David Vogt

Associate Professor - Department of Archaeology
Norwegian version of this page
Phone +47 22851855
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Vogt, David (2015). Rock art and the importantce of style - style complexes and group Identity - South-Western United States and Mid-Scandinavia - a comparable approach. In Stebergløkken, Heidrun Marie Voldheim; Berge, Ragnhild; Lindgaard, Eva & Stuedal, Helle Vangen (Ed.), Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes.. Archaeopress. ISSN 9781784911584. p. 155–166.
 • Vogt, David (2013). Silence of Signs - Power of Symbols: Rock Art, Landscape and Social Semiotics. In Gillette, Donna L.; Greer, Mavis; Hayward, Michele Helene & Murray, William Breen (Ed.), Rock Art and Sacred Landscapes. Springer. ISSN 978-1-4614-8405-9. p. 24–47. doi: 10.1007/978-1-4614-8406-6_3.
 • Bårdseth, Gro Anita & Vogt, David (2007). Kapittel 1. Faghistorisk og administrativ bakgrunn. Varia. ISSN 1504-3266. p. 1–8.
 • Bårdseth, Gro Anita; Berg, Kristin Marie; Enzensberger, Tanaquil; Ernfridsson, Eva; Hagelia, Per & Oset, Frode [Show all 8 contributors for this article] (2007). Summary. Varia. ISSN 1504-3266. p. 113–120.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Vogt, David (2007). Fotsåler i en grav fra Jong - perspektiver på ristningssymboler og gravritualer. Viking. ISSN 0332-608X. LXX, p. 57–70.
 • Vogt, David (2002). Urban graffiti. Visuelle politiske strategier i det offentlige rom - en analogi. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer. ISSN 1503-0792.
 • Vogt, David (2001). Continuity and discontinuity in South Scandinavian Bronze Age rock art research. In Helskog, Knut (Eds.), Theoretical Perspectives in Rock Art Research. The Institute for Comparative Research in Human Culture, Novus Forlag, Oslo. ISSN 82-7099-338-7. p. 99–109.

View all works in Cristin

 • Vogt, David (2012). Østfolds helleristninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01914-7. 491 p.
 • Vogt, David (2011). Rock Carvings in Østfold and Bohuslän, South Scandinavia. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-666-7. 315 p.
 • Vogt, David (2008). Vår glemte polarhelt, Carsten Borchgrevink og Southern Cross-ekspedisjonen 1898-1900. Aschehoug & Co. ISBN 9788203291388. 288 p.
 • Vogt, David (2006). Helleristninger i Gjerpen. Skien kommune. ISBN 9788299326421. 40 p.

