Lars Erik Gjerpe

Associate Professor - Department of Archaeology
Norwegian version of this page
Phone +47 22859368
Mobile phone +47 97535560
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Archeology

Publications

 • Gjerpe, Lars Erik (2021). The 536 Dust Veil Event and the Long 6th Century. In Situ Archaeologica. ISSN 2000-4044. p. 31–58. Full text in Research Archive
 • Gjerpe, Lars Erik (2020). Monumentale løgner. Utkast til en orwellsk arkeologi . Viking. ISSN 0332-608X. p. 97–118. doi: 10.5617/viking.8253. Full text in Research Archive
 • Gustavsen, Lars; Stamnes, Arne Anderson; Fretheim, Silje Elisabeth; Gjerpe, Lars Erik & Nau, Erich (2020). The Effectiveness of Large-Scale, High-Resolution Ground-Penetrating Radar Surveys and Trial Trenching for Archaeological Site Evaluations—A Comparative Study from Two Sites in Norway. Remote Sensing. ISSN 2072-4292. 12(9). doi: 10.3390/rs12091408. Full text in Research Archive
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Var det en jernalderlandsby på Dilling? In Bandlien, Bjørn (Eds.), Arvegull. Rygge kirke. Forlaget Press. ISSN 9788232802869.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Iron age building traditions in eastern norway: regions and landscapes. In Iversen, Frode & Petersson, Håkan (Ed.), The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-099-6. p. 203–219.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). 5. Jordbruksbosetningen i Gudbrandsdalen og på Østlandet i jernalder og middelalder. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6. p. 35–47.
 • Gjerpe, Lars Erik (2014). Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen? Viking. ISSN 0332-608X. p. 55–75. Full text in Research Archive
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Forord. In Gjerpe, Lars Erik (Eds.), Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1417-4. p. 5–5.
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). De faglige resultatene. In Gjerpe, Lars Erik (Eds.), Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1417-4. p. 13–23.
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. Primitive tider. ISSN 1501-0430. p. 33–46.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Kultur- og naturmiljø Aulielva-Borge østre. In Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Ed.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Naturvitenskaplig samarbeid. In Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Ed.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0. p. 21–24.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Administrative erfaringer. In Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Ed.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0. p. 15–20.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Forord. In Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Ed.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0.
 • Gjerpe, Lars Erik & Lønaas, Ole Christian (2012). Prosjektet og organiseringen av det. In Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Ed.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0. p. 11–14.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Kontinuitet og brudd i jernalderens jordbrukssamfunn. Nicolay skrifter. ISSN 0333-2632. 3, p. 7–19.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Charcoal as source of knowledge of Iron age society. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia. ISSN 1501-6099. 7, p. 135–145.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Tuft fra 1100- og 1200-tallet på Fyldpå, Vestfold. Varia. ISSN 1504-3266. 71, p. 165–173.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Innledning og bakgrunn. In Gjerpe, Lars Erik (Eds.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007. Kulturhistorisk museum.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Prosjektet Langåker-Bommestad. In Gjerpe, Lars Erik (Eds.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007. Kulturhistorisk museum.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Formidling. In Gjerpe, Lars Erik (Eds.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007. Kulturhistorisk museum.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Innledning. Varia. ISSN 1504-3266. p. 1–6.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Innledning. Varia. ISSN 1504-3266. p. 1–11.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 2. Forskningshistorisk status før utgravingene. Varia. ISSN 1504-3266. p. 13–17.
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 4. Seierstad 6 - Gravhauger fra yngre romertid og aktivitetsspor fra neolitikum, jernalder og middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. p. 29–52.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 5. Eikeberg 8 - Gravhaug fra yngre romertid og udatert hulvei. Varia. ISSN 1504-3266. p. 53–60.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Lie 25 og Solberg 26 - Undersøkelse uten daterbare funn. Varia. ISSN 1504-3266. p. 143–145.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 11. Fyldpå 2 - Dyrkningsspor og bosetningsspor fra bronsealder. Varia. ISSN 1504-3266. p. 147–162.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 13. Nordby 52 Heller med boplass fra nøstvettid, neolitikum, bronsealder og jernalder og smieaktivitet fra middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. p. 199–234.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 2. Nordby 1 - Toskipede hus fra neolitikum-bronsealder og boplasspor fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. p. 7–38.
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 3. Ringdal 13 - Hus fra romertid-merovingertid og graver fra førromersk jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. p. 39–142.
 • Gjerpe, Lars Erik & Rødsrud, Christian Løchsen (2008). Kapittel 4. Rødbøl 19, 20 og 21 - hus og boplasspor fra romertid, jernvinne og graver fra eldre jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. p. 143–193.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 5. Gulli 5 og 15 - Bosetningsspor, dyrkningsspor, smie og graver fra bronsealder, jernalder og middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. p. 195–224.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 14 - Gulli 3 - Boplasspor fra bronse- og jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. p. 325–327.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette & Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 15. Fyldpå 1, Emmerød 4, Gulli 6, Eikeberg 7, Tveiten 9 og Bakskjul 11 - undersøkelser uten funn. Varia. ISSN 1504-3266. p. 329–332.
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 16. Ringdal 31 - Udatert kokegrop i skog. Varia. ISSN 1504-3266. p. 333–334.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 9. Seierstad 8 - Udatert kullgrop. Varia. ISSN 1504-3266. p. 141–142.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Oversikt over materialet. Varia. ISSN 1504-3266. p. 1–6.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 2. Graver. Varia. ISSN 1504-3266. p. 7–20.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 3. Hus. Varia. ISSN 1504-3266. p. 21–43.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 4. Kokegroper og ildsteder. Varia. ISSN 1504-3266. p. 45–57.

