Middelaldersk seglstamp fra Alve

I flere århundre har stampen ligget gjemt under jorden, men er takket være Erik Alve blitt brakt frem i lyset igjen.

Bildet til venstre viser seglstampens forside mens bildet til høyre viser stampens bakside. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Seglstamp (C56556)

Den middeladerske stampen som er funnet på gården Alve i Arendal kommune bærer omskriften  +S’hERIVLVI:VLVERI, som oversatt betyr ”Seglet til Herjulv Ulvsson”.

Hvem denne Herjulv Ulvsson var forblir et lite mysterium. Segleierens navn er verken omtalt i Regesta Norvegica, Norges gamle love 2. rekke eller i Norske Sigiller.

Seglet ble trolig båret om halsen for at det skulle være lett tilgjengelig. Som man kan se av bildet har stampen sirkulær form med et ”øye” på baksiden til lenke. Seglet er et bumerke med omskrift. Bumerket danner et likearmet kors, hvor to av korsarmene har tverrgående linjer som igjen danner latinske kors.

Bruken av bumerker går tilbake til lenge før skriftspråket var allemen kunnskap. Denne typen segl ble brukt både av bønder, handelsmenn, håndverkere og andre borgere i Norske byer.

Seglstampen, som er svært godt bevart, ble funnet på et jorde ved gårdens hovedhus, og lå ca. 10 cm ned i pløyelaget. Seglet dateres til 1300-1450.

Funnet av:

Erik Alve

Av Camilla Haugan og Marianne Vedeler
Publisert 15. jan. 2013 13:58 - Sist endret 1. juni 2022 09:25