Ingunn Marit Røstad

Associate Professor - Department of Archaeology
Image of Ingunn Marit Røstad
Norwegian version of this page
Phone +47-22859622
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Archaeology, jewellery

Publications

 • Vedeler, Marianne; Kristoffersen, Siv & Røstad, Ingunn Marit (2018). Dressed for Ritual, Dressed for Life. A Migration-Period Grave from Sande in Norway. Medieval Archaeology.  ISSN 0076-6097.  62(1), s 1- 27 . doi: 10.1080/00766097.2018.1451470
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2015). Mot en ny tid? Merovingertidens ryggknappspenner som uttrykk for endring og erindring., I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 8.  s 181 - 210
 • Kutzke, Hartmut; Røstad, Ingunn Marit & Vedeler, Marianne (2015). Verden vil bedras. Kopiering og manipulering av smykker, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 7.  s 155 - 176
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). Draktspenner i folkevandringstid: Smykker, folk og småkongedømmer., I: Lotte Hedeager & Lars Forseth (red.),  Dalemfunnet.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-203-9.  Kapittel 6.  s 55 - 67
 • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (2015). Om smykker og personlig utsmykning, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Innledning.  s 7 - 16
 • Røstad, Ingunn Marit (2012). En fremmed fugl: "Danske" smykker og forbindelser på Østlandet i overgangen mellom vikingtid og middelalder. Viking.  ISSN 0332-608X.  75, s 181- 210
 • Røstad, Ingunn Marit (2011). Beseglet og tapt : historien om Ingbret Olsens seglstamp. Viking.  ISSN 0332-608X.  74, s 265- 278
 • Røstad, Ingunn Marit (2008). En liten perle: om perler og magi i folkevandringstid, I: Konstantinos Chilidis; Julie Lund & Christopher Prescott (red.),  Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-334-9.  32.  s 439 - 450
 • Røstad, Ingunn Marit (2008). Fugl eller fisk? En liten fugleformet spenne fra merovingertid. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXI, s 103- 114
 • Røstad, Ingunn Marit (2003). Båten som symbol i jernalderen og jernalderforskningen. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXVI, s 31- 48
 • Røstad, Ingunn Marit (2003). Fra saksisk leiesoldat til prins Beowulf - Skandinavisk identitet i angelsaksisk England ca 450 - 800 e.Kr. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (5), s 7- 21
 • Røstad, Ingunn Marit (2002). Gravhaugen på Skulberg - Branngraver, tradisjon og endring i eldre jernalder. Skrifter / Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.  1, s 267- 278 Show summary

View all works in Cristin

 • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (red.) (2015). Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.

View all works in Cristin

 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2016). Garnet Jewellery in Norway during the Merovingian and Viking Period..
 • Røstad, Ingunn Marit (2016). Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400–650/700 e.Kr..
 • Kristoffersen, Siv; Røstad, Ingunn Marit & Vedeler, Marianne (2014). The Sande Find.
 • Rundberget, Bernt; Aannestad, Hanne Lovise & Røstad, Ingunn Marit (2013, 22. juni). Sigurd (11) fant vikingegrav på gården. [Internett].  Lågendalsposten.
 • Røstad, Ingunn Marit (2010). Gullsverdknappen fra Øberg. Ida. Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen Historielags årbok..  s 122- 124
 • Røstad, Ingunn Marit & Ashraf, Fawad (2008, 25. april). NRK Østlandsendingen, innslag om Vikingtidssverd funnet på Skøyen i Oslo. [TV].  NRK1 Østlandssendingen.
 • Røstad, Ingunn Marit & Ashraf, Fawad (2008, 25. april). Norge i dag. Innslag om funn av vikingtidssverd fra Skøyen i Oslo. [TV].  NRK1.
 • Røstad, Ingunn Marit & Grydeland, Ivar (2008, 20. november). Gudehov og gullgubber på Hov. [Radio].  NRK P2 / Verdt å vite.
 • Røstad, Ingunn Marit & Franck-Nielsen, Øystein (2007, 27. april). Gull alt som glimrer.  Vårt land.
 • Røstad, Ingunn Marit (2004). Oppgjør med gamle stereotypier. Anmeldelse av Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen: Samenes historie fram til 1750. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (3), s 48
 • Røstad, Ingunn Marit (2001). Grundig om båtgraver fra Gamla Uppsala. Anmeldelse av Else Nordahl: Båtgravar i Gamla Uppsala. Spår av en vikingatida högreståndsmiljö. Med bidrag av Anita Malmius, Petra Molnar, Anna Kjellström och Bengt Schönbäck. Aun 29. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  14, s 169- 172

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified July 15, 2016 5:24 PM