Ingunn Marit Røstad

Associate Professor - Department of Archaeology
Image of Ingunn Marit Røstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22859622
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Archaeology, jewellery

Publications

 • Røstad, Ingunn Marit (2021). First Ladies. Ornamental Bow Brooches and the Negotiation of Elite Female Status and Roles in Iron-Age Norway (c. 400-900 AD). Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. 29(1), p. 89–121. doi: 10.37718/CSA.2021.10. Full text in Research Archive
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2021). Echoes of the Past: Women, Memories and Disc-on-Bow Brooches in Vendel- A nd Viking-period Scandinavia. European Journal of Archaeology. ISSN 1461-9571. 24(1), p. 89–107. doi: 10.1017/eaa.2020.23. Full text in Research Archive
 • Kristoffersen, Siv & Røstad, Ingunn Marit (2020). Spenner i en overgangstid. Sene småspenner i den turbulente overgangen mellom eldre og yngre jernalder. Viking. ISSN 0332-608X. LXXXIII(1), p. 13–33. doi: 10.5617/viking.8244. Full text in Research Archive
 • Røstad, Ingunn Marit (2020). The Åker Assemblage - Fit for a King? A New Account and Discussion of a Collection of Treasure of the Norwegian Merovingian Period. Medieval Archaeology. ISSN 0076-6097. 64(1), p. 1–30. doi: 10.1080/00766097.2020.1754647. Full text in Research Archive
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Røstad, Ingunn Marit (2020). The Merovingian Period in Hedmark in a bird's-eye view. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 175–186. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Full text in Research Archive
 • Røstad, Ingunn Marit (2019). I Åkerfunnets skygge. En fornem merovingertidskvinnes grav fra Åker i Hedmark. Fornvännen. ISSN 0015-7813. 114(1), p. 12–27. Full text in Research Archive
 • Røstad, Ingunn Marit (2018). The immortal brooch. The tradition of great ornamental bow brooches in Migration and Merovingian Period Norway . In Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (Ed.), Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59724-5. p. 73–101. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.51.
 • Vedeler, Marianne; Kristoffersen, Siv & Røstad, Ingunn Marit (2018). Dressed for Ritual, Dressed for Life. A Migration-Period Grave from Sande in Norway. Medieval Archaeology. ISSN 0076-6097. 62(1), p. 1–27. doi: 10.1080/00766097.2018.1451470.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2015). Mot en ny tid? Merovingertidens ryggknappspenner som uttrykk for endring og erindring. In Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Ed.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. p. 181–210.
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). Draktspenner i folkevandringstid: Smykker, folk og småkongedømmer. In Hedeager, Lotte & Forseth, Lars (Ed.), Dalemfunnet. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8084-203-9. p. 55–67.
 • Kutzke, Hartmut; Røstad, Ingunn Marit & Vedeler, Marianne (2015). Verden vil bedras. Kopiering og manipulering av smykker. In Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Ed.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. p. 155–176.
 • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (2015). Om smykker og personlig utsmykning. In Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Ed.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. p. 7–16.
 • Røstad, Ingunn Marit (2012). En fremmed fugl: "Danske" smykker og forbindelser på Østlandet i overgangen mellom vikingtid og middelalder. Viking. ISSN 0332-608X. 75, p. 181–210.
 • Røstad, Ingunn Marit (2011). Beseglet og tapt : historien om Ingbret Olsens seglstamp. Viking. ISSN 0332-608X. 74, p. 265–278.
 • Røstad, Ingunn Marit (2008). En liten perle: om perler og magi i folkevandringstid. In Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (Ed.), Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-334-9. p. 439–450.
 • Røstad, Ingunn Marit (2008). Fugl eller fisk? En liten fugleformet spenne fra merovingertid. Viking. ISSN 0332-608X. LXXI, p. 103–114.
 • Røstad, Ingunn Marit (2003). Fra saksisk leiesoldat til prins Beowulf - Skandinavisk identitet i angelsaksisk England ca 450 - 800 e.Kr. Primitive tider. ISSN 1501-0430. p. 7–21.
 • Røstad, Ingunn Marit (2003). Båten som symbol i jernalderen og jernalderforskningen. Viking. ISSN 0332-608X. LXVI, p. 31–48.
 • Røstad, Ingunn Marit (2002). Gravhaugen på Skulberg - Branngraver, tradisjon og endring i eldre jernalder. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer. ISSN 1503-0792. 1, p. 267–278.

View all works in Cristin

 • Røstad, Ingunn Marit (2021). The Language of Jewellery. Dress-accessories and Negotiations of Identity in Scandinavia, c. AD 400-650/700. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-71620-2. 32(-). 391 p.
 • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Katherine & Mansrud, Anja (2020). Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings. Museum of Cultural History, University of Oslo. ISBN 978-82-8084-212-1. 76 p.
 • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Kathrine & Mansrud, Anja (2020). Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.). . Kulturhistorisk Museum.
 • Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59724-5. 230 p.
 • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (2015). Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISBN 9788283050226.

