Seglstamp fra Koppangjordet

I flere århundre har seglstampen, som ble brukt da Christian IV ble hyllet som konge i Oslo sommeren 1591, ligget gjemt under jorden, men er nå brakt frem i lyset igjen.

 

Som man kan se av bildene, har stampen sirkulær form med et «øye» på baksiden til lenke. Stampen ble trolig båret rundt halsen for at den skulle være lett tilgjengelig. Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM/UiO.

 

Seglstamp (C57204)

Stampen som ble funnet med metalldetektor på et pløyd jorde ved Koppang i Stor-Elvdal kommune bærer omskriften "INGBRET:OLSEN".

Da Christian IV ble hyllet som norsk konge i Oslo sommeren 1591, møtte utsendinger fra bygdene rundt om i landet til hyllingen. De hadde med seg fullmaktsbrev fra allmuen i bygda, hvert brev beseglet med 12 lagrettsmenn. Riksarkivet har tegninger av seglene under disse brevene. På segl nr. 9 under fullmaktsbrevet for utsendingene fra Tynset prestgjeld står navnet INGBRET OLSEN. Ifølge Halvor Kjellberg på Riksarkivet etterlater tegningen ingen tvil om at dette seglavtrykket er gjort med stampen funnet ved Koppang.

Stampens eier levde altså på slutten av 1500-tallet, han var fra Tynset og lagrettsmann. Fornavnet hans er opprinnelig tysk, men ble vanlig i Norge fra 1400-tallet. Stavemåten var svært varierende, og i fullmaktsbrevets tekst omtales han som Engelbridt Lund.

I tillegg til stampen ble det også funnet ei spenne av sølv. Gjenstandene lå ca. 2-3 m fra hverandre. Stampen dateres til slutten av 1500-tallet.

Funnet av:

Carl André Fronth

Kilde:

Halvor Kjellberg

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 15. jan. 2013 13:34 - Sist endret 1. juni 2022 09:24