austvoll, Knut Ivar & Moen, Marianne (2016). Erfaring med å skrive PhD-prosjekt.
 • Moen, Marianne (2019). Challenging Gender - a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape . Oslo 07-Media. Full text in Research Archive
 • Moen, Marianne (2011). The Gendered Landscape: a discussion on gender, status and power expressed in the Viking Age mortuary landscape. Archaeopress.

View all works in Cristin

Published Aug. 20, 2021 11:35 AM - Last modified Dec. 1, 2021 11:36 AM