Ingunn Marit Røstad

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Ingunn Marit Røstad
English version of this page
Telefon +47 22859622
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi, smykker

Publikasjonar

 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2021). Echoes of the Past: Women, Memories and Disc-on-Bow Brooches in Vendel- A nd Viking-period Scandinavia. European Journal of Archaeology.  ISSN 1461-9571.  24(1), s 89- 107 . doi: 10.1017/eaa.2020.23
 • Kristoffersen, Siv & Røstad, Ingunn Marit (2020). Spenner i en overgangstid. Sene småspenner i den turbulente overgangen mellom eldre og yngre jernalder.. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXXIII(1), s 13- 33 . doi: 10.5617/viking.8244 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Røstad, Ingunn Marit (2020). Hedmarkens merovingertid i et fugleperspektiv, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  Kapittel 8.  s 175 - 186 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røstad, Ingunn Marit (2020). The Åker Assemblage - Fit for a King? A New Account and Discussion of a Collection of Treasure of the Norwegian Merovingian Period. Medieval Archaeology.  ISSN 0076-6097.  64(1), s 1- 30 . doi: 10.1080/00766097.2020.1754647 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røstad, Ingunn Marit (2019). I Åkerfunnets skygge. En fornem merovingertidskvinnes grav fra Åker i Hedmark.. Fornvännen.  ISSN 0015-7813.  114(1), s 12- 27 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røstad, Ingunn Marit (2018). The immortal brooch. The tradition of great ornamental bow brooches in Migration and Merovingian Period Norway, In Marianne Vedeler; Ingunn Marit Røstad; Siv Kristoffersen & Ann Zanette Tsigaridas Glørstad (ed.),  Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59724-5.  Chapter 4.  s 73 - 101
 • Vedeler, Marianne; Kristoffersen, Siv & Røstad, Ingunn Marit (2018). Dressed for Ritual, Dressed for Life. A Migration-Period Grave from Sande in Norway. Medieval Archaeology.  ISSN 0076-6097.  62(1), s 1- 27 . doi: 10.1080/00766097.2018.1451470
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2015). Mot en ny tid? Merovingertidens ryggknappspenner som uttrykk for endring og erindring., I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 8.  s 181 - 210
 • Kutzke, Hartmut; Røstad, Ingunn Marit & Vedeler, Marianne (2015). Verden vil bedras. Kopiering og manipulering av smykker, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 7.  s 155 - 176
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). Draktspenner i folkevandringstid: Smykker, folk og småkongedømmer., I: Lotte Hedeager & Lars Forseth (red.),  Dalemfunnet.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-203-9.  Kapittel 6.  s 55 - 67
 • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (2015). Om smykker og personlig utsmykning, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Innledning.  s 7 - 16
 • Røstad, Ingunn Marit (2012). En fremmed fugl: "Danske" smykker og forbindelser på Østlandet i overgangen mellom vikingtid og middelalder. Viking.  ISSN 0332-608X.  75, s 181- 210
 • Røstad, Ingunn Marit (2011). Beseglet og tapt : historien om Ingbret Olsens seglstamp. Viking.  ISSN 0332-608X.  74, s 265- 278
 • Røstad, Ingunn Marit (2008). En liten perle: om perler og magi i folkevandringstid, I: Konstantinos Chilidis; Julie Lund & Christopher Prescott (red.),  Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-334-9.  32.  s 439 - 450
 • Røstad, Ingunn Marit (2008). Fugl eller fisk? En liten fugleformet spenne fra merovingertid. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXI, s 103- 114
 • Røstad, Ingunn Marit (2003). Båten som symbol i jernalderen og jernalderforskningen. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXVI, s 31- 48
 • Røstad, Ingunn Marit (2003). Fra saksisk leiesoldat til prins Beowulf - Skandinavisk identitet i angelsaksisk England ca 450 - 800 e.Kr. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (5), s 7- 21
 • Røstad, Ingunn Marit (2002). Gravhaugen på Skulberg - Branngraver, tradisjon og endring i eldre jernalder. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.  1, s 267- 278 Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Katherine & Mansrud, Anja (2020). Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings. Museum of Cultural History, University of Oslo.  ISBN 978-82-8084-212-1.  76 s.
 • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Kathrine & Mansrud, Anja (red.) (2020). Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.).. Kulturhistorisk Museum.
 • Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (ed.) (2018). Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59724-5.  230 s.
 • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (red.) (2015). Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2020). Stories in gold and red- brooches and the past in the early Viking age. Cambridge Core Blog.
 • Røstad, Ingunn Marit (2020). Jewellery filled with power and life, In  Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings.  Museum of Cultural History, University of Oslo.  ISBN 978-82-8084-212-1.  kapittel.  s 44 - 50
 • Røstad, Ingunn Marit (2020). Smykker fylt med kraft og liv, I: Ingunn Marit Røstad; Hanne Lovise Aannestad; Kathrine Elliott & Anja Mansrud (red.),  Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.)..  Kulturhistorisk Museum.  kapittel.  s 45 - 50
 • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Katherine & Mansrud, Anja (2020). Foreword, In  Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings.  Museum of Cultural History, University of Oslo.  ISBN 978-82-8084-212-1.  Forord.  s 5 - 7
 • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Katherine & Mansrud, Anja (2020). Forord, I: Ingunn Marit Røstad; Hanne Lovise Aannestad; Kathrine Elliott & Anja Mansrud (red.),  Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.)..  Kulturhistorisk Museum.  Forord.  s 5 - 7
 • Røstad, Ingunn Marit & Kristoffersen, Siv (2020). De skjulte dyrene, I: Ingunn Marit Røstad; Hanne Lovise Aannestad; Kathrine Elliott & Anja Mansrud (red.),  Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.)..  Kulturhistorisk Museum.  artikkel.  s 38 - 43
 • Røstad, Ingunn Marit & Kristoffersen, Siv (2020). The hidden animals, In  Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings.  Museum of Cultural History, University of Oslo.  ISBN 978-82-8084-212-1.  artikkel.  s 38 - 43
 • Krogness, Henriette Louise & Røstad, Ingunn Marit (2018, 22. november). Radiokontakten 22.11.2018 om smykker og kroppspynt. [Radio].  NRK P1+.
 • Røstad, Ingunn Marit (2018). Hva kan smykker fortelle oss om fortidens mennesker?. Norgeshistorien på nett.
 • Røstad, Ingunn Marit (2018). Åker in Hedmark - A 6th Century Site that survived the Great Change..
 • Røstad, Ingunn Marit (2017). Åkerfunnet – Nytt om praktfunnet fra merovingertid.
 • Røstad, Ingunn Marit (2017). Åkerfunnet: Nytt om praktfunnet fra merovingertid.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2016). Garnet Jewellery in Norway during the Merovingian and Viking Period..
 • Røstad, Ingunn Marit (2016). Den udødelige spennen – praktspennetradisjonen i folkevandringstid og merovingertid.
 • Røstad, Ingunn Marit (2016). Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400–650/700 e.Kr..
 • Røstad, Ingunn Marit (2016). Åkerfunnet – en konge verdig?.
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). Forfalskninger og etterligninger av smykker.
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). Krise eller kontinuitet på 500-tallet: Samfunnsendringer og skiftende smykkemoter.
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). Mellom småkongetid og rikssamling: Samfunnsendringer og skiftende smykkemoter på 500-tallet.
 • Røstad, Ingunn Marit (2015). The immortal brooch: The tradition of the great ornamental bow-brooches in the migration and Merovingian period..
 • Kristoffersen, Siv; Røstad, Ingunn Marit & Vedeler, Marianne (2014). The Sande Find.
 • Rundberget, Bernt; Aannestad, Hanne Lovise & Røstad, Ingunn Marit (2013, 22. juni). Sigurd (11) fant vikingegrav på gården. [Internett].  Lågendalsposten.
 • Røstad, Ingunn Marit (2013). Danske’ smykker i ‘norsk’ vikingtid.
 • Røstad, Ingunn Marit (2010). Gullsverdknappen fra Øberg. Ida. Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen Historielags årbok..  s 122- 124
 • Røstad, Ingunn Marit & Ashraf, Fawad (2008, 25. april). NRK Østlandsendingen, innslag om Vikingtidssverd funnet på Skøyen i Oslo. [TV].  NRK1 Østlandssendingen.
 • Røstad, Ingunn Marit & Ashraf, Fawad (2008, 25. april). Norge i dag. Innslag om funn av vikingtidssverd fra Skøyen i Oslo. [TV].  NRK1.
 • Røstad, Ingunn Marit & Grydeland, Ivar (2008, 20. november). Gudehov og gullgubber på Hov. [Radio].  NRK P2 / Verdt å vite.
 • Røstad, Ingunn Marit & Franck-Nielsen, Øystein (2007, 27. april). Gull alt som glimrer.  Vårt land.
 • Røstad, Ingunn Marit (2004). Oppgjør med gamle stereotypier. Anmeldelse av Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen: Samenes historie fram til 1750. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (3), s 48
 • Røstad, Ingunn Marit (2001). Grundig om båtgraver fra Gamla Uppsala. Anmeldelse av Else Nordahl: Båtgravar i Gamla Uppsala. Spår av en vikingatida högreståndsmiljö. Med bidrag av Anita Malmius, Petra Molnar, Anna Kjellström och Bengt Schönbäck. Aun 29. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  14, s 169- 172

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 21. mars 2020 09:53