Lars Erik Gjerpe

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22859368
Mobiltelefon +47 97535560
Treffetider Etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Jordbruket og gården i jernalder (500 f.Kr.-1030 e.Kr.), og gravskikken i vikingtiden (800-1030 e.Kr.) er mine hovedinteresser. Jeg forsvarte min PhD-avhandling Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder høsten 2017, og er nå førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum. Der leder jeg Dobbeltspor Dilling (2017-2019), et prosjekt som skal  undersøke etablering, bruk og avvikling av tun i eldre jernalder i Rygge i Østfold.

Min tilnærming er empirisk basert, og et godt undersøkt og datert arkeologisk materiale er en forutsetning. Derfor er jeg opptatt av utgravingsteknikk og -strategi og samarbeid med naturvitere. Ledelsen av tre store utgravingsprosjekt har dessuten gjort meg nysgjerig på hvordan forvaltningsarkeologiens ressurser kan utnyttes for å skape best resultater innenfor forutsigbare rammer.

Bakgrunn

Jeg har arbeidet ved Kulturhistorisk museum siden 2003, og ledet tre store prosjekter i forbindelse med E18-utbyggingen gjennom søndre Vestfold.

  • Kopstad-Gulli (2003-2005): Vikingtidsgravfeltet på Gulli, blant annet med flere båtgraver.
  • Langåker-Bommestad (2005-2008): Hus, boplasser og graver fra eldre jernalder og Vestfolds første neolittiske hus.
  • Gulli-Langåker (2009-2012): Jernalderens landbruksteknikker og -strategier.

Resultatene fra de to første E18-prosjektene er publisert i fire bind i Kulturhistorisk museums Varia-serie, det siste prosjektet blir publisert på Fagbokforlaget.

Fra høsten 2001 til våren 2003 var jeg fylkesarkeolog i Østfold fylkeskommune, med ivaretagelse av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbygging som viktigste arbeidsoppgave. Jeg har lang erfaring med arkeologisk feltarbeid for fylkeskommuner, Kulturhistorisk museum, Arkeologisk museum i Stavanger og NIKU både før og etter min cand.philol.-grad ble fullført våren 2000. 

Norsk arkeologmøte inviterte meg som foredragsholder i 2007 og 2016 og som sesjonsleder i 2012, og jeg har holdt foredrag blant annet på EAA og Nordic TAG. Aftenposten og andre medier har hatt mange oppslag om E18-prosjektets utgravinger, og jeg har holdt en rekke populærvitenskaplige foredrag.

Verv

2004–2007: Vararepresentant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger i Kulturhistorisk museums styre.

2003 -2009: Medlem av redaksjonen i Primitive tider Arkeologisk tidsskrift.

Samarbeid

I forbindelse med E18-prosjektene har jeg blant annet samarbeidet med Thomas Bartholin, Peter Hambro Mikkelsen (vedartsbestemmelse, Moesgård museum), Karin Viklund, Johan Linderholm (makrofossilanalyser og jordkjemiske og -fysikalske analyser, Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå universitet), Richard Macphail (mikromorfologiske analyser, University College London/Umeå universitet), Joachim Regnell og Nils-Olof Svensson (pollenanalyser, Högskolan Kristianstad) og Markus Fuchs (dateringer basert på optisk stimulert luminescens, Universität Bayreuth), Helge Høeg (vedartsbestemmelse og pollenanalyser, statsstipendiat) og Eli-Christine Soltvedt (makrofossil- og pollenanalyser, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger).

Noen av mine arbeider

Noen av mine arbeider er tilgjengelig her

Emneord: Arkeologi, Eldre jernalder, Vikingtid, Jordbrukskultur
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 6. mars 2019 11:01