View all works in Cristin

 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1417-4. 211 p.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1402-0. 336 p.
 • Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (2012). Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1390-0. 320 p.

View all works in Cristin

 • Gjerpe, Lars Erik (2022). Viking Age Vestfold – a society against the state?
 • Gjerpe, Lars Erik (2022). Bokprat spesial: Det forhistoriske jordbrukssamfunnet i Ås og Ski - nye utgravinger.
 • Gjerpe, Lars Erik (2021). How foreign were the Vikings? A brief review of how what-caused-the-Viking-age-narratives mirror contemporary society.
 • Gjerpe, Lars Erik (2020). Jernalderens steds- og gårdsnavn– et blikk fra feltarkeologien.
 • Gjerpe, Lars Erik (2020). Did the 536 Dust Veil Event start in AD 410?
 • Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre & Winther, Torgeir (2019). Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger".
 • Ødegaard, Marie; Gjerpe, Lars Erik & Jessen, Mads Dengsø (2019). Sesjon på EAA: "What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements".
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Arkeologene kommer igjen!
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). (Pre)Historic villages of Norway.
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Byggeskikk og bosetningsmønster i yngre bronsealder og jernalder.
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Dilling: Bygninger, dateringer og gårdsstruktur.
 • Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Jernaldergrenda på Dilling - Frie bønder for to tusen år siden. [Radio]. Rygge.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). En kan ikke forvente å grave frem et gresk tempel hver gang en løfter spaden. [Newspaper]. Universitas.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik & Sæbø, Andreas Ropeid (2018). Her er Østlandets første landsby. [Newspaper]. Khrono.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Her er Østlandets første landsby. [Newspaper]. Khrono.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Et fascinerende funn fra fortiden på Dilling. [Newspaper]. Byavisa Moss.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Har funnet tre barnegraver på Dilling. [Newspaper]. Moss avis.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Arkeologisk utgraving Dilling. [TV]. NRK Østfold Distriktsnyheter.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Utgraving Rygge. [TV]. NRK Østfold Distriktsnyheter.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Graver fram sosial ulikhet. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Treskipede bygninger, grophus og grav. Norark.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Kronologi og udgravningsstrategi.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Arkeologene kommer igjen!
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Hellan, Jan Kristian (2017). Gårder fra bronse- og jernalder – foreløpige resultater fra Dobbeltspor Dilling. Primitive tider. ISSN 1501-0430. p. 31–40.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Arkeologene kommer!
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Hva gjorde egentlig folk i jernalderen? [Radio]. NRK Distrikstporgram Morran i Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Inviterer publikum til det mulige kjempefunnet. [Newspaper]. Moss Avis.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Jernalderlandsby på Dilling. Norark.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Fant 2000 år gammel boplass. [Newspaper]. Dagsavisen Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). "Arkeologiske utgravinger i Rygge", intervju i programmet Sommerradio" på NRK Østfold P1. [Radio]. NRK P1 Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). "Jernalderlandsby funnet i Østfold", intervju i Studio 2 - P2. [Radio]. NRK P2.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Gulli – gravplass fra vikingtiden.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Vikingtidens bosetning.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Jernalderbosetningen på Østlandet. Byggeskikk og gårdsgrenser.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Maskinell flateavdekking – historie og virkningshistorie i norsk arkeologi.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Langhuset – jordbrukernes sentrum i 3000 år. Norgeshistorie.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Kontinuitet i jernalderens bosetning.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Moving houses. Three aspects of the Three-aisled houses in Iron age Eastern Norway.
 • Gjerpe, Lars Erik (2014). Lange linjer eller raske klipp? Kontinuitet og dynamikk i vikingtidens bebyggelse.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Sesjoneleder for "Tverrfaglige traverser: Arkeologi som brobygger mellom disipliner?".
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). Integrering av naturvitenskap i forvaltningsarkeologien.
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). The consequences of ”Haugbrott” for the Viking age research. Gulli - a case study.
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). Maktkamp og slekters gang på Gulli.
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Kontinuitet og brudd i romertidens jordbrukssamfunn – det direkte boplassmaterialet fra E18-prosjektet.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Arkeologi - fra registrering via utgraving til endelig resultat.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Gård og grav. Resultater fra E18-utgravingene.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Utgravinger og arkeologiske funn langs E-18 i Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Utgravinger og arkeologiske funn langs E-18 i Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). E18-prosjektet Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Om E18-utgravingene i Vestfold sommeren 2009.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Intercity Dobbeltspor Dilling. Arkeologiske undersøkelser i Rygge kommune, Østfold Årsrapport 2017. Kulturhistorisk museum.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder. Bind I og II. 07 Oslo Media.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Årsrapport 2009. E18-prosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorvei Gulli - Langåker gjennom Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommuner, Vestfold. Kulturhistorisk museum.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Nov. 13, 2012 9:12 PM