View all works in Cristin

 • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Katherine & Mansrud, Anja (2020). Foreword, Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings. Museum of Cultural History, University of Oslo. ISSN 978-82-8084-212-1. p. 5–7.
 • Røstad, Ingunn Marit (2020). Jewellery filled with power and life, Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings. Museum of Cultural History, University of Oslo. ISSN 978-82-8084-212-1. p. 44–50.
 • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Katherine & Mansrud, Anja (2020). Forord. In Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Kathrine & Mansrud, Anja (Ed.), Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.). . Kulturhistorisk Museum. p. 5–7.
 • Røstad, Ingunn Marit (2020). Smykker fylt med kraft og liv. In Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Kathrine & Mansrud, Anja (Ed.), Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.). . Kulturhistorisk Museum. p. 45–50.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2020). Stories in gold and red- brooches and the past in the early Viking age. Cambridge Core Blog.
 • Røstad, Ingunn Marit & Kristoffersen, Siv (2020). The hidden animals, Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings. Museum of Cultural History, University of Oslo. ISSN 978-82-8084-212-1. p. 38–43.
 • Røstad, Ingunn Marit & Kristoffersen, Siv (2020). De skjulte dyrene. In Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Kathrine & Mansrud, Anja (Ed.), Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.). . Kulturhistorisk Museum. p. 38–43.
 • Krogness, Henriette Louise & Røstad, Ingunn Marit (2018). Radiokontakten 22.11.2018 om smykker og kroppspynt. [Radio]. NRK P1+.
 • Røstad, Ingunn Marit (2018). Hva kan smykker fortelle oss om fortidens mennesker? Norgeshistorien på nett.
 • Røstad, Ingunn Marit (2018). Åker in Hedmark - A 6th Century Site that survived the Great Change.
 • Røstad, Ingunn Marit (2017). Åkerfunnet: Nytt om praktfunnet fra merovingertid.
 • Røstad, Ingunn Marit (2017). Åkerfunnet – Nytt om praktfunnet fra merovingertid.
 • Røstad, Ingunn Marit (2016). Den udødelige spennen – praktspennetradisjonen i folkevandringstid og merovingertid.
 • Røstad, Ingunn Marit (2016). Åkerfunnet – en konge verdig?
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2016). Garnet Jewellery in Norway during the Merovingian and Viking Period.
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). Forfalskninger og etterligninger av smykker.
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). Mellom småkongetid og rikssamling: Samfunnsendringer og skiftende smykkemoter på 500-tallet.
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). Krise eller kontinuitet på 500-tallet: Samfunnsendringer og skiftende smykkemoter.
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). The immortal brooch: The tradition of the great ornamental bow-brooches in the migration and Merovingian period. .
 • Kristoffersen, Siv; Røstad, Ingunn Marit & Vedeler, Marianne (2014). The Sande Find.
 • Røstad, Ingunn Marit (2013). Danske’ smykker i ‘norsk’ vikingtid.
 • Rundberget, Bernt; Aannestad, Hanne Lovise & Røstad, Ingunn Marit (2013). Sigurd (11) fant vikingegrav på gården. [Internet]. Lågendalsposten.
 • Røstad, Ingunn Marit (2010). Gullsverdknappen fra Øberg. Ida. Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen Historielags årbok.. p. 122–124.
 • Røstad, Ingunn Marit & Grydeland, Ivar (2008). Gudehov og gullgubber på Hov. [Radio]. NRK P2 / Verdt å vite.
 • Røstad, Ingunn Marit & Ashraf, Fawad (2008). NRK Østlandsendingen, innslag om Vikingtidssverd funnet på Skøyen i Oslo. [TV]. NRK1 Østlandssendingen.
 • Røstad, Ingunn Marit & Ashraf, Fawad (2008). Norge i dag. Innslag om funn av vikingtidssverd fra Skøyen i Oslo. [TV]. NRK1.
 • Røstad, Ingunn Marit & Franck-Nielsen, Øystein (2007). Gull alt som glimrer. [Newspaper]. Vårt land.
 • Røstad, Ingunn Marit (2004). Oppgjør med gamle stereotypier. Anmeldelse av Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen: Samenes historie fram til 1750. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Røstad, Ingunn Marit (2001). Grundig om båtgraver fra Gamla Uppsala. Anmeldelse av Else Nordahl: Båtgravar i Gamla Uppsala. Spår av en vikingatida högreståndsmiljö. Med bidrag av Anita Malmius, Petra Molnar, Anna Kjellström och Bengt Schönbäck. Aun 29. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 14, p. 169–172.
 • Røstad, Ingunn Marit (2021). Dress-accessories from Migration and Early Merovingian-period Scandinavia, c. AD 400-650/700. DUO.
 • Røstad, Ingunn Marit (2016). Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400–650/700 e.Kr. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:16 PM