Jan Petersens vikingtids-lappotek

Jan Petersen er velkjent for dagens arkeologer som forfatteren av sentrale bøker om vikingtidens gjenstander og typologi. Men visste du at museumsarkivet ved Kulturhistorisk museum sitter på store deler av Petersens forarbeider? Det aller meste består av Petersens egne «lappotek» over funn fra vikingtiden i Norge.

Jan Greve Thaulow Petersen Foto: Ukjent - Fra Boken: Ekrheim og Ekrheim (red) 1933, "Norges filosofer og realister", Dreyers Forlag, Stavanger.  

 

Jan Greve Thaulow Petersen ble ansatt som konservator ved Universitetets Oldsaksamling i 1915 og arbeidet her frem til han overtok som direktør ved Stavanger museum i 1923.

Blant annet ble resultatene av hans arbeid med Gabriel Gustafsons funn fra gravfeltet på Store Dal i Skjeberg publisert som første bind i serien Norske Oldfunn i 1916.

I 1919 avla Petersen doktorgrad i arkeologi med avhandlingen De Norske Vikingesverd, som fremdeles er et sentralt referanseverk for klassifisering av våpen fra vikingtid. Senere publiserte han også Vikingetidens smykker (1928) og Vikingetidens redskaper (1951).

Museumsarkivet forvalter en rekke ulike små og store ansatt-  og privatarkiver, deriblant Petersens etterlatenskaper. Fra Petersen har vi 28 arkivbokser som inneholder deler av hans forarbeider og da primært hans "lappotek". 

Petersens "lappotek" er et kartotek over vikingtidsgjenstander, men skrevet på lapper – et lappotek. I tillegg finnes det noen notatbøker som inneholder kort-kataloger og funnprotokoller.

Et eksempel på innholdet i en av boksene med Jan Petersens forarbeider. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg 

Innholdet i de 28 arkivboksene er i liten grad gjennomgått og registrert, og fremstår trolig nærmest slik det i sin tid ble levert til arkivet.

Vi kan ikke med sikkerhet si om arkivboksene inneholder forarbeider fra flere av Petersens publikasjoner, men etter noen enkle stikkprøver finner vi lapper med notater om både våpen og redskaper, samt en lapp med notater og skisse av et vikingtidssverd fra Ve i Tveit i Kristiansand.

 

 

 

 

 

 

Galleri
 
 
 

Kilder:

Jan Greve Thaulow Petersen, Wikipedia [31.5.2017] 

Ekrheim og Ekrheim (red) 1933, "Norges filosofer og realister", Dreyers Forlag, Stavanger.  

 

Emneord: Jan Petersen, Oldsaksamlingen, Kulturhistorisk museum, De norske vikingesverd
Publisert 1. juni 2017 08:33 - Sist endra 30. mars 2020 10:54