David Vogt

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22851855
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Vogt, David (2015). Rock art and the importantce of style - style complexes and group Identity - South-Western United States and Mid-Scandinavia - a comparable approach. I Stebergløkken, Heidrun Marie Voldheim; Berge, Ragnhild; Lindgaard, Eva & Stuedal, Helle Vangen (Red.), Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes.. Archaeopress. ISSN 9781784911584. s. 155–166.
 • Vogt, David (2013). Silence of Signs - Power of Symbols: Rock Art, Landscape and Social Semiotics. I Gillette, Donna L.; Greer, Mavis; Hayward, Michele Helene & Murray, William Breen (Red.), Rock Art and Sacred Landscapes. Springer. ISSN 978-1-4614-8405-9. s. 24–47. doi: 10.1007/978-1-4614-8406-6_3.
 • Bårdseth, Gro Anita & Vogt, David (2007). Kapittel 1. Faghistorisk og administrativ bakgrunn. Varia. ISSN 1504-3266. s. 1–8.
 • Bårdseth, Gro Anita; Berg, Kristin Marie; Enzensberger, Tanaquil; Ernfridsson, Eva; Hagelia, Per & Oset, Frode [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Summary. Varia. ISSN 1504-3266. s. 113–120.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Vogt, David (2007). Fotsåler i en grav fra Jong - perspektiver på ristningssymboler og gravritualer. Viking. ISSN 0332-608X. LXX, s. 57–70.
 • Vogt, David (2002). Urban graffiti. Visuelle politiske strategier i det offentlige rom - en analogi. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer. ISSN 1503-0792.
 • Vogt, David (2001). Continuity and discontinuity in South Scandinavian Bronze Age rock art research. I Helskog, Knut (Red.), Theoretical Perspectives in Rock Art Research. The Institute for Comparative Research in Human Culture, Novus Forlag, Oslo. ISSN 82-7099-338-7. s. 99–109.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Vogt, David (2012). Østfolds helleristninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01914-7. 491 s.
 • Vogt, David (2011). Rock Carvings in Østfold and Bohuslän, South Scandinavia. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-666-7. 315 s.
 • Vogt, David (2008). Vår glemte polarhelt, Carsten Borchgrevink og Southern Cross-ekspedisjonen 1898-1900. Aschehoug & Co. ISBN 9788203291388. 288 s.
 • Vogt, David (2006). Helleristninger i Gjerpen. Skien kommune. ISBN 9788299326421. 40 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne; Aarseth, Bjarte Einar & Vogt, David (2015). ”One stone with rock art; four documentation techniques”.
 • Bårdseth, Gro Anita; Gjesvold, Per Erik; Vogt, David; Wangen, Vivian; Vikshåland, Leif Håvard & Tonning, Christer (2006). E6-prosjektet Østfold.
 • Vogt, David (2005). Rytterfigur ved E6 Skjeberg i Østfold. [TV]. Schrödingers Katt, NRK .
 • Vogt, David (2004). Skipssymbolet i bergkunsten - opphav, spredning, datering.
 • Vogt, David (2004). When Darkness Sheds Light: A Decade of Documenting South Scandinavian Rock Art.
 • Vogt, David (2004). Forskning om og formidling av Bergkunst.
 • Vogt, David (2003). "Nattsafari på Fossum helleristningen i Gjerpen".
 • Vogt, David (2003). Helleristninger på Lista, Vest-Agder.
 • Vogt, David (2003). Nye helleristninger i Gjerpen. [Radio]. NRK Radio Telemark .
 • Vogt, David (2003). Helleristninger i Gjerpen. [Avis]. Aftenposten.
 • Vogt, David (2003). Nye Helleristninger i Gjerpen, Telemark. [Avis]. Varden/Telemark Arbeiderblad.
 • Vogt, David (2003). Nye Helleristninger i Gerpen. [TV]. NRK Lokal-tv Telemark/Buskerud/Vestfold.
 • Vogt, David (2003). "Helleristninger oppleves best om natten!". [Radio]. NRK P2 "Wok".
 • Vogt, David (2003). Oppmaling av helleristninger. [Avis]. Fredrikstad Blad.
