David Vogt

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22851855
Mobiltelefon +47 91382251
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Vogt, David (2015). Rock art and the importantce of style - style complexes and group Identity - South-Western United States and Mid-Scandinavia - a comparable approach., In Heidrun Marie Voldheim Stebergløkken; Ragnhild Berge; Eva Lindgaard & Helle Vangen Stuedal (ed.),  Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes..  Archaeopress.  ISBN 9781784911584.  Artikkel.  s 155 - 166
 • Vogt, David (2013). Silence of Signs - Power of Symbols: Rock Art, Landscape and Social Semiotics, In Donna L. Gillette; Mavis Greer; Michele Helene Hayward & William Breen Murray (ed.),  Rock Art and Sacred Landscapes.  Springer.  ISBN 978-1-4614-8405-9.  Kapittel 3.  s 24 - 47
 • Bårdseth, Gro Anita; Berg, Kristin Marie; Enzensberger, Tanaquil; Ernfridsson, Eva; Hagelia, Per; Oset, Frode; Vogt, David & Vikshåland, Leif Håvard (2007). Summary. Varia.  ISSN 1504-3266.  (68), s 113- 120
 • Bårdseth, Gro Anita & Vogt, David (2007). Kapittel 1. Faghistorisk og administrativ bakgrunn. Varia.  ISSN 1504-3266.  (68), s 1- 8
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Vogt, David (2007). Fotsåler i en grav fra Jong - perspektiver på ristningssymboler og gravritualer. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXX, s 57- 70
 • Vogt, David (2002). Urban graffiti. Visuelle politiske strategier i det offentlige rom - en analogi. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.
 • Vogt, David (2001). Continuity and discontinuity in South Scandinavian Bronze Age rock art research, In Knut Helskog (ed.),  Theoretical Perspectives in Rock Art Research.  The Institute for Comparative Research in Human Culture, Novus Forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-338-7.  s 99 - 109

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Vogt, David (2012). Østfolds helleristninger. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01914-7.  491 s.
 • Vogt, David (2011). Rock Carvings in Østfold and Bohuslän, South Scandinavia. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-666-7.  315 s.
 • Vogt, David (2008). Vår glemte polarhelt, Carsten Borchgrevink og Southern Cross-ekspedisjonen 1898-1900. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203291388.  288 s.
 • Vogt, David (2006). Helleristninger i Gjerpen. Skien kommune.  ISBN 9788299326421.  40 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne; Aarseth, Bjarte Einar & Vogt, David (2015). ”One stone with rock art; four documentation techniques”.
 • Vogt, David (2006). Helleristninger i Østfold og Bohuslän. En analyse av det økonomiske og politiske landskap. Vis sammendrag
 • Bårdseth, Gro Anita; Gjesvold, Per Erik; Vogt, David; Wangen, Vivian; Vikshåland, Leif Håvard & Tonning, Christer (2006). E6-prosjektet Østfold. [www ]. Vis sammendrag
 • Simonsen, Margrete Figenschou; Vogt, David & Goldhahn, Joakim (red.) (2005). Fotsåleristninger i gravkontekst: Jong - et nytt funn fra Øst-Norge Mellan Sten och järn Del II Gotarc Serie C. Arkeologiska Skrifter No 59 Del II.
 • Vogt, David (2005, 02. november). Rytterfigur ved E6 Skjeberg i Østfold. [TV].  Schrödingers Katt, NRK.
 • Vogt, David (2004). Forskning om og formidling av Bergkunst.
 • Vogt, David (2004). Skipssymbolet i bergkunsten - opphav, spredning, datering.
 • Vogt, David (2004). When Darkness Sheds Light: A Decade of Documenting South Scandinavian Rock Art.
 • Vogt, David (2003). Datering av helleristninger i Østfold og Bohuslän - nye resultater.
 • Vogt, David (2003, 14. april). Helleristninger i Gjerpen.  Aftenposten.
 • Vogt, David (2003, 09. oktober). Helleristninger i Schrödingers Katt. [TV].  NRK/ Schrödingers Katt.
