Styret

Kulturhistorisk museums øverste organ er styret. Styret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak fattet av universitetsstyret.

Styret ved Kulturhistorisk museum 2016-2020:

Styreleder

Eilif Holte

Tilsatte i vitenskapelige stillinger ved museet

Marianne Vedeler
Svein H. Gullbekk
1. vara: Kjersti Larsen
2. vara: Øivind Fuglerud

Tilsatte i tekniske og administrative stillinger ved museet

Steinar Kristensen
Anette Sættem
1. vara: Marit Gamst Markussen
2. vara: Ingar M. Gundersen

Fast tilsatt i vitenskapelig stilling UiO

Marit Melhuus
Vara: Christopher Prescott

Eksternt medlem

Ellen Horn
Vara: Isa Trøim

Studentrepresentanter

Funksjonstid 1 år, for perioden 01.07.16-30.06.17

Heidi Bang (vara: Ingvild Høystad Stavem)
Simen Eriksen (vara: Trygve Monclair Bøe)

Publisert 13. mai 2008 10:16 - Sist endret 19. juli 2016 08:32