Steinalderøks fra Flåten Søndre

Øksen fra Flåten Søndre kom for dagen ved jordarbeid, og ble innlevert i forbindelse med at Kulturhistorisk museum foretok en utgravning i området i 2008. Øksen lå i overflaten i dyrket mark, og ble funnet etter at området var pløyd og harvet.

Steinalderøks er av hornfels og er 16 cm lang, 3,2 cm bred og 2,5 cm tykk. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Steinalderøks (C56588)

Steinalderen deles gjerne i to perioder, eldre og yngre steinalder:

I eldre steinalder levde steinaldermenneskene av jakt og fangst. I yngre steinalder, som startet omkring 4000 f.Kr. og varte fram til omkring 1800 f.Kr., introduserers jordbruket. I denne perioden startet steinaldermenneskene med husdyrhold og å dyrke jorda.

I dag er nesten bare redskaper av stein bevart fra steinalderen. De eldste redskapene vi kjenner til er håndøkser.

Steinalderøksen som ble funnet på Flåten Søndre i Lier kommune i Buskerud er en såkalt spissnakket kjerneøks.

En kjerneøks er et langstrakt redskap av flint eller en annen type bergart tilvirket ved avslagsteknikk. Overflaten er helslipt med hul egg som vist på bildet, og nakkesnittet er rundt. Enkelte spor etter avslag er synlig på øksekroppen.

Funnet av:

Henning Johansen

Av Camilla Haugan og Vivian Wangen
Publisert 15. jan. 2013 13:00 - Sist endret 1. juni 2022 09:25