 • Vogt, David (2003, 02. juni). "Helleristninger oppleves best om natten!". [Radio].  NRK P2 "Wok".
 • Vogt, David (2003, 14. juni). Helleristninger på Lista. [Radio].  Farsund Lokalradio.
 • Vogt, David (2003). Helleristninger på Lista, Vest-Agder.
 • Vogt, David (2003, 24. april). "Nattsafari helleristninger".  Telemark Arbeiderblad.
 • Vogt, David (2003). "Nattsafari på Fossum helleristningen i Gjerpen".
 • Vogt, David (2003, 24. april). Nye Helleristninger i Gerpen. [TV].  NRK Lokal-tv Telemark/Buskerud/Vestfold.
 • Vogt, David (2003, 24. april). Nye Helleristninger i Gjerpen, Telemark.  Varden/Telemark Arbeiderblad.
 • Vogt, David (2003, 14. april). Nye helleristninger i Gjerpen. [Radio].  NRK Radio Telemark.
 • Vogt, David (2003, 30. april). Oppmaling av helleristninger.  Fredrikstad Blad.
 • Vogt, David (2003, 09. oktober). Østfolds helleristninger i Schrödingers Katt. [Radio].  NRK Radio Østfold.
 • Vogt, David (2003, 09. oktober). Østfolds helleristninger i Schrödingers Katt. [TV].  NRK, TV-Østfold.
 • Vogt, David (2003). Forelesninger: Nordisk Bronsealder (grunnfag Arkeologi).
 • Vogt, David (2002). Fra Sande til Virrik, om helleristninger og skålgroper i Vestfold.
 • Vogt, David (2002). Helleristnigner i Bronsealdergrav, Jong i Bærum kommune.
 • Vogt, David (2002). Helleristninger i Østfold.
 • Vogt, David (2002). Helleristninger i Østfold og Bohuslän.
 • Vogt, David (2002). Onsøys helleristninger, Onsøy blir helleristningskommune, nye funn fra Østfold.
 • Vogt, David (2002). The origin and spread of ship-figures in Scandinavian rock art.
 • Vogt, David (2001). Christopher Chippindale and Paul S. Tacson (eds.): The Archaeology of Rock Art. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 373 pp. ISBN 0521-57619-9. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  34(2), s 114- 116
 • Vogt, David (2001). Det forhistoriske kulturlandskapet - Fossile dyrkingsspor i Værne-Klosterområdet.
 • Vogt, David (2001). Skandinavisk Bronsealder, Forelesning II.
 • Vogt, David (2001). Skandinavisk bronsealder Forelesning I.
 • Vogt, David (2001). Skålgroper og helleristninger, Østfold i bronsealderen.
 • Vogt, David (2000). Helleristninger i Gjerpen, Telemark. Nye perspektiver på helleristninger og landskap.
 • Vogt, David (2000). Helleristninger i Onsøy - Fredrikstad kommune, Østfold.
 • Vogt, David (2000). Helleristninger i Val Camonica, Italia.
 • Vogt, David (2000). Konservering og skjøtselstiltak på veideristningen Drotten i Oppland.
 • Vogt, David (1999). Helleristninger i Vestfold.
 • Vogt, David (1999). Dokumentasjon av Helleristninger i regi av Interreg II i Østfold.
 • Vogt, David (1999). Dokumentasjon av helleristninger.
 • Vogt, David (1999). Dokumentasjon av helleristninger, Forskningshistorie, ny teknologi og erfaringer i Interreg II.
 • Vogt, David (1999). Helleristninger i Østfold.
 • Vogt, David (1999). Helleristninger i Østfold, nye perspektiver på landskap og fortolkning.
 • Vogt, David (1999). Syd-Skandinaviske helleristninger, datering og fortolkning, gamle og nye perspektiver.
 • Vogt, David (1999). Veideristninger i Norge, datering og fortolkning.
 • Vogt, David (1998). Dekonstruksjon - rekonstruksjon, Helleristninger og landskap i Østfold.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 13. nov. 2012 15:30