Avtrykk av fortiden i pappmasjé

På slutten av 1800-tallet ble det samlet inn en rekke kalkeringer og avtrykk av ulike typer kirkekunst, runer, minuskler, majuskler og figurer, mange utført i pappmasjé. I dag er disse samlet i to tre-kister i arkivet ved Kulturhistorisk museum.

Innholdet i den ene tre-kisten med avtrykk av innskrifter. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

Katalog over aftryk og afgnidninger af indskrifter i oldsagsamlingens arkiv. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

Innsamlingen av innskrifter ble primært foretatt av Oluf Rygh, Ingvald Undset og Henrik Mathiesen på midten av 1800-tallet. Anledningen var trolig den nært forestående opprettelsen av runearkivet i 1887/-88. Objektene det er gjort avtrykk av består blant annet av kirkeklokker og gravsteiner. Alderen på gjenstandene det er gjort avtrykk av går over en langt periode, fra vikingtid/middelalderen og opp til 1600-tallet.

Vår kollega i runearkivet, Professor James Knirk, fant frem en liten katalog med geografisk sorterte innførsler over de avtrykkene som trolig alle finnes i de to tre-kistene i arkivet. Trolig er det Oluf Rygh som har hatt ansvaret for å føre Katalog over aftryk og afgnidninger af indskrifter i oldsagsamlingens arkiv.

I bildegalleriet har vi funnet frem to eksempler; Avtrykk av en likste med majuskler av Margreta Finsdatter fra Finnøy kirke i, den gang Stavanger Amt og avtrykk av innskripsjon på kirkeklokken i Melhus kirke i, den gang Søndre Trondhjems amt.

Teksten på kirkeklokken fra Melhus kirke, slik den fremstår på avtrykket, er:

Øverste rad:

ERLIG VEL BORDIGE MAN – OMNES SIT IENTES VENIT AD AOVAS – ESA - 55 - ANO 1585

Det latinske sitatet "Omnes sitientes venite ad Aquas" stammer fra bibelen, Esaias 55 og kan oversettes slik "Alle i som tørster, kom til vannene".

Nederste rad:

CHRISTEN FRIS OC FROV METTE HARDENBERG - HANS LAURES SON – F -

 

Galleri
Emneord: Runer, Runearkivet, Oldsaksamlingen, Oluf Rygh, Ingvald Undset, Henrik Mathiesen, Kirkekunst, Melhus kirke, Finnøy kirke
Publisert 2. feb. 2017 10:14 - Sist endra 30. mars 2020 10:43