 • Vogt, David (2003). Østfolds helleristninger i Schrödingers Katt. [Radio]. NRK Radio Østfold.
 • Vogt, David (2003). Østfolds helleristninger i Schrödingers Katt. [TV]. NRK, TV-Østfold.
 • Vogt, David (2003). "Nattsafari helleristninger". [Avis]. Telemark Arbeiderblad.
 • Vogt, David (2003). Helleristninger på Lista. [Radio]. Farsund Lokalradio.
 • Vogt, David (2003). Helleristninger i Schrödingers Katt. [TV]. NRK/ Schrödingers Katt.
 • Vogt, David (2003). Datering av helleristninger i Østfold og Bohuslän - nye resultater.
 • Vogt, David (2003). Forelesninger: Nordisk Bronsealder (grunnfag Arkeologi).
 • Vogt, David (2002). Helleristnigner i Bronsealdergrav, Jong i Bærum kommune.
 • Vogt, David (2002). Helleristninger i Østfold og Bohuslän.
 • Vogt, David (2002). Helleristninger i Østfold.
 • Vogt, David (2002). Onsøys helleristninger, Onsøy blir helleristningskommune, nye funn fra Østfold.
 • Vogt, David (2002). Fra Sande til Virrik, om helleristninger og skålgroper i Vestfold.
 • Vogt, David (2002). The origin and spread of ship-figures in Scandinavian rock art.
 • Vogt, David (2001). Det forhistoriske kulturlandskapet - Fossile dyrkingsspor i Værne-Klosterområdet.
 • Vogt, David (2001). Skålgroper og helleristninger, Østfold i bronsealderen.
 • Vogt, David (2001). Christopher Chippindale and Paul S. Tacson (eds.): The Archaeology of Rock Art. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 373 pp. ISBN 0521-57619-9. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 34(2), s. 114–116.
 • Vogt, David (2001). Skandinavisk Bronsealder, Forelesning II.
 • Vogt, David (2001). Skandinavisk bronsealder Forelesning I.
 • Vogt, David (2000). Helleristninger i Gjerpen, Telemark. Nye perspektiver på helleristninger og landskap.
 • Vogt, David (2000). Helleristninger i Val Camonica, Italia.
 • Vogt, David (2000). Konservering og skjøtselstiltak på veideristningen Drotten i Oppland.
 • Vogt, David (1999). Helleristninger i Vestfold.
 • Vogt, David (1999). Helleristninger i Østfold.
 • Vogt, David (1999). Helleristninger i Østfold, nye perspektiver på landskap og fortolkning.
 • Vogt, David (1999). Dokumentasjon av helleristninger, Forskningshistorie, ny teknologi og erfaringer i Interreg II.
 • Vogt, David (1999). Syd-Skandinaviske helleristninger, datering og fortolkning, gamle og nye perspektiver.
 • Vogt, David (1999). Veideristninger i Norge, datering og fortolkning.
 • Vogt, David (1999). Dokumentasjon av Helleristninger i regi av Interreg II i Østfold.
 • Vogt, David (1999). Dokumentasjon av helleristninger.
 • Vogt, David (2006). Helleristninger i Østfold og Bohuslän. En analyse av det økonomiske og politiske landskap. Unipub forlag.
 • Simonsen, Margrete Figenschou; Vogt, David & Goldhahn, Joakim (2005). Fotsåleristninger i gravkontekst: Jong - et nytt funn fra Øst-Norge Mellan Sten och järn Del II Gotarc Serie C. Arkeologiska Skrifter No 59 Del II. Göteborg, Göteborgs Universitet, Institutionen för Arkeologi. ISSN 91-85245-10-0.
 • Vogt, David (2000). Helleristninger i Onsøy - Fredrikstad kommune, Østfold. Universitetets Kulturhistoriske Museer/Oldsaksamlingen. ISSN 82-7181-162-2. 50.
 • Vogt, David (1998). Dekonstruksjon - rekonstruksjon, Helleristninger og landskap i Østfold. Universitetet i Tromsø. ISSN 1500-5127.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 13. nov. 2012 15:30