English version of this page

Skien fra Reinheimen

Høsten 2014 kom et unikt funn for dagen i Reinheimen nasjonalpark. Sommeren hadde vært lang og varm. Snømassene i fjellet var stadig minkende og den gamle isen hadde begynt å smelte. Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Oppland var i høy beredskap. Etter å ha ligget beskyttet inne i isen i århundrer ble en ski gradvis eksponert. Arkeologene var på plass.

Godt bevarte rester av bindingen på skien fra Reinheimen. Foto: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum.

Skien

Etter møysommelig pakking og en lang tur ned fra fjellet kunne arkeologene fra Oppland Fylkeskommune frakte skien inn til Kulturhistorisk museum for videre undersøkelser. Det skulle vise seg at skien var et usedvanlig godt bevart funn fra norsk forhistorie, ikke mindre enn 1300 år gammel! I Norge er det funnet i overkant av 20 ski fra steinalder til og med middelalder. Skien fra Reinheimen er den eneste komplette skien med bindingen godt bevart. Skien er omtrent 170 cm lang og 15 cm bred. Den har et forhøyet fotsteg midt på. Dette forhøyede partiet er gjennomboret med et horisontalt hull for å tre bindingen igjennom. Bindingen har bestått av en vidjespenning over vrista på foten og lærreimer rundt hælen.

Skien fra Reinheimen etter konservering. Foto: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum.

Skien viser nært slektskap til dagens skitradisjoner i løs og dyp snø. Den er kort og bred noe som har gitt god flyt, ideelt for løs snø, og den har vært stødig å gå på gjennom landskapet.

Høyfjellsfunn ved iskanten

Helt siden steinalderen har folk trukket opp på snøen i høyfjellet om sommeren ettersom det var en forutsigbar jaktplass. På varme sommerdager samler reinen seg ute på snøflekkene i fjellet for å unnslippe både varme og insekter. Denne adferden har jaktfolk visst å benytte seg av og har ligget på vent ved snøfonnene i høyfjellet på sensommeren. Under reinsjakta har folk mistet gjenstander og skutt bort piler. Heldigvis for oss var det mange bomskudd i jakta og isen har gode bevaringsforhold. Både treverk, lær og tekstiler som ellers ville ha forsvunnet i løpet av få år har blitt bevart i tusener av år. Ettersom isen smelter kraftig ned nå i våre dager forsvinner isen som har ligget som en beskyttende fryser rundt disse gjenstandene. Dette gir oss et unikt innblikk i både norsk klima- og kulturhistorie.

Arkeolog Runar Hole med skien ved funnstedet. Foto: Aud Hole, Oppland fylkeskommune.

For 1300 år siden var det en kuldeperiode i Norge, det var kaldere og mer snø enn det hadde vært i romertid og enn det skulle bli i vikingtid og middelalder. Snøen lå antakeligvis tykk og lenge i fjellet utover forsommeren. Dette ga gode muligheter for å bevege seg hurtig gjennom det golde landskapet. Fottur i den ujevne steinura langt til fjells i skinnsko uten stiv og kraftig såle, slik vi har i dag, var en adskillig større utfordring enn å gli elegant over snøen. På figuren under vises variasjonen i størrelse på isbreer og fonner ved Juvvatnet like ved Galdhøpiggen.

Variasjoner i størrelse på fonner og isbreer i Jotunheimen sier noe om klimaforholdene da skien gikk tapt. For større versjon, klikk her. Tegnet etter Nesje et al. 2011.

Når kurven viser mye aktivitet betyr det at isbreene har vært store, og dermed har det vært mye snø og voksende fonner. Vi kan se at skien stammer fra slutten av en lang og snørik periode. Gjenstander som gikk tapt i en periode med økende mengde snø på fonnene ble dekket til og havnet dypt nede i snøen, som deretter gradvis ble omdannet til is.

Vi har ikke påvist noen åpenbare skader på skien, så hvorfor den ble liggende igjen på fonna har vi ingen god forklaring på. Vi vet heller ikke om den andre skien i paret er tapt, eller om også den er i ferd med å smelte fram.

Dag Inge Bakke fra 'Klimapark 2469' på skitur med rekonstruksjon av skien som ble funnet i Reinheimen. Foto: Espen Finstad, Klimapark 2469.

Litteratur

Oddmund Farbregd (1972): Pilefunn fra Oppdalsfjella. Miscellenea 5. Det kongelige norske videnskabers selskab, Trondheim.

Espen Finstad, Julian Martinsen, Runar Hole og Lars Pilø (in prep) Prehistoric skis from glaciers and ice patches in Oppland, Norway.

Atle Nesje, Lars Holger Pilø, Espen Finstad, Brit Solli, Vivian Wangen, Rune Strand Ødegård, Ketil Isaksen, Eivind N. Støren, Dag Inge Bakke and Liss M Andreassen (2011, 2012): The climatic significance of artefacts related to prehistoric reindeer hunting exposed at melting ice patches in southern Norway. The Holocene 22(4):485-496.

Vil du oppleve mer?

Skien er for tiden å se i utstillingen «Over Isen» ved Norsk Fjellsenter i Lom. Her kan du komme tett på hvordan folk har beveget seg over is og snø i forhistorisk tid. Mange spennende og unike funn fra isen i Oppland er utstilt sammen med skien fra Reinheimen og utstillingen er et godt utgangspunkt for en tur opp til Juvfonne og Klimapark 2469. På Juvfonne, hvor mye jaktutstyr fra jernalderen er funnet, er det gravd en tunnel langt inn i isen. Her kan man få en guidet tur gjennom norsk klima- og jakthistorie i en unik setting fra det åpne alpine landskapet og inn i dypet av isen.

Film

En rekonstruksjon av skien har blitt laget og prøvd ut, men hvordan sto man egentlig på ski i forhistorisk tid? For å lære mer tok norske arkeologer og skikjørere turen til nordvest i Altaifjellene hvor det er en sterkt levende skitradisjon med røtter langt tilbake i tid. Se filmen her.

Av Julian Martinsen
Publisert 2. mai 2016 13:40 - Sist endra 1. juni 2022 09:25