View all works in Cristin

 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne; Aarseth, Bjarte Einar & Vogt, David (2015). ”One stone with rock art; four documentation techniques”.
 • Bårdseth, Gro Anita; Gjesvold, Per Erik; Vogt, David; Wangen, Vivian; Vikshåland, Leif Håvard & Tonning, Christer (2006). E6-prosjektet Østfold.
 • Vogt, David (2005). Rytterfigur ved E6 Skjeberg i Østfold. [TV]. Schrödingers Katt, NRK .
 • Vogt, David (2004). Skipssymbolet i bergkunsten - opphav, spredning, datering.
 • Vogt, David (2004). When Darkness Sheds Light: A Decade of Documenting South Scandinavian Rock Art.
 • Vogt, David (2004). Forskning om og formidling av Bergkunst.
 • Vogt, David (2003). "Nattsafari på Fossum helleristningen i Gjerpen".
 • Vogt, David (2003). Helleristninger på Lista, Vest-Agder.
 • Vogt, David (2003). Nye helleristninger i Gjerpen. [Radio]. NRK Radio Telemark .
 • Vogt, David (2003). Helleristninger i Gjerpen. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Vogt, David (2003). Nye Helleristninger i Gjerpen, Telemark. [Newspaper]. Varden/Telemark Arbeiderblad.
 • Vogt, David (2003). Nye Helleristninger i Gerpen. [TV]. NRK Lokal-tv Telemark/Buskerud/Vestfold.
 • Vogt, David (2003). "Helleristninger oppleves best om natten!". [Radio]. NRK P2 "Wok".
 • Vogt, David (2003). Oppmaling av helleristninger. [Newspaper]. Fredrikstad Blad.
 • Vogt, David (2003). Østfolds helleristninger i Schrödingers Katt. [Radio]. NRK Radio Østfold.
 • Vogt, David (2003). Østfolds helleristninger i Schrödingers Katt. [TV]. NRK, TV-Østfold.
 • Vogt, David (2003). "Nattsafari helleristninger". [Newspaper]. Telemark Arbeiderblad.
 • Vogt, David (2003). Helleristninger på Lista. [Radio]. Farsund Lokalradio.
 • Vogt, David (2003). Helleristninger i Schrödingers Katt. [TV]. NRK/ Schrödingers Katt.
 • Vogt, David (2003). Datering av helleristninger i Østfold og Bohuslän - nye resultater.
 • Vogt, David (2003). Forelesninger: Nordisk Bronsealder (grunnfag Arkeologi).
 • Vogt, David (2002). Helleristnigner i Bronsealdergrav, Jong i Bærum kommune.
 • Vogt, David (2002). Helleristninger i Østfold og Bohuslän.
 • Vogt, David (2002). Helleristninger i Østfold.
 • Vogt, David (2002). Onsøys helleristninger, Onsøy blir helleristningskommune, nye funn fra Østfold.
 • Vogt, David (2002). Fra Sande til Virrik, om helleristninger og skålgroper i Vestfold.
 • Vogt, David (2002). The origin and spread of ship-figures in Scandinavian rock art.
 • Vogt, David (2001). Det forhistoriske kulturlandskapet - Fossile dyrkingsspor i Værne-Klosterområdet.
 • Vogt, David (2001). Skålgroper og helleristninger, Østfold i bronsealderen.
 • Vogt, David (2001). Christopher Chippindale and Paul S. Tacson (eds.): The Archaeology of Rock Art. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 373 pp. ISBN 0521-57619-9. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 34(2), p. 114–116.
 • Vogt, David (2001). Skandinavisk Bronsealder, Forelesning II.
 • Vogt, David (2001). Skandinavisk bronsealder Forelesning I.
 • Vogt, David (2000). Helleristninger i Gjerpen, Telemark. Nye perspektiver på helleristninger og landskap.
 • Vogt, David (2000). Helleristninger i Val Camonica, Italia.
 • Vogt, David (2000). Konservering og skjøtselstiltak på veideristningen Drotten i Oppland.
 • Vogt, David (1999). Helleristninger i Vestfold.
 • Vogt, David (1999). Helleristninger i Østfold.
 • Vogt, David (1999). Helleristninger i Østfold, nye perspektiver på landskap og fortolkning.
 • Vogt, David (1999). Dokumentasjon av helleristninger, Forskningshistorie, ny teknologi og erfaringer i Interreg II.
 • Vogt, David (1999). Syd-Skandinaviske helleristninger, datering og fortolkning, gamle og nye perspektiver.
 • Vogt, David (1999). Veideristninger i Norge, datering og fortolkning.
 • Vogt, David (1999). Dokumentasjon av Helleristninger i regi av Interreg II i Østfold.
 • Vogt, David (1999). Dokumentasjon av helleristninger.
 • Vogt, David (2006). Helleristninger i Østfold og Bohuslän. En analyse av det økonomiske og politiske landskap. Unipub forlag.
 • Simonsen, Margrete Figenschou; Vogt, David & Goldhahn, Joakim (2005). Fotsåleristninger i gravkontekst: Jong - et nytt funn fra Øst-Norge Mellan Sten och järn Del II Gotarc Serie C. Arkeologiska Skrifter No 59 Del II. Göteborg, Göteborgs Universitet, Institutionen för Arkeologi. ISSN 91-85245-10-0.
 • Vogt, David (2000). Helleristninger i Onsøy - Fredrikstad kommune, Østfold. Universitetets Kulturhistoriske Museer/Oldsaksamlingen. ISSN 82-7181-162-2. 50.
 • Vogt, David (1998). Dekonstruksjon - rekonstruksjon, Helleristninger og landskap i Østfold. Universitetet i Tromsø. ISSN 1500-5127.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Nov. 13, 2012 8:57 PM