Konisk spenne fra Koppangjordet

Den koniske spennen som ble funnet på Koppangjordet i Stor-Elvdal kommune dateres til merovingertid. Merovingertid (ca. 550-800 e.Kr.) er perioden mellom folkevandringstid og vikingtid, oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne.

Som man kan se av bildene har spennen en gjennomhulning i topprammen hvor knappen mangler. Rester av jernnålen er bevart på spennens underside. Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM/UiO.

Konisk spenne (C57205)

Spennen er av kobberlegering med geometrisk dekor i form av én inngravert konsentrisk sirkel nærmest topprammen, og et par inngraverte konsentriske dobbeltlinjer med tverrstriering ytterst ved kanten. Mellom dobbeltlinjene og den indre sirkelen er fire punktsirkler plassert med jevn avstand fra hverandre.

Små, runde, koniske spenner ble ofte nedlagt som gravgaver, og kjennetegner merovingertidens kvinnegraver.

Hvem som eide denne flotte spennen vites ikke, kanskje den tilhørte en kvinne av høyere rang?

Spennen ble funnet på jordet ved gårdens driftsbygning med metalldetektor, og dateres til omkring begynnelsen av 600-tallet e.Kr.

Funnet av:

Carl André Fronth

Av Camilla Haugan og Ingunn Rødstad
Publisert 15. jan. 2013 13:10 - Sist endret 1. juni 2022 09:25