Sverd fra yngre bronsealder

Et uvanlig sverdfunn fra yngre bronsealder funnet i Lindesnes kommune. Kulturhistorisk museum retter en takk til Ernst Skofteland som har levert inn et meget godt bevart sverd fra yngre bronsealder. Sverdet fant han i forbindelse med grøfting av ei myr på Vallehei.

Sverdet er et såkalt grepspissverd, trolig fra bronsealderens periode IV, 1100–900 f.Kr. Selve grepet mangler, men ellers er det velbevart. Det er ikke uvanlig at deler av grepet mangler på slike sverd, noe som kan skyldes at disse var av organisk materiale som for eksempel tre eller horn (Broholm 1948:30). Sverdet fra Vallehei er ca. 57 cm langt og 4,3 cm på det bredeste. Skuldrene er skrå og bladet løper ut i en lang og smal grepspiss. Bladet er litt asymmetrisk og det er bøyd. Når sverdet ligger flatt er denne krummingen ca 3 cm.

Tegning: Anne Skogsfjord, KHM/UiO.

Grepspissens form og lengde svarer til de typiske periode IV-sverdene. Dateringen bekreftes også av de skrå skuldrene og klingens opphøyde midtrygg. Grepspissverd er den vanligste sverdtypen i Skandinavia i periode IV, de forekommer både i graver og depoter, deriblant fra myr, men de fleste er løsfunn (Johansen 1981:35). Kun få grepspissverd av denne typen, D1, er kjent fra før i Norge (Johansen 1981:35;1986:39). Det er funnet tre grepspissverd av samme type i Aust-Agder, men ingen er så godt bevart som dette siste funnet. Det er også funnet et lignende sverd i en myr ved Golden i Østfold (C15573), men Valleheisverdet er noe større enn dette. Funnets nærmeste parallell i Norge er fra Landvik, Grimstad (C14525). Dette sverdet er 48,4 cm langt og 2,7 cm bredt.

Foto: Tom Heibreen, KHM/UiO.

Det er tidligere funnet omtrent 55 sverd fra bronsealderen i Norge. 25 av disse er fra depoter og 19 er datert til yngre bronsealder. Funnene viser at sverd er vanlig i graver i eldre bronsealder, men ble oftere lagt ned i depoter i yngre bronsealder (Johansen 1981:38,100; 1993:84,87). Fra Vest-Agder er det fra før kun kjent fire sverd fra bronsealder: et grepplatesverd (B5469a) fra Lista som er datert til eldre bronsealder, periode I; et fullgrepssverd (C27790a) fra Meberg på Lista fra eldre bronsealder, periode III; et grepspissverd (B4570) fra Lista fyr, datert til yngre bronsealder, periode V og et ubestembart sverd (C21943), sannsynligvis et grepspissverd, fra Brastadvannet i Farsund som sannsynligvis er datert til yngre bronsealder, periode V (Johansen 1986). Sverdet fra Vallehei er derfor et svært viktig funn.

Litteratur

Broholm, H.C.

1948 Danmarks bronzealder. Fjerde bind. Danmarks kultur i den yngre bronzealder. København, MCMXLIX, Nyt Nordisk forlag, Arnold Busck. Broholm, H.C.

Johansen, Øystein
1981 Metallfunnene i østnorsk bronsealder. Kulturtilknytning og forutsetninger for en marginalekspansjon. Universitetets Oldsakssamlings Skrifter. Ny rekke. Nr. 4. Oslo.

1986 Tidlig metallkultur i Agder. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. Ny rekke nr. 8. Oslo.

1993 Norske depotfunn fra bronsealderen. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. Ny rekke. Nr. 15.

Av Anne Skogsfjord
Publisert 15. jan. 2013 14:01 - Sist endret 1. juni 2022 09:24